Column

Het is niet moeilijk te wantrouwen

Weet u het nog? Dagelijks horen en lezen we over energie-, klimaat- en milieu-uitdagingen. Sociale en economische vraagstukken zijn voor veel mensen dagelijkse realiteit. Het lijkt wel of Nederland vastloopt in de realisatie van veel en grote maatschappelijke opgaven. Of om een kop van een recent NRC-artikel aan te halen: ‘Een land dat moe is van zichzelf’. Het is niet moeilijk te wantrouwen.

COLUMN

Lijdia Pater-de Groot.

Zeker niet voor de Groninger met zijn gescheurde huis, de boer met zijn innovatieve stal en de visser die zijn kotter naar de sloop bracht. De vraag is: hoe kunnen u en ik bijdragen? Uitdagingen zijn er genoeg, maar ook volop te verzilveren kansen.

Uitdagingen

U kent ze als geen ander de uitdagingen voor binnenvaart, vaarwegen en havens. De bedreiging van een betrouwbare dienstverlening door de binnenvaart vanwege de staat van onderhoud aan vaarwegen en sluizen. Of het (nog) niet belonen van duurzaam vervoer per binnenvaart, waardoor partijen in de keten de stimulans missen om innovaties versneld toe te passen. En wat te denken van het gevecht om de schaarse ruimte in havens in combinatie met een forse woningbouwopgave.

Kansen verzilveren

Naast uitdagingen zijn er veel te verzilveren kansen. ‘Meer vervoer van weg naar water, betrouwbare vaarwegen en een emissieloze binnenvaart’, zo ziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de toekomst van de binnenvaart. Hetzelfde ministerie heeft ook een visie op water en bodem: voldoende en schoon water, aandacht voor verdroging, bodemdaling​ en verzilting. En om er nog maar een beleidsnota aan toe te voegen: recent publiceerde het Planbureau voor de leefomgeving vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050. Stuk voor stuk plannen met mogelijk gevolgen voor binnenvaart, vaarwegen en havens. Dit betekent alert zijn, positie bepalen, meedenken en meebeslissen. Genoeg te doen dus. Of op zijn Rotterdams: niet lullen maar poetsen.  

Rode draad

‘Problemen moeten we niet afwentelen op toekomstige generaties’, dat is de rode draad van de vele Nederlandse en Europese plannen. In mijn volgende columns neem ik u graag mee in wat overwegingen over de ongelooflijk belangrijke positie van de binnenvaart, vaarwegen en havens.

Lijdia Pater-de Groot is senior-adviseur Maritiem bij Movares Water.

Lees ook:

De curator het schip in?

Maritime Sisters: Is de arbeidsmarktkrapte een bedreiging of kans?