Opinie

Rijkswaterstaat controleert de schipper, maar heeft zelf zijn zaakjes niet op orde

Het is inmiddels lente en misschien is dat de reden dat Rijkswaterstaat wel heel erg mooi weer aan het spelen is. Na het lezen van het artikel moet je haast wel denken wat een onverantwoorde mensen die schippers toch zijn, die spotten met de veiligheid. Want: ‘wie wil er eind van de dag nu niet veilig thuiskomen?’, aldus de veronderstelling in de laatste zin van adviseur Brenda Polman in het artikel van Rijkswaterstaat.

OPINIE

Ter illustratie. De Julianasluis in Gouda. Foto ANP

Schippers slapen doorgaans op hun schip. Dus de opmerking over veilig thuiskomen raakt kant noch wal. Dit geeft meteen aan hoe ver veel mensen bij RWS afstaan van de praktijk in de binnenvaart.

In de kop van het artikel is te lezen: ‘Met name de regels rondom de vaar- en rusttijden zijn overtreden.’ Alsof dát er als verrassing uitsprong tijdens de controles. Maar even verderop lezen we dat juist daar de focus lag bij deze controles. Waar je naar zoekt, zal je hier en daar ook wel vinden, lijkt me.

Dan presenteert RWS vol euforie een top 5, waarbij vier van de vijf punten nog helemaal niet zeggen of er werkelijk een overtreding is begaan. Enkel is er in vier van de vijf punten iets niet (op tijd) ingevuld. Wat dus helemaal niets zegt over de feitelijke bezetting en de genomen rusttijden. Dit neigt toch sterk naar kwaadsprekerij en zwartmakerij. Wat wil RWS hiermee aantonen?

Misschien wordt het eens hoog tijd dat deze knappe koppen eens bij zichzelf te rade gaan en hoe één en ander kan gebeuren? Waarom wordt een schipper soms gedwongen de vaartijd overtreden? De RWS heeft een voorbeeldfunctie, maar helaas is er veel mis.

RWS controleert de schipper, maar heeft zelf zijn zaakjes niet op orde.

Top 5 gebreken bij Rijkswaterstaat:

 1. Te weinig ligplaatsen. Rijkswaterstaat heeft de plicht te zorgen voor voldoende overnachtingsplaatsen, met maximaal 3 uur varen ertussen. Maar het huidige beleid sluit ligplaatsen en tovert deze om tot wachtplaatsen. Zo is onlangs gebleken dat de palen bij de Volkeraksluizen officieel geen ligplaatsen zijn, maar wachtplaatsen. Zodra een sluis in storing gaat, dan mag men daar niet meer overnachten. Ook de 3-uursregel haalt de RWS op verschillende trajecten niet. RWS verruimt wel de vaarwegen waardoor er met grotere schepen gevaren kan worden, maar past het formaat en hoeveelheid van de ligplaatsen er niet op aan. Ligplaatsen zijn dus sneller vol, waardoor een schipper gedwongen wordt door te varen naar een volgende ligplaats.
 2. Schades en storingen aan sluizen en andere kunstwerken. Door ernstig achterstallig onderhoud is momenteel de praktijk dat de ene na de andere sluis kapot gaat. Denk aan sluis Weurt, St. Andries, Grave, Bosscheveld en Sluis Empel. De ene na de andere sluis bezwijkt. Maar daarnaast zijn er ook de kleine storingen en onvoorzien oponthoud. En denk bijvoorbeeld ook aan een sluis als Terneuzen die ‘ineens’ als spuisluis dient, en dus niet meer kan schutten. Ook bij Terneuzen is het een grote bouwput, aangezien er een nieuwe zeesluis gebouwd wordt. Op verzoeken van diverse belangenorganisaties om meteen een spuikanaal aan te leggen, zegt RWS doodleuk dat dit niet nodig is. Terwijl het gewoon in de praktijk is gebleken dat de binnenvaartsluis 48 uur lang gestremd werd, omdat die als spuisluis moest dienen. Dit geeft allemaal onvoorzien oponthoud waardoor er langer gevaren moet worden om de afspraken met verladers en ontvangers na te komen, soms zelfs in combinatie met omvaren.
 3. Vaarwegen worden verwoest. Denk hierbij aan de langskribben en het uitdiepen van een aantal binnenbochten op de Waal, waardoor de natuurlijke rem van een rivier verdwijnt en de Waal een afvoerkoker is geworden, met lagere waterstanden op de Waal, Neder-Rijn en Gelderse IJssel tot gevolg. Hierdoor moet er vracht achtergelaten worden en eerder omgevaren worden (in geval van IJssel- en Maas bestemmingen.) Verder ook de ontstening van de oevers aan de Maas en IJssel. Terwijl ons voorgeslacht mooie oevers met stenen heeft aangelegd heeft Rijkswaterstaat deze op verschillende plaatsen weggehaald. Schippers en belangenorganisaties riepen al dat dat verkeerd zou gaan. Oevers worden weggespoeld bij hoog water en door de waterverplaatsing van schepen. Nu de oevers zover afkalven dat zelfs de stukken grond van boeren in de Maas verdwijnen, komt er steeds meer tegengeluid en gaat RWS op die locaties een aantal stenen terugleggen. Ondertussen zijn veel grond en bomen in de rivier terecht gekomen, waardoor het extra opletten is met de diepgang en extra zuigwerking door de ondiepere oevers.
 4. Te weinig personeel waardoor sluizen beperkt of niet geschut worden, zoals onlangs bij bij de Kreekraksluis. Dit met lange wachttijden tot gevolg. Die onnodige vertraging dient ingehaald te worden om de gemaakte afspraken met klanten en ontvangers te halen.
 5. Onbetrouwbaarheid door afstandsbediening. Camera’s zijn op meerdere complexen slecht, oud en versleten, waardoor de sluismeester het niet meer veilig vindt om schepen te schutten in het donker of bij slecht zicht. Hier zit natuurlijk meer achter, maar feit is dat er op een aantal locaties per direct in het donker niet meer geschut wordt. Het wachten op nieuwe camera’s duurt erg lang. Ook als er bijvoorbeeld een stuk hout tussen de deuren zit kan de sluismeester dit niet zelf even weghalen, omdat deze daar simpelweg niet meer aanwezig is. Er moet iemand heen gestuurd worden, waarbij ook de aanrijdtijden aanzienlijk zijn. Ook hier hebben de belangenorganisaties al voor gewaarschuwd. Bij problemen of uitzonderlijke situaties moet er direct te plaatse bediend kunnen worden om de continuïteit te waarborgen, maar hier zijn geen mensen meer voor beschikbaar. Gevolg is dat de schipper soms de vaartijd moet overtreden om de vertraging in te halen, of om op tijd door een bepaalde sluis te zijn.

Rijkswaterstaat, het zou u sieren eerst de hand in eigen boezem te steken en uw eigen problemen aan te pakken voordat u de schipper controleert op minimale ‘foutjes’, en deze uitvergroot publiceert.

Eddie van de Vliet,

namens de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). 

Lees ook:

Landelijke controle binnenvaart leidt tot 15 sancties

Aanpak kademuren en damwanden verspilt bakken met geld

Deel dit artikel

Reacties (8)

 • Heel goed dit artikel en die commentaren. Zelf heb ik ruim 36 bewijsbare AIS overtredingen van alleen overheidsvaartuigen (RWS en Politie) in 2 jaar tijd op het riviervak Sluis Driel – Arnhem – Huissen en de boven IJssel van de IJsselkop tot aan Westervoort.
  D.w.z. zeer vaak varen met de vaarstatus: “gemeerd”, zelfs als dat sneller was dan 40 km/h !
  Bij hoge snelheden geen scheepstype: Snel Ship.
  Zelfs meerdere keren vaarstatus: Not Under Command.
  Of bestemming: “Doesburg” als ze stroomafwaarts op de NederRijn naar Driel varen.
  Recent een konvooi van P94 met de Duitse WSP1 en een RHIB tussen Driel en Huissen. Alleen de P94 voerde onjuiste AIS-data.
  Merkwaardig dat hun Duitse collega die ernaast voer ze daar dan niet even op attendeert, hoezo Punktlich?
  Op mij komt dat over als wel de splinter in de ogen van de schippers zien, maar niet de balk in hun eigen overheidsogen.
  En dat moet dan het goede voorbeeld geven, ahum.
  In de opvaart wordt de grote pleziervaart in Duitsland altijd gecontroleerd, en steeds gezeurd over harde zwemvesten, terwijl die gewoon mogen van de EU en de ISO-regels, dus niet perse opblaasbaar hoeven te zijn, zoals het ES-TRIN ten onrechte stelt.
  Dus ja inderdaad tegenstrijdige wetgeving, net als die onzinnige AIS 24 uur AAN eis uit BPR en RPR artikel 4.07 wettelijk niet mag slapend of onbemand stilliggend buiten de vaargeul volgens de Marifoon regels. Dat heb ik in 2015 al aan de minister gemeld en 2e Kamervragen over laten stellen, werd toegegeven, maar nooit aangepast.
  Een passagiersschip die al jaren met een hangslot op de ankerketting op de Rijn vaart, wordt ook niet vervolgd. Hoezo snel je anker presenteren bij hoog water en motoruitval? Uiteraard heb ik daar een foto van.
  Volgens mij is de enige optie alles blijven melden met bewijzen, net zo lang tot het verbetert.

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • De kritiek van de ASV-denktank op een overheidsinstelling als RWS is naar mijn mening geheel terecht. Het is tevens een mooie analyse, waarom een politieke partij als de BBB vanuit het niets de grootste politieke stroming kon worden: een protest tegen alles, wat met onze overheid heeft te maken.
  De overheid kan de burger niets verwijten. Zij heeft er zelf een puinhoop van gemaakt. De nodige deskundigheid / ervaring bij veel instanties, niet alleen bij RWS, is ten gevolge van het gevoerde beleid gedurende de afgelopen decennia in zijn geheel verdwenen en zelfs de laatste instantie met deskundigheid, inzicht en ervaring, de waterpolitie, is inmiddels verworden tot een Madurodam-organisatie.
  Gebrek aan visie, kennis en inzicht; ligplaatsen worden gerenoveerd, maar niet aangepast aan de veel grotere schepen ( bijvoorbeeld de steigers binnenzijde Kreekrak ). Onderhoud is, ook toen het geld tegen de plinten klotste, jarenlang uitgesteld. Op sommige sluizen en verkeersposten zit tegenwoordig personeel dat schijnbaar op een namiddag een cursus schutten of verkeersbegeleiding heeft gevolgd, maar door zijn handelen blijk geeft van het feit niet te weten, waar men mee bezig is. Controlerende instanties komen aan boord en controleren slechts op enkele minuscule details. Vraag je aan de betreffende ambtenaar op welk artikel hij / zij zich baseert en of hij / zij dit even wil laten zien, dan wel confronteer je hem / haar met een tegenstrijdigheid in de wetgeving, dan blijft het vaak angstvallig stil.
  Havendiensten laten door wanbeleid ligplaatsen verloren gaan en een instantie als het SAB gaat op de stoel van de wetgever zitten, omdat het SAB vindt dat een zelf verzonnen regel ‘beter past…..’! Regels worden ondanks hevig protest en goede tegenargumenten door gebrek aan inzicht en kennis er gewoon doorgedrukt ( o.a. bijmengen gasolie ), of zoals met het ontgassen doodleuk genegeerd. En in zo’n overheid moet de burger / de binnenvaart vertrouwen hebben??
  Het is alleen betreurenswaardig dat het in de binnenvaart altijd dezelfde personen zijn, die de feiten benoemen en de kastanjes uit het vuur moeten halen, zoals Eddie nu, terwijl de rest het alleen maar druk heeft met het uiten van kritiek op de sociale media.

  Geplaatst door: ton quist op
 • Ben het helemaal eens met dit artikel , een hoop bla ,bla van RWS en uiteindelijk gaat het over een paar niets zeggende overtredingen. Een vaartijdenboek s’morgens te laat ingevuld!!?? , waar gaat dit over?
  De overheid moet zeker zelf eerst maar eens z’n zaken op orde hebben voordat ze naar een ander wijzen.

  Goed stuk Eddie!

  Geplaatst door: Van der Vlies op
 • R.A. Steenbergen,

  Er rust op de vaarwegbeheerder de taak/plicht om, om de zoveel uren varen, een faciliteit te hebben waar schepen kunnen afmeren om aan de door de wet gestelde verplichte rusttijd te kunnen voldoen. Hierbij gaat men uit van een gemiddelde snelheid.

  M. Smitsman.

  Geplaatst door: Industrie6d6 op
 • Beste Navitas. Hahahaha ROFL. Rijks is een afspiegeling van een falende overheid. Dat heet dat het systeem nooit beter zal worden dan het bestuurlijke apparaat. En wie de ontwikkelingen hierin de laatste jaren volgt, stalt vast we zijn in een vrijeval. Wat ooit goed functioneerde is door wan bestuur verloren gegaan.
  Conclusie : De ogen gaan niet meer open. Voeg daarbij naar EUBrussel overgedragen competenties en de catastrofe is compleet

  Geplaatst door: J.Teunisse op
 • Zo weten sommige niet eens hoe de wet in elkaar zit en wordt er gevraagd waar staat dat in de wet ?????
  Brandblussers keuring verloopdatum gaat nog net .

  Geplaatst door: jos op
 • Max. 3 uur varen tussen twee overnachtingsplaatsen lijkt me een rare regel. 3 uur varen, met goed tij of slecht tij? Een geladen spits met 9 km/uur of een leeg groot schip met 20 km/uur?
  Dit is net zo’n rare regel als een veelbesproken wens voor een max. snelheid voor de zeevaart op de Westerschelde, waar ook geen rekening gehouden wordt met voor- of tegenstroom.

  Geplaatst door: R.A. Steenbergen op
 • Goed omschreven. Hopen dat ogen rws een keer opengaan.

  Geplaatst door: navitas op

Reageer

Rijkswaterstaat controleert de schipper, maar heeft zelf zijn zaakjes niet op orde | Schuttevaer.nl
Opinie

Rijkswaterstaat controleert de schipper, maar heeft zelf zijn zaakjes niet op orde

Het is inmiddels lente en misschien is dat de reden dat Rijkswaterstaat wel heel erg mooi weer aan het spelen is. Na het lezen van het artikel moet je haast wel denken wat een onverantwoorde mensen die schippers toch zijn, die spotten met de veiligheid. Want: ‘wie wil er eind van de dag nu niet veilig thuiskomen?’, aldus de veronderstelling in de laatste zin van adviseur Brenda Polman in het artikel van Rijkswaterstaat.

OPINIE

Ter illustratie. De Julianasluis in Gouda. Foto ANP

Schippers slapen doorgaans op hun schip. Dus de opmerking over veilig thuiskomen raakt kant noch wal. Dit geeft meteen aan hoe ver veel mensen bij RWS afstaan van de praktijk in de binnenvaart.

In de kop van het artikel is te lezen: ‘Met name de regels rondom de vaar- en rusttijden zijn overtreden.’ Alsof dát er als verrassing uitsprong tijdens de controles. Maar even verderop lezen we dat juist daar de focus lag bij deze controles. Waar je naar zoekt, zal je hier en daar ook wel vinden, lijkt me.

Dan presenteert RWS vol euforie een top 5, waarbij vier van de vijf punten nog helemaal niet zeggen of er werkelijk een overtreding is begaan. Enkel is er in vier van de vijf punten iets niet (op tijd) ingevuld. Wat dus helemaal niets zegt over de feitelijke bezetting en de genomen rusttijden. Dit neigt toch sterk naar kwaadsprekerij en zwartmakerij. Wat wil RWS hiermee aantonen?

Misschien wordt het eens hoog tijd dat deze knappe koppen eens bij zichzelf te rade gaan en hoe één en ander kan gebeuren? Waarom wordt een schipper soms gedwongen de vaartijd overtreden? De RWS heeft een voorbeeldfunctie, maar helaas is er veel mis.

RWS controleert de schipper, maar heeft zelf zijn zaakjes niet op orde.

Top 5 gebreken bij Rijkswaterstaat:

 1. Te weinig ligplaatsen. Rijkswaterstaat heeft de plicht te zorgen voor voldoende overnachtingsplaatsen, met maximaal 3 uur varen ertussen. Maar het huidige beleid sluit ligplaatsen en tovert deze om tot wachtplaatsen. Zo is onlangs gebleken dat de palen bij de Volkeraksluizen officieel geen ligplaatsen zijn, maar wachtplaatsen. Zodra een sluis in storing gaat, dan mag men daar niet meer overnachten. Ook de 3-uursregel haalt de RWS op verschillende trajecten niet. RWS verruimt wel de vaarwegen waardoor er met grotere schepen gevaren kan worden, maar past het formaat en hoeveelheid van de ligplaatsen er niet op aan. Ligplaatsen zijn dus sneller vol, waardoor een schipper gedwongen wordt door te varen naar een volgende ligplaats.
 2. Schades en storingen aan sluizen en andere kunstwerken. Door ernstig achterstallig onderhoud is momenteel de praktijk dat de ene na de andere sluis kapot gaat. Denk aan sluis Weurt, St. Andries, Grave, Bosscheveld en Sluis Empel. De ene na de andere sluis bezwijkt. Maar daarnaast zijn er ook de kleine storingen en onvoorzien oponthoud. En denk bijvoorbeeld ook aan een sluis als Terneuzen die ‘ineens’ als spuisluis dient, en dus niet meer kan schutten. Ook bij Terneuzen is het een grote bouwput, aangezien er een nieuwe zeesluis gebouwd wordt. Op verzoeken van diverse belangenorganisaties om meteen een spuikanaal aan te leggen, zegt RWS doodleuk dat dit niet nodig is. Terwijl het gewoon in de praktijk is gebleken dat de binnenvaartsluis 48 uur lang gestremd werd, omdat die als spuisluis moest dienen. Dit geeft allemaal onvoorzien oponthoud waardoor er langer gevaren moet worden om de afspraken met verladers en ontvangers na te komen, soms zelfs in combinatie met omvaren.
 3. Vaarwegen worden verwoest. Denk hierbij aan de langskribben en het uitdiepen van een aantal binnenbochten op de Waal, waardoor de natuurlijke rem van een rivier verdwijnt en de Waal een afvoerkoker is geworden, met lagere waterstanden op de Waal, Neder-Rijn en Gelderse IJssel tot gevolg. Hierdoor moet er vracht achtergelaten worden en eerder omgevaren worden (in geval van IJssel- en Maas bestemmingen.) Verder ook de ontstening van de oevers aan de Maas en IJssel. Terwijl ons voorgeslacht mooie oevers met stenen heeft aangelegd heeft Rijkswaterstaat deze op verschillende plaatsen weggehaald. Schippers en belangenorganisaties riepen al dat dat verkeerd zou gaan. Oevers worden weggespoeld bij hoog water en door de waterverplaatsing van schepen. Nu de oevers zover afkalven dat zelfs de stukken grond van boeren in de Maas verdwijnen, komt er steeds meer tegengeluid en gaat RWS op die locaties een aantal stenen terugleggen. Ondertussen zijn veel grond en bomen in de rivier terecht gekomen, waardoor het extra opletten is met de diepgang en extra zuigwerking door de ondiepere oevers.
 4. Te weinig personeel waardoor sluizen beperkt of niet geschut worden, zoals onlangs bij bij de Kreekraksluis. Dit met lange wachttijden tot gevolg. Die onnodige vertraging dient ingehaald te worden om de gemaakte afspraken met klanten en ontvangers te halen.
 5. Onbetrouwbaarheid door afstandsbediening. Camera’s zijn op meerdere complexen slecht, oud en versleten, waardoor de sluismeester het niet meer veilig vindt om schepen te schutten in het donker of bij slecht zicht. Hier zit natuurlijk meer achter, maar feit is dat er op een aantal locaties per direct in het donker niet meer geschut wordt. Het wachten op nieuwe camera’s duurt erg lang. Ook als er bijvoorbeeld een stuk hout tussen de deuren zit kan de sluismeester dit niet zelf even weghalen, omdat deze daar simpelweg niet meer aanwezig is. Er moet iemand heen gestuurd worden, waarbij ook de aanrijdtijden aanzienlijk zijn. Ook hier hebben de belangenorganisaties al voor gewaarschuwd. Bij problemen of uitzonderlijke situaties moet er direct te plaatse bediend kunnen worden om de continuïteit te waarborgen, maar hier zijn geen mensen meer voor beschikbaar. Gevolg is dat de schipper soms de vaartijd moet overtreden om de vertraging in te halen, of om op tijd door een bepaalde sluis te zijn.

Rijkswaterstaat, het zou u sieren eerst de hand in eigen boezem te steken en uw eigen problemen aan te pakken voordat u de schipper controleert op minimale ‘foutjes’, en deze uitvergroot publiceert.

Eddie van de Vliet,

namens de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). 

Lees ook:

Landelijke controle binnenvaart leidt tot 15 sancties

Aanpak kademuren en damwanden verspilt bakken met geld

Deel dit artikel

Reacties (8)

 • Heel goed dit artikel en die commentaren. Zelf heb ik ruim 36 bewijsbare AIS overtredingen van alleen overheidsvaartuigen (RWS en Politie) in 2 jaar tijd op het riviervak Sluis Driel – Arnhem – Huissen en de boven IJssel van de IJsselkop tot aan Westervoort.
  D.w.z. zeer vaak varen met de vaarstatus: “gemeerd”, zelfs als dat sneller was dan 40 km/h !
  Bij hoge snelheden geen scheepstype: Snel Ship.
  Zelfs meerdere keren vaarstatus: Not Under Command.
  Of bestemming: “Doesburg” als ze stroomafwaarts op de NederRijn naar Driel varen.
  Recent een konvooi van P94 met de Duitse WSP1 en een RHIB tussen Driel en Huissen. Alleen de P94 voerde onjuiste AIS-data.
  Merkwaardig dat hun Duitse collega die ernaast voer ze daar dan niet even op attendeert, hoezo Punktlich?
  Op mij komt dat over als wel de splinter in de ogen van de schippers zien, maar niet de balk in hun eigen overheidsogen.
  En dat moet dan het goede voorbeeld geven, ahum.
  In de opvaart wordt de grote pleziervaart in Duitsland altijd gecontroleerd, en steeds gezeurd over harde zwemvesten, terwijl die gewoon mogen van de EU en de ISO-regels, dus niet perse opblaasbaar hoeven te zijn, zoals het ES-TRIN ten onrechte stelt.
  Dus ja inderdaad tegenstrijdige wetgeving, net als die onzinnige AIS 24 uur AAN eis uit BPR en RPR artikel 4.07 wettelijk niet mag slapend of onbemand stilliggend buiten de vaargeul volgens de Marifoon regels. Dat heb ik in 2015 al aan de minister gemeld en 2e Kamervragen over laten stellen, werd toegegeven, maar nooit aangepast.
  Een passagiersschip die al jaren met een hangslot op de ankerketting op de Rijn vaart, wordt ook niet vervolgd. Hoezo snel je anker presenteren bij hoog water en motoruitval? Uiteraard heb ik daar een foto van.
  Volgens mij is de enige optie alles blijven melden met bewijzen, net zo lang tot het verbetert.

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • De kritiek van de ASV-denktank op een overheidsinstelling als RWS is naar mijn mening geheel terecht. Het is tevens een mooie analyse, waarom een politieke partij als de BBB vanuit het niets de grootste politieke stroming kon worden: een protest tegen alles, wat met onze overheid heeft te maken.
  De overheid kan de burger niets verwijten. Zij heeft er zelf een puinhoop van gemaakt. De nodige deskundigheid / ervaring bij veel instanties, niet alleen bij RWS, is ten gevolge van het gevoerde beleid gedurende de afgelopen decennia in zijn geheel verdwenen en zelfs de laatste instantie met deskundigheid, inzicht en ervaring, de waterpolitie, is inmiddels verworden tot een Madurodam-organisatie.
  Gebrek aan visie, kennis en inzicht; ligplaatsen worden gerenoveerd, maar niet aangepast aan de veel grotere schepen ( bijvoorbeeld de steigers binnenzijde Kreekrak ). Onderhoud is, ook toen het geld tegen de plinten klotste, jarenlang uitgesteld. Op sommige sluizen en verkeersposten zit tegenwoordig personeel dat schijnbaar op een namiddag een cursus schutten of verkeersbegeleiding heeft gevolgd, maar door zijn handelen blijk geeft van het feit niet te weten, waar men mee bezig is. Controlerende instanties komen aan boord en controleren slechts op enkele minuscule details. Vraag je aan de betreffende ambtenaar op welk artikel hij / zij zich baseert en of hij / zij dit even wil laten zien, dan wel confronteer je hem / haar met een tegenstrijdigheid in de wetgeving, dan blijft het vaak angstvallig stil.
  Havendiensten laten door wanbeleid ligplaatsen verloren gaan en een instantie als het SAB gaat op de stoel van de wetgever zitten, omdat het SAB vindt dat een zelf verzonnen regel ‘beter past…..’! Regels worden ondanks hevig protest en goede tegenargumenten door gebrek aan inzicht en kennis er gewoon doorgedrukt ( o.a. bijmengen gasolie ), of zoals met het ontgassen doodleuk genegeerd. En in zo’n overheid moet de burger / de binnenvaart vertrouwen hebben??
  Het is alleen betreurenswaardig dat het in de binnenvaart altijd dezelfde personen zijn, die de feiten benoemen en de kastanjes uit het vuur moeten halen, zoals Eddie nu, terwijl de rest het alleen maar druk heeft met het uiten van kritiek op de sociale media.

  Geplaatst door: ton quist op
 • Ben het helemaal eens met dit artikel , een hoop bla ,bla van RWS en uiteindelijk gaat het over een paar niets zeggende overtredingen. Een vaartijdenboek s’morgens te laat ingevuld!!?? , waar gaat dit over?
  De overheid moet zeker zelf eerst maar eens z’n zaken op orde hebben voordat ze naar een ander wijzen.

  Goed stuk Eddie!

  Geplaatst door: Van der Vlies op
 • R.A. Steenbergen,

  Er rust op de vaarwegbeheerder de taak/plicht om, om de zoveel uren varen, een faciliteit te hebben waar schepen kunnen afmeren om aan de door de wet gestelde verplichte rusttijd te kunnen voldoen. Hierbij gaat men uit van een gemiddelde snelheid.

  M. Smitsman.

  Geplaatst door: Industrie6d6 op
 • Beste Navitas. Hahahaha ROFL. Rijks is een afspiegeling van een falende overheid. Dat heet dat het systeem nooit beter zal worden dan het bestuurlijke apparaat. En wie de ontwikkelingen hierin de laatste jaren volgt, stalt vast we zijn in een vrijeval. Wat ooit goed functioneerde is door wan bestuur verloren gegaan.
  Conclusie : De ogen gaan niet meer open. Voeg daarbij naar EUBrussel overgedragen competenties en de catastrofe is compleet

  Geplaatst door: J.Teunisse op
 • Zo weten sommige niet eens hoe de wet in elkaar zit en wordt er gevraagd waar staat dat in de wet ?????
  Brandblussers keuring verloopdatum gaat nog net .

  Geplaatst door: jos op
 • Max. 3 uur varen tussen twee overnachtingsplaatsen lijkt me een rare regel. 3 uur varen, met goed tij of slecht tij? Een geladen spits met 9 km/uur of een leeg groot schip met 20 km/uur?
  Dit is net zo’n rare regel als een veelbesproken wens voor een max. snelheid voor de zeevaart op de Westerschelde, waar ook geen rekening gehouden wordt met voor- of tegenstroom.

  Geplaatst door: R.A. Steenbergen op
 • Goed omschreven. Hopen dat ogen rws een keer opengaan.

  Geplaatst door: navitas op

Reageer