CDNI

Frankrijk ratificeert als vijfde land ontgassingsverbod

Frankrijk heeft al vijfde land binnen Europa het ontgassingsverbod geratificeerd. Officieel gaat het om het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). Alleen Zwitserland moet het verbod nog laten goedkeuren in het parlement.

Diégo Colas, directeur juridische zaken bij het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken schudt de hand van secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), mevrouw Lucia Luijten. Foto CCR

De wijziging van het CDNI voorziet de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen.

Frankrijk is na Luxemburg, Nederland, Duitsland en België het vijfde land dat het verdrag heeft geratificeerd. De ratificatieprocedure is nog gaande in Zwitserland, dat de akte van bekrachtiging naar verwachting nog vóór het einde van dit jaar zal neerleggen. De wijziging treedt zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking.

In het commissiedebat Maritiem op 30 mei zei minister Mark Harbers (IenW) dat Zwitserland in een ander tijdsschema was beland. ‘Ze hebben zelf ook aangegeven dat dit zo niet de bedoeling was. Inmiddels is dat dus helemaal vlot getrokken en verloopt dat soepel. In april is het dossier goedgekeurd door de Federale Raad in Zwitserland. Nu wordt het in de beide Kamers besproken tijdens wat daar “de zomersessies” heet. Daarna zal de ratificatieoorkonde bij de CCR gedeponeerd worden. Wij verwachten dat dit ruim voor het einde van het jaar klaar is.’

Nadere informatie over de invoering en toepassing van de nieuwe ontgassingsvoorschriften wordt gegeven onder https://www.cdni-iwt.org/deel-b-ontgassing/?lang=nl.

CDNI-verdrag

Het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) is in werking getreden op 1 november 2009. Er zijn zes Verdragsluitende Partijen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland). Het verdrag heeft tot doel het milieu en met name het water te beschermen. Het CDNI bevat daartoe voorschriften om:

  • het vermijden van afval te bevorderen,
  • afvalstoffen in te zamelen, zodat zij afgegeven kunnen worden bij het netwerk van ontvangstinrichtingen,
  • voor deze initiatieven de financiering op internationaal niveau te regelen en daarbij rekening te houden met het “de-vervuiler-betaalt”-principe,
  • te zorgen voor de controle op de naleving van het lozingsverbod op het oppervlaktewater voor de stoffen die onder het verdrag vallen.

Lees ook:

Verbod op varend ontgassen gaat uiterlijk 1 juli 2024 in

ILT betrapt weer schepen op illegaal varend ontgassen

Frankrijk ratificeert als vijfde land ontgassingsverbod | Schuttevaer.nl
CDNI

Frankrijk ratificeert als vijfde land ontgassingsverbod

Frankrijk heeft al vijfde land binnen Europa het ontgassingsverbod geratificeerd. Officieel gaat het om het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). Alleen Zwitserland moet het verbod nog laten goedkeuren in het parlement.

Diégo Colas, directeur juridische zaken bij het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken schudt de hand van secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), mevrouw Lucia Luijten. Foto CCR

De wijziging van het CDNI voorziet de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen.

Frankrijk is na Luxemburg, Nederland, Duitsland en België het vijfde land dat het verdrag heeft geratificeerd. De ratificatieprocedure is nog gaande in Zwitserland, dat de akte van bekrachtiging naar verwachting nog vóór het einde van dit jaar zal neerleggen. De wijziging treedt zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking.

In het commissiedebat Maritiem op 30 mei zei minister Mark Harbers (IenW) dat Zwitserland in een ander tijdsschema was beland. ‘Ze hebben zelf ook aangegeven dat dit zo niet de bedoeling was. Inmiddels is dat dus helemaal vlot getrokken en verloopt dat soepel. In april is het dossier goedgekeurd door de Federale Raad in Zwitserland. Nu wordt het in de beide Kamers besproken tijdens wat daar “de zomersessies” heet. Daarna zal de ratificatieoorkonde bij de CCR gedeponeerd worden. Wij verwachten dat dit ruim voor het einde van het jaar klaar is.’

Nadere informatie over de invoering en toepassing van de nieuwe ontgassingsvoorschriften wordt gegeven onder https://www.cdni-iwt.org/deel-b-ontgassing/?lang=nl.

CDNI-verdrag

Het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) is in werking getreden op 1 november 2009. Er zijn zes Verdragsluitende Partijen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland). Het verdrag heeft tot doel het milieu en met name het water te beschermen. Het CDNI bevat daartoe voorschriften om:

  • het vermijden van afval te bevorderen,
  • afvalstoffen in te zamelen, zodat zij afgegeven kunnen worden bij het netwerk van ontvangstinrichtingen,
  • voor deze initiatieven de financiering op internationaal niveau te regelen en daarbij rekening te houden met het “de-vervuiler-betaalt”-principe,
  • te zorgen voor de controle op de naleving van het lozingsverbod op het oppervlaktewater voor de stoffen die onder het verdrag vallen.

Lees ook:

Verbod op varend ontgassen gaat uiterlijk 1 juli 2024 in

ILT betrapt weer schepen op illegaal varend ontgassen