SkillSea

STC werkt samen met École Nationale Supérieure Maritime (ENSM)

Het Scheepvaart en Transport College (STC) gaat nauw samenwerken met het Franse École Nationale Supérieure Maritime (ENSM). Onder toeziend oog van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf tekenden de twee instellingen op 12 april hun overeenkomst tijdens het staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland.

Onder toeziend oog van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf tekenden de twee instellingen STC en École Nationale Supérieure Maritime op 12 april hun overeenkomst tijdens het staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland. STC

Het partnerschap is erop gericht maritieme professionals in Europa beter uit te rusten voor de uitdagende eisen van deze tijd. Bij de ondertekening was ook de Franse minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek, Sylvie Retailleau aanwezig.

Robbert Dijkgraaf:  ‘Het is cruciaal dat Europa samenwerkt om de opleiding van maritieme professionals aan te sluiten op de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Onderwerpen als digitalisering en de energietransitie verdienen een stevige verankering in onderwijssamenwerking. Brede Europese kennisdeling en uitwisseling juich ik enorm toe. Het versterkt de positie van onze maritieme professionals in een sector die erg belangrijk voor ons land is.’

Deze samenwerking is een van de resultaten van het Europese project SkillSea, waar beide instellingen deel van uitmaken, samen met nog 23 EU-partners uit de sector. De belangrijkste hedendaagse thema’s zijn de energietransitie, digitalisering van schepen en de verdere ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken en leidinggeven.

Erasmus+-uitwisseling

Om de uitwisseling van kennis en expertise te bevorderen, zullen ENSM en STC de uitwisseling van studenten en professoren tussen Frankrijk en Nederland voorbereiden in het kader van het Erasmus+ programma. Ook werkt het project aan een nieuwe samenwerking tussen de partners uit de scheepvaartindustrie, overheidsinstanties en onderwijspartners in de maritieme- transportsector. Alle projectuitkomsten komen terug in een strategiedocument met een concreet actieplan.

SkillSea

Het SkillSea-project werd ontwikkeld door de European Community Shipowners’ Associations (ECSA) en de European Transport Workers’ Federation (ETF), in samenwerking met een consortium van onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen, nationale maritieme autoriteiten, maritieme bedrijven, redersverenigingen en maritieme vakbonden uit 14 landen in Europa. STC is ‘lead partner’ en penvoerder van project SkillSea.

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn onder andere het analyseren van de invloed van technologische ontwikkelingen op de vaardigheidseisen van de sector, het verbeteren van de afstemming tussen de vaardigheidsbehoeften van de sector en het onderwijs en de opleiding van maritieme professionals, het wegnemen van belemmeringen voor de mobiliteit van maritieme professionals, het stimuleren van samenwerking tussen onderwijsverstrekkers, maritieme autoriteiten en de sector, en ervoor zorgen dat Europa de beste toegang tot maritieme vaardigheden en ervaring ter wereld behoudt om het concurrentievermogen te versterken.

Het Erasmus+-programma van de Europese Unie financiert SkillSea mede.

www.skillsea.eu

STC werkt samen met École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) | Schuttevaer.nl
SkillSea

STC werkt samen met École Nationale Supérieure Maritime (ENSM)

Het Scheepvaart en Transport College (STC) gaat nauw samenwerken met het Franse École Nationale Supérieure Maritime (ENSM). Onder toeziend oog van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf tekenden de twee instellingen op 12 april hun overeenkomst tijdens het staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland.

Onder toeziend oog van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf tekenden de twee instellingen STC en École Nationale Supérieure Maritime op 12 april hun overeenkomst tijdens het staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland. STC

Het partnerschap is erop gericht maritieme professionals in Europa beter uit te rusten voor de uitdagende eisen van deze tijd. Bij de ondertekening was ook de Franse minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek, Sylvie Retailleau aanwezig.

Robbert Dijkgraaf:  ‘Het is cruciaal dat Europa samenwerkt om de opleiding van maritieme professionals aan te sluiten op de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Onderwerpen als digitalisering en de energietransitie verdienen een stevige verankering in onderwijssamenwerking. Brede Europese kennisdeling en uitwisseling juich ik enorm toe. Het versterkt de positie van onze maritieme professionals in een sector die erg belangrijk voor ons land is.’

Deze samenwerking is een van de resultaten van het Europese project SkillSea, waar beide instellingen deel van uitmaken, samen met nog 23 EU-partners uit de sector. De belangrijkste hedendaagse thema’s zijn de energietransitie, digitalisering van schepen en de verdere ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken en leidinggeven.

Erasmus+-uitwisseling

Om de uitwisseling van kennis en expertise te bevorderen, zullen ENSM en STC de uitwisseling van studenten en professoren tussen Frankrijk en Nederland voorbereiden in het kader van het Erasmus+ programma. Ook werkt het project aan een nieuwe samenwerking tussen de partners uit de scheepvaartindustrie, overheidsinstanties en onderwijspartners in de maritieme- transportsector. Alle projectuitkomsten komen terug in een strategiedocument met een concreet actieplan.

SkillSea

Het SkillSea-project werd ontwikkeld door de European Community Shipowners’ Associations (ECSA) en de European Transport Workers’ Federation (ETF), in samenwerking met een consortium van onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen, nationale maritieme autoriteiten, maritieme bedrijven, redersverenigingen en maritieme vakbonden uit 14 landen in Europa. STC is ‘lead partner’ en penvoerder van project SkillSea.

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn onder andere het analyseren van de invloed van technologische ontwikkelingen op de vaardigheidseisen van de sector, het verbeteren van de afstemming tussen de vaardigheidsbehoeften van de sector en het onderwijs en de opleiding van maritieme professionals, het wegnemen van belemmeringen voor de mobiliteit van maritieme professionals, het stimuleren van samenwerking tussen onderwijsverstrekkers, maritieme autoriteiten en de sector, en ervoor zorgen dat Europa de beste toegang tot maritieme vaardigheden en ervaring ter wereld behoudt om het concurrentievermogen te versterken.

Het Erasmus+-programma van de Europese Unie financiert SkillSea mede.

www.skillsea.eu