Vertraging inspecties

Certificaat bunkeraar Reinplus Fiwado in Vlissingen wordt op nippertje verlengd

De geldigheid van het certificaat van de bunkerponton van Reinplus Fiwado in Vlissingen is vandaag op het nippertje middels een gedoogconstructie verlengd. Het certificaat verliep vandaag, wat zou betekenen dat binnenvaartschippers en de visserij de aankomende weken hier niet konden bunkeren. Oorzaak dat het certificaat niet op tijd werd verlengd, is dat er geen inspecteurs zijn die de juiste bevoegdheden hebben om deze certificaten uit te schrijven. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en Nove, de brancheorganisaties voor de zelfstandige brandstofhandel, luiden de noodklok.

Een bunkerboot van bunkeraar Reinplus Fiwado. Foto Reinplus Fiwado

In oktober 2023 begon de malaise toen de grootste keuringsinstelling NBKB geschorst werd. KBN-voorzitter Ad Koppejan vertelt: ‘De inspecteurs van NBKB zijn massaal weggelopen, waaronder de inspecteurs die de bevoegdheid hebben om de pontons van bunkeraars te inspecteren.’ Inmiddels heeft NBKB een doorstart gemaakt, maar is er nog steeds sprake van te weinig capaciteit, stelt KBN, waardoor er grote wachtrijen zijn. De twee andere keuringsinstellingen Register Holland en Bureau Scheepvaart Certificering hebben geen inspecteurs met bevoegdheden om de bunkerpontons en bunkerschepen een certificaat te verschaffen.

Koppejan: ‘ILT is als eindverantwoordelijke voor de certificaten meerdere keren op de toestand geattendeerd, maar heeft gefaald om hier iets aan te doen. Dit levert problemen voor schippers op en zal in de toekomst erger worden, als ILT niet ingrijpt. Schippers worden op deze manier de dupe van de nalatigheid van de inspectie.’

Verlengen

Een certificaat is vijf jaar geldig. Bunkerpontons en schepen hebben al gebruik kunnen maken van een vangnet, waarbij het verkopen certificaat met zes maanden wordt verlengd. Dit mag echter maar één keer. Het al eens verlengde certificaat van het bunkerponton van Fiwado in Vlissingen zou vandaag verlopen, met als gevolg dat schepen hier niet meer konden bunkeren. Middels gedoogconstructie wordt door de ILT nu toegestaan dat het reeds verlengde certificaat van Fiwado langer geldig is. Hoe lang deze situatie gaat duren, is nog niet bekend. De verwachting is dat daar morgen (donderdag 11 juli) meer duidelijkheid over is.

Meer mensen aannemen

Daarmee is de kous voor KBN niet af. KBN wijst de inspectie op haar verantwoordelijkheid en stelt de overheid aansprakelijk wanneer leden schade ondervinden door nalatig overheidsbeleid. Koppejan: ‘De oplossing is dat meer mensen worden aangenomen.’

Het is niet de eerste keer dat KBN hierover de noodklok luidt, in maart is er al gesproken met ILT, die de branchevereniging op de hoogte zou houden wanneer er zich problemen zouden voordoen. De huidige situatie is alleen gemeld door Fiwado zelf, niet via de inspectie. ‘Niet alleen burgers en ondernemers dienen zich aan de wet houden. Ook van de overheid mag verwacht worden dat zij haar wettelijke verplichtingen nakomt om te voorkomen dat ondernemers worden gedupeerd’, aldus Koppejan.