Veel onderzoek, weinig actie

‘Defensie moet Noordzee beter beschermen’

Coalitiepartijen CDA en VVD willen Defensie inzetten voor de bescherming van onder meer stroom- en internetkabels in de Noordzee. Het kabinet heeft toegezegd hiernaar te kijken, maar dat proces verloopt volgens meerdere partijen in de Tweede Kamer veel te traag.

De Kamerleden willen meer actie van het kabinet en wijzen op de sabotagedreiging van vitale infrastructuur in zee. Denk aan (internet)kabels, pijpleidingen en windparken. De onderzeese explosies bij de Nord Stream-gasleidingen vorig jaar legden die kwetsbaarheid nog eens duidelijk bloot.

Ministers Mark Harbers (Infrastructuur) en Kajsa Ollongren (Defensie) konden CDA-Kamerlid Harmen Krul tijdens een debat over de beschermingsstrategie op donderdag 25 mei niet overtuigen ‘dat de urgentie ook daadwerkelijk wordt gevoeld’. De christendemocraat is niet te spreken over de ‘lappendeken aan versnipperende verantwoordelijkheden’. De voortgang is bovendien ‘te summier’ en de communicatie schiet tekort. ‘Wat ons betreft is het te onduidelijk of we daadwerkelijk in staat zijn de dreiging het hoofd te bieden.’

VVD’er Peter Valstar sloot zich daarbij aan. De Kamer wordt veel te weinig betrokken, vindt hij. ‘Wij hebben onvoldoende zicht op welke wijze onze Noordzee wordt beschermd.’

Het kabinet komt na de zomer met meer informatie, maar dat is volgens veel partijen eigenlijk te laat.

Lees ook:

Zorgen over veiligheid Noordzee door windmolens

Defensie begeleidt Russische schepen op Noordzee

‘Defensie moet Noordzee beter beschermen’ | Schuttevaer.nl
Veel onderzoek, weinig actie

‘Defensie moet Noordzee beter beschermen’

Coalitiepartijen CDA en VVD willen Defensie inzetten voor de bescherming van onder meer stroom- en internetkabels in de Noordzee. Het kabinet heeft toegezegd hiernaar te kijken, maar dat proces verloopt volgens meerdere partijen in de Tweede Kamer veel te traag.

De Kamerleden willen meer actie van het kabinet en wijzen op de sabotagedreiging van vitale infrastructuur in zee. Denk aan (internet)kabels, pijpleidingen en windparken. De onderzeese explosies bij de Nord Stream-gasleidingen vorig jaar legden die kwetsbaarheid nog eens duidelijk bloot.

Ministers Mark Harbers (Infrastructuur) en Kajsa Ollongren (Defensie) konden CDA-Kamerlid Harmen Krul tijdens een debat over de beschermingsstrategie op donderdag 25 mei niet overtuigen ‘dat de urgentie ook daadwerkelijk wordt gevoeld’. De christendemocraat is niet te spreken over de ‘lappendeken aan versnipperende verantwoordelijkheden’. De voortgang is bovendien ‘te summier’ en de communicatie schiet tekort. ‘Wat ons betreft is het te onduidelijk of we daadwerkelijk in staat zijn de dreiging het hoofd te bieden.’

VVD’er Peter Valstar sloot zich daarbij aan. De Kamer wordt veel te weinig betrokken, vindt hij. ‘Wij hebben onvoldoende zicht op welke wijze onze Noordzee wordt beschermd.’

Het kabinet komt na de zomer met meer informatie, maar dat is volgens veel partijen eigenlijk te laat.

Lees ook:

Zorgen over veiligheid Noordzee door windmolens

Defensie begeleidt Russische schepen op Noordzee