Maritime Innovation Platform

Hoe krijg je jongeren de maritieme sector in?

Hoe kun je studenten en schoolverlaters enthousiast maken voor de maritieme sector? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, al is het wel belangrijk om maatwerk te leveren en te luisteren naar de behoeften van deze doelgroep. Dat bleek tijdens een sessie over dit onderwerp tijdens het Maritime Innovation Platform.

De sessie op Maritime Innovation Platform op 28 maart.

In de regio Drechtsteden, waar de maritieme bedrijfstak sterk vertegenwoordigd is, speelt het thema sterk. Voor Smart Delta Drechtsteden is jonge mensen en maritieme bedrijven aan elkaar koppelen dan ook een speerpunt. Want enerzijds is er een flink onbenut potentieel aan menselijk kapitaal en anderzijds is er een stevig tekort aan mensen in de maritieme sector. Erwin Boer van Smart Delta Drechtsteden leidde tijdens het Maritime Innovation Platform een sessie over de vraag: hoe krijg je jongeren aan boord van deze bedrijven? Wat hebben ze daar zelf voor nodig en wat kan de sector ze bieden?

Voor het benutten van menselijk kapitaal draait het volgens Boer om een aantal zaken: behouden en versterken van talent, een betere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, inzet op toekomstige beroepen en een leven lang werken én het stimuleren maatschappelijk betrokken ondernemen. ‘Onderzoek naar onbenut arbeidspotentieel in de Drechtsteden laat zien dat het vooral jongeren zijn die tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld omdat ze een opleiding hebben gedaan voor werk dat niet bij ze blijkt te passen.’

Trechter

Voor het populairder maken van de maritieme sector onder potentiële medewerkers wijst Boer vijf aandachtspunten aan. Het is belangrijk om maatwerk te bieden en daarvoor is het weer nodig om met de jongeren in gesprek te gaan. De andere vier punten zijn inclusiviteit, beeldvorming over de branche, regionale samenwerking en kennisontwikkeling. Dat alles vertaalt zich in de Drechtsteden onder meer in het Maritiem TechPlatform als ontmoetingsplaats voor de maritieme industrie en het onderwijs. ‘Dat is een soort trechter om jongeren te verzamelen en naar de maritieme bedrijven te leiden’, legt Boer uit. ‘Er komt ook een vakopleiding superjacht cascobouw en er is het BAAS-platform dat MBO-talent ziet en faciliteert.’

Er wordt met evenementen aan techniekpromotie gedaan en er is het Programma Glansrijke Toekomst Dordtse Jeugd om te zorgen dat mensen tussen de 16 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt op de juiste plek komen en daar ook blijven door ze werknemersvaardigheden bij te brengen.

Bij veel jongeren onbekend

‘Maar het belangrijkste is de vraag: wat hebben jongeren nodig?’ Daarvoor geeft Erwin Boer het woord aan Cor Kortekaas. Hij werkt al een tijdje in de maritieme sector, volgt nu een maritieme HBO-opleiding en probeert andere jongeren ook aan boord te krijgen van deze bedrijfstak. ‘Ik weet 100% zeker dat de opleidingen bij veel jongeren onbekend zijn. Ik ben er zelf achteraan gegaan met behulp van mijn moeder. Mijn keuzes hebben mij heel erg goed gedaan en ik wil anderen ook die kans geven.’

Bedrijven kunnen daar volgens Kortekaas bijvoorbeeld aan bijdragen door open dagen te houden of, waar mogelijk, leer-werktrajecten aan te bieden. En een evenement als de Binnenvaartdagen kan jongeren op een goede manier met de branche in aanraking brengen, aldus Kortekaas.

Discussie

Naar aanleiding van zijn verhaal komt in de zaal de discussie op gang. Zo suggereert iemand dat moeders een interessante doelgroep zijn voor de inspanningen om jonge mensen aan boord te krijgen. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat zij een belangrijke rol spelen in de opleidingskeuze die hun kinderen maken. De deelnemers spreken ook met elkaar over lokaal of breder lobbyen voor de wereld van de scheepvaart en de behoefte van studenten aan duidelijkheid over wat hun werk in de maritieme wereld zoal kan inhouden en welke doorgroeimogelijkheden er zijn. Voor al te uitgebreide discussies is er uiteindelijk tijdens de sessies geen tijd, maar de behoefte om oplossingen te vinden voor deze vraagstukken komt in elk geval nadrukkelijk naar voren en er zijn ook aanknopingspunten aangereikt om op voort te borduren.

Lees ook:

Smart pumping van MarFlex wint Schuttevaer Award 2023

Eerste van 10 River Drones voltooit proefvaart

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer

Hoe krijg je jongeren de maritieme sector in? | Schuttevaer.nl
Maritime Innovation Platform

Hoe krijg je jongeren de maritieme sector in?

Hoe kun je studenten en schoolverlaters enthousiast maken voor de maritieme sector? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, al is het wel belangrijk om maatwerk te leveren en te luisteren naar de behoeften van deze doelgroep. Dat bleek tijdens een sessie over dit onderwerp tijdens het Maritime Innovation Platform.

De sessie op Maritime Innovation Platform op 28 maart.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer