waterpeil daalt

Rijkswaterstaat hervat herstelwerkzaamheden stuw Grave

Rijkswaterstaat is zaterdagmorgen verder gegaan met het repareren van stuw Grave. Met het sterke kraanschip Leendert  van Van Oord wordt geprobeerd een vastzittend keerschot los te krijgen. Pas als dat schot weg is, kunnen de jukken worden teruggeplaatst en kan waterpeil weer stijgen.

Bij reguliere werkzaamheden vrijdagmorgen is per abuis juk 8 omhoog getrokken. Het keerschot is vervolgens verschoven en in het ontstane gat in de stuw ter plaatse van juk 8 gezogen. Door sterke stroming is het lastig dat keerschot uit het gat te krijgen, legt Rijkswaterstaat uit.

Uit veiligheidsoverwegingen staakte Rijkswaterstaat gisteravond de werkzaamheden. Deze morgen wordt opnieuw een poging gedaan. Kraanschip Leendert van Van Oord probeert de kabels die aan het keerschot vastzitten los te branden.

Het keerschot zit nog niet los en ligt nog steeds in de weg. ‘Daardoor kunnen we de jukken 7 en 8 nog niet terugplaatsen. Tevens gaan wij onderwaterinspecties middels onderwatercamera’s doen om te controleren of er schade is aan de constructie van de stuw.

De waterkracht bij de stuw Grave is enorm. Dat maakt het lastig het keerschot te verwijderen. Foto RWS

Dalend waterpeil

Op https://waterinfo.rws.nl zijn de actuele waterstanden te vinden. Het waterpeil zakt langzaam nog steeds door. Scheepvaart, woonbooteigenaren en jachthavens worden verzocht de waterstand in de gaten te houden en indien nodig, erop te acteren, zo laat Rijkswaterstaat weten.

Rijkswaterstaat hervat herstelwerkzaamheden stuw Grave | Schuttevaer.nl
waterpeil daalt

Rijkswaterstaat hervat herstelwerkzaamheden stuw Grave

Rijkswaterstaat is zaterdagmorgen verder gegaan met het repareren van stuw Grave. Met het sterke kraanschip Leendert  van Van Oord wordt geprobeerd een vastzittend keerschot los te krijgen. Pas als dat schot weg is, kunnen de jukken worden teruggeplaatst en kan waterpeil weer stijgen.

Bij reguliere werkzaamheden vrijdagmorgen is per abuis juk 8 omhoog getrokken. Het keerschot is vervolgens verschoven en in het ontstane gat in de stuw ter plaatse van juk 8 gezogen. Door sterke stroming is het lastig dat keerschot uit het gat te krijgen, legt Rijkswaterstaat uit.

Uit veiligheidsoverwegingen staakte Rijkswaterstaat gisteravond de werkzaamheden. Deze morgen wordt opnieuw een poging gedaan. Kraanschip Leendert van Van Oord probeert de kabels die aan het keerschot vastzitten los te branden.

Het keerschot zit nog niet los en ligt nog steeds in de weg. ‘Daardoor kunnen we de jukken 7 en 8 nog niet terugplaatsen. Tevens gaan wij onderwaterinspecties middels onderwatercamera’s doen om te controleren of er schade is aan de constructie van de stuw.

De waterkracht bij de stuw Grave is enorm. Dat maakt het lastig het keerschot te verwijderen. Foto RWS

Dalend waterpeil

Op https://waterinfo.rws.nl zijn de actuele waterstanden te vinden. Het waterpeil zakt langzaam nog steeds door. Scheepvaart, woonbooteigenaren en jachthavens worden verzocht de waterstand in de gaten te houden en indien nodig, erop te acteren, zo laat Rijkswaterstaat weten.