Column

Overal waar u vaart: hoe houden we de Ems bevaarbaar?

Degenen die de Ems/Eems bevaren tussen Delfzijl en Herbrum weten al heel lang van de problemen met het slib tijdens laagwater. Tijdens mijn reizen met mijn vader was er nog niet zoveel aan de hand. Het varen naar Herbrum ging nog redelijk soepel en zonder veel problemen. Dat begon toen besloten werd dat de rivier uitgebaggerd moest worden, voornamelijk vanwege het transport van grote cruiseschepen door de Meyer werf in Papenburg.

Klaas Kattouw is regiocoördinator Noord-Nederland. Foto KBN

Sinds 2015 is ook een onderzoek gestart naar de problemen vanwege het slib. Door het verdiepen van de vaargeul is er een verandering in de morfologie ontstaan waardoor nu bij laag water de voorhaven van Herbrum zo ongeveer vol slib staat en alleen bij minimaal halftij de sluis vanuit zee benaderd kan worden. Ruim een maand geleden is er een dik rapport verschenen over de oorzaak van het probleem en hoe het kan worden aangepakt dan wel opgelost. Echt oplossen zal niet eenvoudig zijn. Het is een ingewikkeld probleem met heel veel facetten en het lezen van het rapport vergt behoorlijk tijd. Vanuit Rijkswaterstaat zijn wij ook gevraagd om commentaar te leveren op een aantal stellingen in het rapport die de scheepvaart aangaan. Het plan is om de waterkering bij Gandersum gedurende in totaal circa 8 uren per dag te sluiten om zodoende het slib buiten de deur te houden. Globaal gesproken is het voornemen om alleen sluiting in te stellen tussen 16.00 en 08.00 uur. Oplettende lezers zien al dat dit langer is dan 8 uur maar dat komt omdat deze sluiting gesplitst zal worden tussen een laagwatersluiting en een hoogwatersluiting. In 2020 zijn er een aantal proefsluitingen geweest en naar aanleiding daarvan liggen er nu voorstellen voor het vervolgtraject. Ongetwijfeld zullen we hier nog meer van horen. 

Door een aanvaring in december 2015 is de Friesenbrücke in Weener onherstelbaar beschadigd. De oude brug is inmiddels verwijderd en men is begonnen met de bouw van de nieuwe brug. Dit wordt een draaibrug met een excentrisch geplaatste draaipijler waarbij de vaargeul geheel vrij blijft. Planning voor de voltooiing van de bouw is december 2024.

Boontjes

Er is een overleg geweest over de vaarweg de Boontjes tussen Harlingen en Kornwerderzand. Dit overleg was druk bezocht en er waren veel stakeholders met allemaal verschillende belangen. Ruwweg kan gezegd worden dat de vaarweggebruikers een heel diepe vaargeul willen en de milieuclubs het liefst helemaal geen vaarweg. Maar het moet gezegd, er is goed naar elkaar geluisterd  en argumenten zijn uitgewisseld en er was toch bij beide kanten begrip voor de ander. In september zal er een vervolgsessie zijn.

Bruggen over de HLD

Als gevolg van de stikstofcrisis heeft, zoals u al hebt kunnen lezen in de media, de minister besloten dan geld van nieuwe investeringen overgeheveld wordt naar onderhoud. Dit betreft dan kunstwerken die hoognodig aan onderhoud toe zijn. Op de vaarweg Lemmer-Delfzijl zijn een viertal bruggen in een dusdanige staat dat vervanging dringend gewenst is. Enkele daarvan zijn in een dusdanige staat dat men overweegt om vrachtverkeer te verbieden over de brug te rijden. Voor het einde van het jaar zou er nu een plan moeten komen om deze bruggen aan te pakken. Maar nu het kabinet gevallen is is het nog maar de vraag wat hiervan de gevolgen zijn. Worden deze plannen controversieel verklaard of wordt besloten dat met door mag gaan. Bij het ter perse gaan van dit artikel is dat nog een open vraag die nog op een antwoord wacht. 

Klaas Kattouw, regiocoördinator Noord-Nederland.

Koninklijke Binnenvaart Nederland / SV Schuttevaer

06 82058644, regionen@bln.nl

Lees ook:

Overal waar u vaart: Personeelsgebrek Rijkswaterstaat is kwalijke zaak

Overal waar u vaart: Afgeladen, halfgeladen of ongeladen; dat is de vraag

Overal waar u vaart: hoe houden we de Ems bevaarbaar? | Schuttevaer.nl
Column

Overal waar u vaart: hoe houden we de Ems bevaarbaar?

Degenen die de Ems/Eems bevaren tussen Delfzijl en Herbrum weten al heel lang van de problemen met het slib tijdens laagwater. Tijdens mijn reizen met mijn vader was er nog niet zoveel aan de hand. Het varen naar Herbrum ging nog redelijk soepel en zonder veel problemen. Dat begon toen besloten werd dat de rivier uitgebaggerd moest worden, voornamelijk vanwege het transport van grote cruiseschepen door de Meyer werf in Papenburg.

Klaas Kattouw is regiocoördinator Noord-Nederland. Foto KBN

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer