Onderzoek TNO

Uitstoot zeevaart daalt niet na nieuwe regels

De zeevaart stoot meer stikstof uit dan verwacht, ondanks strengere emissie-eisen voor nieuwe zeeschepen. Dat baart de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zorgen, omdat luchtvervuiling gezondheidsproblemen geeft bij mensen en slecht is voor het milieu. Stikstof slaat namelijk neer op water en land.

Containerschip zee
Ondanks strengere emissie-eisen, is de uitstoot van nieuwe zeeschepen hoger dan verwacht. Foto ter illustratie. Foto Shutterstock / Aerial-motion

‘De bedoeling van de nieuwe regels is dat emissies van schepen afnemen, maar in de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn’, signaleert de ILT op basis van nieuw onderzoek van TNO. Dit komt volgens de inspectie met name doordat schepen bij een lage snelheid relatief veel uitstoten.

De ILT kan nu naar eigen zeggen maar beperkt toezicht houden. De ILT wil daarom bij inspecties niet alleen de certificaten van de scheepsmotoren kunnen controleren, maar ook de emissies zelf. Nieuwe schepen zouden emissies bovendien automatisch moeten meten en opslaan. ‘De huidige wet- en regelgeving zou hierop moeten worden aangepast’, roept de inspectie op.

Onderzoekers van TNO maakten gebruik van metingen met satellieten, die nauwkeurig de uitstoot van een individueel schip kunnen meten. ‘Dit betekent voor de toekomst dat we wereldwijd emissies van schepen kunnen meten, om die resultaten te gebruiken om juist bij díe schepen te gaan inspecteren waar de metingen hoger dan verwacht zijn’, zegt Jasper van Vliet, onderzoeker bij ILT.

Uitstoot zeevaart daalt niet na nieuwe regels | Schuttevaer.nl
Onderzoek TNO

Uitstoot zeevaart daalt niet na nieuwe regels

De zeevaart stoot meer stikstof uit dan verwacht, ondanks strengere emissie-eisen voor nieuwe zeeschepen. Dat baart de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zorgen, omdat luchtvervuiling gezondheidsproblemen geeft bij mensen en slecht is voor het milieu. Stikstof slaat namelijk neer op water en land.

Containerschip zee
Ondanks strengere emissie-eisen, is de uitstoot van nieuwe zeeschepen hoger dan verwacht. Foto ter illustratie. Foto Shutterstock / Aerial-motion

‘De bedoeling van de nieuwe regels is dat emissies van schepen afnemen, maar in de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn’, signaleert de ILT op basis van nieuw onderzoek van TNO. Dit komt volgens de inspectie met name doordat schepen bij een lage snelheid relatief veel uitstoten.

De ILT kan nu naar eigen zeggen maar beperkt toezicht houden. De ILT wil daarom bij inspecties niet alleen de certificaten van de scheepsmotoren kunnen controleren, maar ook de emissies zelf. Nieuwe schepen zouden emissies bovendien automatisch moeten meten en opslaan. ‘De huidige wet- en regelgeving zou hierop moeten worden aangepast’, roept de inspectie op.

Onderzoekers van TNO maakten gebruik van metingen met satellieten, die nauwkeurig de uitstoot van een individueel schip kunnen meten. ‘Dit betekent voor de toekomst dat we wereldwijd emissies van schepen kunnen meten, om die resultaten te gebruiken om juist bij díe schepen te gaan inspecteren waar de metingen hoger dan verwacht zijn’, zegt Jasper van Vliet, onderzoeker bij ILT.