Holland Marine Lifts

Werkgever niet schuldig aan dodelijk ongeval bij werk aan superjacht

Een ongeluk in de liftput van een superjacht kostte een medewerker van Holland Marine Lifts ruim twee jaar terug het leven. Volgens het Openbaar Ministerie was het bedrijf schuldig aan dat ongeval. Volgens de rechtbank is echter vrijspraak op zijn plaats.

Scheepswerf Damen Superjachtbouwer in Vlissingen Zeeland. / scheepsbouwer van exclusieve superjachten / Scheepsbouwer Amels maakt deel uit van de Damen Shipyards Group. foto: ANP / Hollandse Hoogte / Peter Hilz
De scheepswerf in Vlissingen waar het ongeluk gebeurde. Foto ANP / Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Op 18 mei 2022 was de 36-jarige medewerker van Holland Marine Lifts bezig met liftwerkzaamheden op een superjacht op de werf van Damen Yachting in Vlissingen. Terwijl hij zich in de liftput bevond, kwam de lift in beweging richting de onderste stopplaats. De man raakte daarbij bekneld en kwam om het leven.

Liftput veilig betreden

Volgens het Openbaar Ministerie kon dit fatale ongeluk gebeuren omdat de werkgever zich niet aan de relevante arboregels had gehouden. Ook zou er sprake zijn van dood door schuld. Het OM stelt dat de gevaren die samenhangen met het veilig betreden en verlaten van de liftput niet goed in beeld zijn gebracht. En daarom zou het gevaar om in die put door de lift bekneld te raken niet maximaal zijn voorkomen. Ook was er volgens het OM onvoldoende toezicht op het werk en waren er geen duidelijke instructies gegeven. Door al die vermeende nalatigheden zou het ongeluk hebben kunnen gebeuren.

De advocaat van Holland Marine Lifts eist vrijspraak. Er waren voldoende veiligheidsvoorzieningen en die werkten ook, zo bepleit de verdediging. Als er volgens vaste protocollen was gewerkt door het slachtoffer, dan zou het ongeluk niet hebben kunnen gebeuren. Dat het toch fout ging, kwam volgens de verdediging door ‘een samenloop van onvoorzienbare gebeurtenissen’ en niet door een gebrek aan voorzieningen en maatregelen op het gebied van veiligheid.

Niet volgens protocol gewerkt

De rechter stelt vast dat bij de lift waaraan werd gewerkt verschillende voorzieningen waren om veilig te kunnen werken. Die waren deels overbrugd en dus buiten werking, maar dat was bewust zodat het benodigde werk kon worden gedaan. Het slachtoffer wist dat. Voor de rechter is duidelijk dat het ongeval niet had kunnen gebeuren als er volgens vaste protocollen was gewerkt met de beschikbare veiligheidsvoorzieningen. Zo is inspectiebesturing van de lift niet gebruikt, net als de mogelijkheid om voor het betreden van de liftput de openstaande liftdeuren te blokkeren. Was dat wel gedaan, dan had de lift niet zomaar in beweging kunnen komen. Waarom de man de aanwezige veiligheidsvoorzieningen niet heeft gebruikt, is niet duidelijk geworden.

Gevaren waren duidelijk

Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de liftmonteurs door het bedrijf onvoldoende worden ingelicht over de gevaren van hun werk. Ze worden opgeleid door senior monteurs en er zijn regelmatig toolboxmeetings waarbij ook beknellingsgevaar aan bod komt. De gevaren rondom het werken in een liftput komen dagelijks aan bod en de beschikbare veiligheidsmaatregelen zijn cruciaal om dat werk veilig te kunnen doen. Volgens de rechter wijst niets erop dat het bedrijf de gevaren omtrent het werken in een liftput niet serieus genoeg zou nemen.

Het OM stelt verder nog dat bij risicovol werk aan liften, zoals in dit geval in de liftput van een superjacht, altijd twee personen aanwezig moeten zijn. De rechter vindt echter niet dat dit van het bedrijf kan worden verwacht.

Gezien de beschikbare voorzieningen en genomen maatregelen op het gebied van veiligheid was voor Holland Marine Lifts niet te voorzien dat het fatale ongeval zou plaatsvinden. Het bedrijf kan inzake dit tragische incident dan ook niets strafrechtelijks worden verweten. De rechtbank spreekt het bedrijf daarom vrij van wat er door het OM ten laste is gelegd.