Live AIS-berichten

Laserstraal bij stuw Lith heeft geen meerwaarde, AIS-tekstberichten wel

De proef van Rijkswaterstaat met een laserstraal als vaarwegmarkering bij stuw Lith in de Maas krijgt geen vervolg. Uit een evaluatie met schippers en deskundigen is gebleken dat het geen meerwaarde oplevert. Een andere proef, met live AIS-tekstberichten, krijgt wel een vervolg.

De laserstraal bij Lith zal niet langer te zien zijn. Foto Rijkswaterstaat

In de eerste maanden van 2024 is onderzocht of een horizontale laserstraal meer duidelijkheid kan geven over de route die de schipper moet volgen bij het passeren van het een stuw- en sluiscomplex.  Rijkswaterstaat wilde weten of dat schippers zou helpen. Maar het blijkt geen succes. Met name omdat de zichtbaarheid van de laser zeer varieert. ‘Bij heel dichte mist of juist bij zeer helder weer is de laser moeilijk waarneembaar. En juist de zichtbaarheid is van groot belang om van toegevoegde waarde te zijn’, stelt Rijkswaterstaat.

Parallel voerde Rijkswaterstaat een proef uit met ‘lokale live-berichtgeving via AIS’. Die proef krijgt wel een vervolg. ‘De techniek houdt in dat belangrijke lokale vaarweginformatie live naar de scheepvaart wordt gestuurd en als bericht op de lokale digitale kaart (Ecdis) wordt weergegeven. Hieraan blijken vaarweggebruikers veel waarde te hechten. Vanuit dit inzicht zullen de komende tijd meer proeven worden gedaan met deze AIS-berichten’, schrijft de vaarwegbeheerder.