Overgangsbepalingen 2035-2041

Ministerie begeleidt twee schepen in hardheidsclausule CCR-eisen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat twee demonstratieprojecten opzetten die het proces rond de CCR-hardheidsclausule inzichtelijk moeten maken. Eigenaren van binnenvaartschepen kunnen de twee demonstratieschepen als voorbeeld zien, om zo zelf ook een uitzondering aan te vragen op de bepaling dat alle schepen op termijn aan nieuwbouweisen moeten voldoen.

De minister informeert verder over de demonstratie in het najaar van 2023.

Verwacht wordt dat binnenvaartschepen van voor 1976, en met name die onder de 1500 ton, niet aan de eisen kunnen voldoen die tussen 2035 en 2041 gaan gelden. Ze dreigen dan uit de markt te verdwijnen. Het ministerie zegt samen met de sector te willen kijken hoe het de kleine binnenvaart kan behouden.

Het ministerie en de CCR roepen binnenvaartschippers al langere tijd op een beroep te doen op de hardheidsclausule, om zo een uitzondering te krijgen. Hiervan wordt tot nu toe geen gebruik gemaakt. Volgens veel schippers is dit proces te moeilijk en de uitkomst onvoorspelbaar.

Twee schepen

Om het proces inzichtelijk te maken, worden aankomende tijd twee schepen door IenW begeleidt bij de aanvraag. Zo moet het voor ook andere schippers duidelijker worden hoe zij een beroep moeten doen op de regeling. Wanneer veel scheepseigenaren vragen om een uitzondering, hoopt het ministerie dat er een algemene, internationale oplossing kan worden gevonden voor bepaalde technische eisen. Dan zou over een uitzonderingspositie voor schepen van voor 1976 kunnen worden onderhandeld, liet het ministerie eerder weten.

Onderzoeksrapport

Ook werd er in opdracht van IenW onderzoek gedaan naar de effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen. Het onderzoeksrapport is dinsdag 18 april aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek moet ook oplossingen in beeld brengen voor mogelijke knelpunten binnen het strengere CCR-eisenpakket.

IenW roept ook verladers op om kleine vaarwegen beter te benutten. De ontwikkeling van nieuwe kleinschalige, innovatieve, semi-autonome en flexibele schepen is hierin cruciaal.

Lees ook:

ASV-enquête ‘Europa, red de binnenvaart!’ nu online

‘Nederland moet aansturen op generaal pardon voor strengere CCR-eisen’

Ministerie begeleidt twee schepen in hardheidsclausule CCR-eisen | Schuttevaer.nl
Overgangsbepalingen 2035-2041

Ministerie begeleidt twee schepen in hardheidsclausule CCR-eisen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat twee demonstratieprojecten opzetten die het proces rond de CCR-hardheidsclausule inzichtelijk moeten maken. Eigenaren van binnenvaartschepen kunnen de twee demonstratieschepen als voorbeeld zien, om zo zelf ook een uitzondering aan te vragen op de bepaling dat alle schepen op termijn aan nieuwbouweisen moeten voldoen.

De minister informeert verder over de demonstratie in het najaar van 2023.

Verwacht wordt dat binnenvaartschepen van voor 1976, en met name die onder de 1500 ton, niet aan de eisen kunnen voldoen die tussen 2035 en 2041 gaan gelden. Ze dreigen dan uit de markt te verdwijnen. Het ministerie zegt samen met de sector te willen kijken hoe het de kleine binnenvaart kan behouden.

Het ministerie en de CCR roepen binnenvaartschippers al langere tijd op een beroep te doen op de hardheidsclausule, om zo een uitzondering te krijgen. Hiervan wordt tot nu toe geen gebruik gemaakt. Volgens veel schippers is dit proces te moeilijk en de uitkomst onvoorspelbaar.

Twee schepen

Om het proces inzichtelijk te maken, worden aankomende tijd twee schepen door IenW begeleidt bij de aanvraag. Zo moet het voor ook andere schippers duidelijker worden hoe zij een beroep moeten doen op de regeling. Wanneer veel scheepseigenaren vragen om een uitzondering, hoopt het ministerie dat er een algemene, internationale oplossing kan worden gevonden voor bepaalde technische eisen. Dan zou over een uitzonderingspositie voor schepen van voor 1976 kunnen worden onderhandeld, liet het ministerie eerder weten.

Onderzoeksrapport

Ook werd er in opdracht van IenW onderzoek gedaan naar de effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen. Het onderzoeksrapport is dinsdag 18 april aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek moet ook oplossingen in beeld brengen voor mogelijke knelpunten binnen het strengere CCR-eisenpakket.

IenW roept ook verladers op om kleine vaarwegen beter te benutten. De ontwikkeling van nieuwe kleinschalige, innovatieve, semi-autonome en flexibele schepen is hierin cruciaal.

Lees ook:

ASV-enquête ‘Europa, red de binnenvaart!’ nu online

‘Nederland moet aansturen op generaal pardon voor strengere CCR-eisen’