Kamervragen

VVD wil van de Boontjes een hoofdvaarweg maken

De VVD in de Tweede Kamer ziet in de Boontjes een toekomstige hoofdvaarweg, zeker gezien de geplande verdieping van de sluis bij Kornwerderzand. Dus is het volgens de regeringspartij belangrijk dat de vaargeul tussen Harlingen en Kornwerderzand op voldoende diepte wordt gehouden.

VVD-Kamerleden Daniel Koerhuis (r) en Harry Bevers stellen de Kamervragen aan minister Harbers (l). Foto ANP

De VVD-Kamerleden Koerhuis en Bevers hebben minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd hoe hij aankijkt tegen de stelling van de haven van Harlingen dat grote schepen straks vastlopen op het wad, terwijl de nieuwe sluis Kornwerderzand juist voor grote schepen geschikt wordt gemaakt.

De financiering om de sluis bij Kornwerderzand te verdiepen is, na flink wat gesteggel, rond. De sluis is in 2028 klaar voor grotere schepen. Hoewel de provincie Friesland hier fors aan meebetaalt, 18,5 miljoen euro, lijkt de enige Friese zeehaven er niet van te profiteren. Harlingen betaalt dan ook niet mee aan de verdieping van de sluis, want het bedrijfsleven ziet er het voordeel niet van in.

De VVD-Kamerleden denken dat Harlingen er echter wel profijt van gaat hebben. ‘Wat is de verwachte stijging van het aantal containers voor de haven van Harlingen als gevolg van de nieuwe sluis Kornwerderzand?’, willen zij van Harbers weten.

Veel baggerwerk

Het probleem is echter dat er onduidelijkheid is over de toekomst van de vaargeul tussen Harlingen en Kornwerderzand. De huidige vaardiepte NAP -3,80 meter is een pilotdiepte, de reguliere diepte betrof NAP -2,80 meter. Verwachting was dat er 20.000 kubieke per jaar moest worden gebaggerd om de geul op 3,80 meter te houden. Dat bleek echter het tienvoudige te zijn. Met extra kosten als gevolg. Bovendien trokken natuurorganisaties aan de bel, want zoveel baggeren is niet goed voor de ecologie van de Waddenzee. Dit vraagt om een beslissing over de toekomstige vaardiepte, maar die is al meerdere keren doorgeschoven.

Minister Harbers schreef eerder al aan de Kamer dat er geen verband is tussen de verdieping van Kornwerderzand en de Boontjes. Er is immers ook een andere vaarweg mogelijk vanaf de Noordzee naar de sluis.

Provinciebestuur

De discussie rond de Boontjes laait ook in Friesland weer op. Dat heeft er alles mee te maken dat wordt gezocht naar een nieuw Fries provinciebestuur. De gemeente Harlingen stuurde de Friese formateur een brief waarin wordt gepleit voor ‘een realistisch evenwicht tussen economie en ecologie, waarbij onze maritieme sector een volwaardige plaats houdt’.

De Friese GroenLinks (GrienLinks) vraagt zich intussen af of het ecologisch nog wel verantwoord is een besluit over het baggeren in de Boontje langer uit te stellen en dringt bij het provinciebestuur aan op een beslissing ten gunste van de natuur.

Lees ook:

GroenLinks Friesland wil duidelijkheid over vaardiepte Boontjes

Niemand houdt zich aan ‘Vredesverdrag Waddenzee’

VVD wil van de Boontjes een hoofdvaarweg maken | Schuttevaer.nl
Kamervragen

VVD wil van de Boontjes een hoofdvaarweg maken

De VVD in de Tweede Kamer ziet in de Boontjes een toekomstige hoofdvaarweg, zeker gezien de geplande verdieping van de sluis bij Kornwerderzand. Dus is het volgens de regeringspartij belangrijk dat de vaargeul tussen Harlingen en Kornwerderzand op voldoende diepte wordt gehouden.

VVD-Kamerleden Daniel Koerhuis (r) en Harry Bevers stellen de Kamervragen aan minister Harbers (l). Foto ANP

De VVD-Kamerleden Koerhuis en Bevers hebben minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd hoe hij aankijkt tegen de stelling van de haven van Harlingen dat grote schepen straks vastlopen op het wad, terwijl de nieuwe sluis Kornwerderzand juist voor grote schepen geschikt wordt gemaakt.

De financiering om de sluis bij Kornwerderzand te verdiepen is, na flink wat gesteggel, rond. De sluis is in 2028 klaar voor grotere schepen. Hoewel de provincie Friesland hier fors aan meebetaalt, 18,5 miljoen euro, lijkt de enige Friese zeehaven er niet van te profiteren. Harlingen betaalt dan ook niet mee aan de verdieping van de sluis, want het bedrijfsleven ziet er het voordeel niet van in.

De VVD-Kamerleden denken dat Harlingen er echter wel profijt van gaat hebben. ‘Wat is de verwachte stijging van het aantal containers voor de haven van Harlingen als gevolg van de nieuwe sluis Kornwerderzand?’, willen zij van Harbers weten.

Veel baggerwerk

Het probleem is echter dat er onduidelijkheid is over de toekomst van de vaargeul tussen Harlingen en Kornwerderzand. De huidige vaardiepte NAP -3,80 meter is een pilotdiepte, de reguliere diepte betrof NAP -2,80 meter. Verwachting was dat er 20.000 kubieke per jaar moest worden gebaggerd om de geul op 3,80 meter te houden. Dat bleek echter het tienvoudige te zijn. Met extra kosten als gevolg. Bovendien trokken natuurorganisaties aan de bel, want zoveel baggeren is niet goed voor de ecologie van de Waddenzee. Dit vraagt om een beslissing over de toekomstige vaardiepte, maar die is al meerdere keren doorgeschoven.

Minister Harbers schreef eerder al aan de Kamer dat er geen verband is tussen de verdieping van Kornwerderzand en de Boontjes. Er is immers ook een andere vaarweg mogelijk vanaf de Noordzee naar de sluis.

Provinciebestuur

De discussie rond de Boontjes laait ook in Friesland weer op. Dat heeft er alles mee te maken dat wordt gezocht naar een nieuw Fries provinciebestuur. De gemeente Harlingen stuurde de Friese formateur een brief waarin wordt gepleit voor ‘een realistisch evenwicht tussen economie en ecologie, waarbij onze maritieme sector een volwaardige plaats houdt’.

De Friese GroenLinks (GrienLinks) vraagt zich intussen af of het ecologisch nog wel verantwoord is een besluit over het baggeren in de Boontje langer uit te stellen en dringt bij het provinciebestuur aan op een beslissing ten gunste van de natuur.

Lees ook:

GroenLinks Friesland wil duidelijkheid over vaardiepte Boontjes

Niemand houdt zich aan ‘Vredesverdrag Waddenzee’