'niet wat is afgesproken'

België en Duitsland geen voorstander versnelde invoering fase 2 ontgassingsverbod

Nederland heeft de andere vijf Rijnoeverlanden gevraagd ook fase 2 van het ontgassingsverbod versneld in te voeren. België en Duitsland voelen daar niet voor en zijn ook geen voorstander van de Nederlandse versnelling. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) betreurt dat. ‘Door de tijdsdruk gebeurt er hier tenminste wat, dat zie je in andere landen niet.’

Binnenvaarttanker Duitsland
Een binnenvaarttanker op de Moezel. Foto Shutterstock / fokke baarssen

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer

Deel dit artikel

Reacties (4)

 • Er is toch een wetsartikel waarmee je vervolging door een OvJ kunt afdwingen? Daarmee zouden bewoners, schippers en binnenvaart belangenbehartigers IL&T moeten kunnen dwingen om het ADNR te gaan handhaven op onjuist ontgassen met middelen bedoeld voor ander gebruik die niet zijn toegestaan om daar mee te gaan ontgassen, zoals geen langdurig hittebestendig brandwerend rooster e.d..
  Daarnaast is het zo dat de verlader een schoon schip zonder ladingrestanten kreeg aangeboden, en dat dus ook weer in die staat hoort op te leveren, toch?
  En als derde, ladingdampen zijn geen afval, maar terugwinbaar restproduct.
  Leuk detail, ik heb begrepen dat webcams tegenwoordig heel goedkoop zijn, dus plaats zo’n webcam onder een brug en stuur de foto’s van openstaande tankdeksels door naar justitie. Privacy speelt niet, want je ziet recht naar beneden alleen het dek, en geen vrijpartij in de stuurhut waar zonnepanelen op liggen. Van mij mag er veel meer gehandhaafd worden met drones. De vissers moesten camera’s aan dek accepteren (vanwege de onzinnige aanlandplicht), maar misschien moeten camera’s aan dek op tankers voor handhaving ADNR dan ook maar een flinke tijd, totdat het in de open lucht ontgassen voor 100 % voorbij is?
  Laat ik (of mijn familie en buren) er niet achter komen dat een voor mijn deur langsvarende tanker aan het ontgassen is na lossing op het depot hier in Arnhem. Vorig jaar heeft zo’n lege tanker al een woonark hier aan de RijnKade aangevaren met flinke schade en lekkage aan toe. Zelfs 3 historische schepen hadden er nachtelijke hinder van.
  Zie: https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2023/05/19/tanker-ramt-woonboot-bij-arnhemse-rijnkade/

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • @Hens, je inbreng in dit dossier kent iedereen en waardeert iedereen. Ook ik heb al in 2003 het toenmalige ministerie geschreven dat, als men de technische regelgeving van het ADN (toenmalig was het nog ADNR) goed interpreteert, ontgassen feitelijk niet eens kan. Maar toch gebeurt het, of leden nu wel of niet hierover geïnformeerd worden. En in de basis is iedereen die gevaarlijke stoffen vervoerd deskundig, anders mag je niet vervoeren, dus zou je dit moeten weten. Aantoonbaar zijn we als branche vanaf 1989 heel actief bezig het ontgassen naar de buitenlucht te bannen. Is het niet vanwege milieu of omwonenden, dan zeker niet in de laatste plaats vanwege de schadelijke gevolgen voor bemanningen. Het ontgassen naar de buitenlucht moet stoppen! De teerling is geworpen, en het eindspel is begonnen. Maar het blijkt een hele lange weg te zijn. Het siert onze minister en het verantwoordelijke ministerie dat zij, vooruitlopend op wettelijke verplichtingen zoals in 2017 overeengekomen tussen de Verdragsstaten (de CDNI-landen), al eerder dan dat de andere landen uiteindelijk een keer het hernieuwde verdrag geratificeerd hebben, eenzijdig het ontgasverbod (ventileerverbod) in Nederland van kracht laat zijn. En daarbij ook nog eens de 2e fase eerder naar voren haalt. In Nederland gebeurt er in ieder geval iets. En het is jammer dat de overige landen dit met drogredeneringen alleen maar vertragen. Maar hoe dan ook gaat het gebeuren. Er komt een tijd dat alle energie die betrokkenen hier al tientallen jaren in stoppen (en daar hoor jij ook bij, maar bijvoorbeeld ook Ton Quist in een klokkenluiderrol) eindelijk hun inzet beloond zien.

  Geplaatst door: Ton Wingelaar op
 • De heer Wingelaar zou als ADN deskundige van KBN moeten weten, dat iedere ontgassing een overtreding van het ADN is. Alle tankers die rondvaren zijn technisch niet goed uitgerust om te mogen ontgassen. ILenT handhaaft hier niet op, omdat de lobby van de petrochemische industrie dusdanig groot is, dat ook de minister daar tot nu toe onder bezwijkt. Wat kan je dan van ILenT verwachten. Wingelaar zou er beter aan doen, zijn leden te informeren dat ze met de huidige technische inrichting aan boord, niet mogen ontgassen. Ik roeptoeter dit al een paar jaar. Helaas wil niemand de waarheid horen. Veiligheidsadviseurs en z.g.n. Deskundige steken hun kop in het zand en de bevoegde autoriteiten ook.

  Geplaatst door: Hens van Buren op
 • Hoeveel onzin kunnen mensen uitkramen? Heel veel, zoals blijkt uit bovenstaand artikel. Even een paar feiten op een rij. Sinds 2017 zijn alle deelnemende landen op de hoogte van het feit dat zij voor een toereikende ontgassingsinfrastructuur moeten zorgdragen en dat deze infrastructuur er moet zijn, op het moment dat het Verdrag in werking treedt. Daar hebben alle CDNI-staten voor getekend. Vooral door het vertragen van Zwitserland, een land waar conform het ADN al niet kon worden ontgast, treedt het Verdrag al veel later in werking dan voorzien was. Hierdoor hebben alle CDNI-landen minimaal 7 jaar de tijd gehad de benodigde infrastructuur aan te leggen. Helaas is dit door onbehoorlijk bestuur niet gebeurd. Ten gevolge daarvan moeten nu vooral de bewoners van de dunbevolkte regio’s in Nederland en het daar aanwezige milieu ( ontgassingskaart van de IL&T ) lijdzaam toezien dat zij nog langer aan de dampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen worden blootgesteld. Dreigt nu niet de situatie dat in wezen Duitsland ( de chemische industrie aldaar met o.a. BASF ) en België bepalen, of onze nationale volksgezondheid en ons nationale milieu wel of niet langer worden geschaad, wanneer zij voor dan wel tegen een vervroegde invoering van fase II zijn? Te gek voor woorden in mijn optiek. Mocht de Duitse chemische industrie tegen een vervroegde invoering zijn, dan moet zij bij haar eigen regering gaan klagen en het probleem niet bij een ander neerleggen.
  In het artikel staat dat er bij Duitsland en België de angst voor ontgassingstoerisme bestaat. Is het niet zo dat tot op heden alle schepen vanuit die 2 landen hier in ons land komen ontgassen en aansluitend weer terugkeren? Nederland is reeds decennia het Europese afvoerputje van alle schadelijke en gevaarlijke dampen. Hoe kan België überhaupt voor ontgassingstoerisme bevreesd zijn, wanneer er in dat land door allerlei verboden nu al nauwelijks of niet kan worden ontgast ( het stuk kanaal, waar het meest wordt heen en weer gevaren, is het gedeelte tussen de Kreekrak en de Noordlandbruggen….Nederlands grondgebied!!!)? Is er werkelijk een Duitser te vinden, die meent zeker te weten dat een in het ARA-verkeer actieve 9000-tonner leeg vanuit het ARA-gebied helemaal voorbij Emmerich zal varen, om aldaar slechts te ontgassen, wanneer fase II in Nederland vervroegd wordt ingevoerd? Dat ontgassingstoeristen met kleinere tankschepen uit België massaal naar Duitsland zullen komen, om aldaar de Duitse volksgezondheid en het milieu te schaden, wanneer deze toeristen hun troep in Nederland niet meer kunnen lozen? Kom nou toch!
  Onlangs maakte het advocatenechtpaar Knoops bekend de Nederlandse Staat wegens de ernstige PFAS-vervuiling aan te klagen. De heer Knoops wees in een interview specifiek op de zorgplicht van de Rijksoverheid te waken over de volksgezondheid en de leefomgeving, wat in het kader van PFAS volgens hem niet is gebeurd. Twee plichten, die in onze grondwet zijn opgenomen en die ook gelden, wanneer het gaat om het uitstoten van Zeer Zorgwekkende Stoffen door tankers. Twee wetsartikelen met een relatie tot de Europese Rechten van de Mens. Willen Duitsland en België Nederland nu dwingen van de eigen Grondwet en inherent hieraan de Rechten van de Mens af te wijken door een deel van de bevolking en het milieu nog langer niet tegen gevaarlijke en schadelijke dampen te beschermen? Welke CDNI-afgevaardigde waagt het openlijk toe te geven dat hij of zij er helemaal geen problemen mee heeft, wanneer bemanningsleden aan boord van ontgassende tankers en bewoners in bijvoorbeeld Zeeland en West-Brabant nog langer aan onder andere enorme hoeveelheden kankerverwekkende stoffen (CMR) worden blootgesteld?
  Weet U waarvan ik overtuigd ben? Al die lieden, die tegen een versnelde invoering van fase II zijn, werken niet aan boord van ontgassende tankers en wonen ook niet in een gebied, waar ontgassende tankers dagelijks duizenden kubieke meters zeer schadelijke dampen uitstoten. Dan is het makkelijk groen praten en tegenovergesteld handelen!

  Geplaatst door: ton quist op

Reageer

België en Duitsland geen voorstander versnelde invoering fase 2 ontgassingsverbod | Schuttevaer.nl
'niet wat is afgesproken'

België en Duitsland geen voorstander versnelde invoering fase 2 ontgassingsverbod

Nederland heeft de andere vijf Rijnoeverlanden gevraagd ook fase 2 van het ontgassingsverbod versneld in te voeren. België en Duitsland voelen daar niet voor en zijn ook geen voorstander van de Nederlandse versnelling. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) betreurt dat. ‘Door de tijdsdruk gebeurt er hier tenminste wat, dat zie je in andere landen niet.’

Binnenvaarttanker Duitsland
Een binnenvaarttanker op de Moezel. Foto Shutterstock / fokke baarssen

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer

Deel dit artikel

Reacties (4)

 • Er is toch een wetsartikel waarmee je vervolging door een OvJ kunt afdwingen? Daarmee zouden bewoners, schippers en binnenvaart belangenbehartigers IL&T moeten kunnen dwingen om het ADNR te gaan handhaven op onjuist ontgassen met middelen bedoeld voor ander gebruik die niet zijn toegestaan om daar mee te gaan ontgassen, zoals geen langdurig hittebestendig brandwerend rooster e.d..
  Daarnaast is het zo dat de verlader een schoon schip zonder ladingrestanten kreeg aangeboden, en dat dus ook weer in die staat hoort op te leveren, toch?
  En als derde, ladingdampen zijn geen afval, maar terugwinbaar restproduct.
  Leuk detail, ik heb begrepen dat webcams tegenwoordig heel goedkoop zijn, dus plaats zo’n webcam onder een brug en stuur de foto’s van openstaande tankdeksels door naar justitie. Privacy speelt niet, want je ziet recht naar beneden alleen het dek, en geen vrijpartij in de stuurhut waar zonnepanelen op liggen. Van mij mag er veel meer gehandhaafd worden met drones. De vissers moesten camera’s aan dek accepteren (vanwege de onzinnige aanlandplicht), maar misschien moeten camera’s aan dek op tankers voor handhaving ADNR dan ook maar een flinke tijd, totdat het in de open lucht ontgassen voor 100 % voorbij is?
  Laat ik (of mijn familie en buren) er niet achter komen dat een voor mijn deur langsvarende tanker aan het ontgassen is na lossing op het depot hier in Arnhem. Vorig jaar heeft zo’n lege tanker al een woonark hier aan de RijnKade aangevaren met flinke schade en lekkage aan toe. Zelfs 3 historische schepen hadden er nachtelijke hinder van.
  Zie: https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2023/05/19/tanker-ramt-woonboot-bij-arnhemse-rijnkade/

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • @Hens, je inbreng in dit dossier kent iedereen en waardeert iedereen. Ook ik heb al in 2003 het toenmalige ministerie geschreven dat, als men de technische regelgeving van het ADN (toenmalig was het nog ADNR) goed interpreteert, ontgassen feitelijk niet eens kan. Maar toch gebeurt het, of leden nu wel of niet hierover geïnformeerd worden. En in de basis is iedereen die gevaarlijke stoffen vervoerd deskundig, anders mag je niet vervoeren, dus zou je dit moeten weten. Aantoonbaar zijn we als branche vanaf 1989 heel actief bezig het ontgassen naar de buitenlucht te bannen. Is het niet vanwege milieu of omwonenden, dan zeker niet in de laatste plaats vanwege de schadelijke gevolgen voor bemanningen. Het ontgassen naar de buitenlucht moet stoppen! De teerling is geworpen, en het eindspel is begonnen. Maar het blijkt een hele lange weg te zijn. Het siert onze minister en het verantwoordelijke ministerie dat zij, vooruitlopend op wettelijke verplichtingen zoals in 2017 overeengekomen tussen de Verdragsstaten (de CDNI-landen), al eerder dan dat de andere landen uiteindelijk een keer het hernieuwde verdrag geratificeerd hebben, eenzijdig het ontgasverbod (ventileerverbod) in Nederland van kracht laat zijn. En daarbij ook nog eens de 2e fase eerder naar voren haalt. In Nederland gebeurt er in ieder geval iets. En het is jammer dat de overige landen dit met drogredeneringen alleen maar vertragen. Maar hoe dan ook gaat het gebeuren. Er komt een tijd dat alle energie die betrokkenen hier al tientallen jaren in stoppen (en daar hoor jij ook bij, maar bijvoorbeeld ook Ton Quist in een klokkenluiderrol) eindelijk hun inzet beloond zien.

  Geplaatst door: Ton Wingelaar op
 • De heer Wingelaar zou als ADN deskundige van KBN moeten weten, dat iedere ontgassing een overtreding van het ADN is. Alle tankers die rondvaren zijn technisch niet goed uitgerust om te mogen ontgassen. ILenT handhaaft hier niet op, omdat de lobby van de petrochemische industrie dusdanig groot is, dat ook de minister daar tot nu toe onder bezwijkt. Wat kan je dan van ILenT verwachten. Wingelaar zou er beter aan doen, zijn leden te informeren dat ze met de huidige technische inrichting aan boord, niet mogen ontgassen. Ik roeptoeter dit al een paar jaar. Helaas wil niemand de waarheid horen. Veiligheidsadviseurs en z.g.n. Deskundige steken hun kop in het zand en de bevoegde autoriteiten ook.

  Geplaatst door: Hens van Buren op
 • Hoeveel onzin kunnen mensen uitkramen? Heel veel, zoals blijkt uit bovenstaand artikel. Even een paar feiten op een rij. Sinds 2017 zijn alle deelnemende landen op de hoogte van het feit dat zij voor een toereikende ontgassingsinfrastructuur moeten zorgdragen en dat deze infrastructuur er moet zijn, op het moment dat het Verdrag in werking treedt. Daar hebben alle CDNI-staten voor getekend. Vooral door het vertragen van Zwitserland, een land waar conform het ADN al niet kon worden ontgast, treedt het Verdrag al veel later in werking dan voorzien was. Hierdoor hebben alle CDNI-landen minimaal 7 jaar de tijd gehad de benodigde infrastructuur aan te leggen. Helaas is dit door onbehoorlijk bestuur niet gebeurd. Ten gevolge daarvan moeten nu vooral de bewoners van de dunbevolkte regio’s in Nederland en het daar aanwezige milieu ( ontgassingskaart van de IL&T ) lijdzaam toezien dat zij nog langer aan de dampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen worden blootgesteld. Dreigt nu niet de situatie dat in wezen Duitsland ( de chemische industrie aldaar met o.a. BASF ) en België bepalen, of onze nationale volksgezondheid en ons nationale milieu wel of niet langer worden geschaad, wanneer zij voor dan wel tegen een vervroegde invoering van fase II zijn? Te gek voor woorden in mijn optiek. Mocht de Duitse chemische industrie tegen een vervroegde invoering zijn, dan moet zij bij haar eigen regering gaan klagen en het probleem niet bij een ander neerleggen.
  In het artikel staat dat er bij Duitsland en België de angst voor ontgassingstoerisme bestaat. Is het niet zo dat tot op heden alle schepen vanuit die 2 landen hier in ons land komen ontgassen en aansluitend weer terugkeren? Nederland is reeds decennia het Europese afvoerputje van alle schadelijke en gevaarlijke dampen. Hoe kan België überhaupt voor ontgassingstoerisme bevreesd zijn, wanneer er in dat land door allerlei verboden nu al nauwelijks of niet kan worden ontgast ( het stuk kanaal, waar het meest wordt heen en weer gevaren, is het gedeelte tussen de Kreekrak en de Noordlandbruggen….Nederlands grondgebied!!!)? Is er werkelijk een Duitser te vinden, die meent zeker te weten dat een in het ARA-verkeer actieve 9000-tonner leeg vanuit het ARA-gebied helemaal voorbij Emmerich zal varen, om aldaar slechts te ontgassen, wanneer fase II in Nederland vervroegd wordt ingevoerd? Dat ontgassingstoeristen met kleinere tankschepen uit België massaal naar Duitsland zullen komen, om aldaar de Duitse volksgezondheid en het milieu te schaden, wanneer deze toeristen hun troep in Nederland niet meer kunnen lozen? Kom nou toch!
  Onlangs maakte het advocatenechtpaar Knoops bekend de Nederlandse Staat wegens de ernstige PFAS-vervuiling aan te klagen. De heer Knoops wees in een interview specifiek op de zorgplicht van de Rijksoverheid te waken over de volksgezondheid en de leefomgeving, wat in het kader van PFAS volgens hem niet is gebeurd. Twee plichten, die in onze grondwet zijn opgenomen en die ook gelden, wanneer het gaat om het uitstoten van Zeer Zorgwekkende Stoffen door tankers. Twee wetsartikelen met een relatie tot de Europese Rechten van de Mens. Willen Duitsland en België Nederland nu dwingen van de eigen Grondwet en inherent hieraan de Rechten van de Mens af te wijken door een deel van de bevolking en het milieu nog langer niet tegen gevaarlijke en schadelijke dampen te beschermen? Welke CDNI-afgevaardigde waagt het openlijk toe te geven dat hij of zij er helemaal geen problemen mee heeft, wanneer bemanningsleden aan boord van ontgassende tankers en bewoners in bijvoorbeeld Zeeland en West-Brabant nog langer aan onder andere enorme hoeveelheden kankerverwekkende stoffen (CMR) worden blootgesteld?
  Weet U waarvan ik overtuigd ben? Al die lieden, die tegen een versnelde invoering van fase II zijn, werken niet aan boord van ontgassende tankers en wonen ook niet in een gebied, waar ontgassende tankers dagelijks duizenden kubieke meters zeer schadelijke dampen uitstoten. Dan is het makkelijk groen praten en tegenovergesteld handelen!

  Geplaatst door: ton quist op

Reageer