Rechtszaak

Niet goed, geld terug voor kotter met gebreken

Hoewel nog een deel van de aankoopprijs van 35.000 euro openstond, hoeft de koper van een kotter het schip van de rechter niet af te betalen. Sterker nog: hij moet de bijna 33.000 euro die hij al betaalde terugkrijgen. Er mankeerde namelijk nogal wat aan het vaartuig en de koop is daarom terecht ontbonden, aldus de rechter.

2014, iStock, Andrey Popov

Het gaat om een Deense kotter van 20 ton uit 1968 die voor 35.000 euro van eigenaar wisselde na bezichtiging en inspectie door de koper. Deze leende 13.000 euro van de verkoper voor de aankoop. Dat zou hij in twee jaar tijd met 500 euro per maand aflossen, zonder rente verschuldigd te zijn. Om zekerheid over de betalingen in te bouwen werd door de verkoper pandrecht op het schip gevestigd.

Schip weer ingeleverd

Bij twee opeenvolgende proefvaarten ging het echter mis: de eerste keer door motoruitval en bij de tweede gelegenheid bleek het schip ook lek te zijn. De verkoper werd vervolgens in gebreke gesteld: als hij niet op korte termijn zou zorgen voor reparatie, zou een streep door de koopovereenkomst gaan. Weer wat later heeft de koper het schip met sleutel ingeleverd bij een werf. Desondanks maande de verkoper de koper meerdere keren om het nog openstaande bedrag te betalen. Hij meent van de geleende 13.000 euro er nog 9000 tegoed te hebben. De koper bestrijdt dit: hij stelt dat nog maar 2100 euro openstaat en eist bovendien zelf de 32.900 euro die hij al zou hebben betaald terug. De koper stelt verder dat hij het schip weliswaar heeft gekocht, maar dat het nooit echt aan hem is overgedragen en dat hij de koop bovendien heeft ontbonden.

Onvoldoende onderbouwd

Voor de rechter is bewezen dat met 22.000 euro ineens en diverse afbetalingen daarna 32.900 euro is betaald en dat er inderdaad dus nog slechts 2100 euro van de aankoopprijs verschuldigd is. De koper heeft in de ogen van de rechter ook aangetoond dat het schip meteen bij en kort na de levering gebreken vertoonde. De motor functioneerde niet goed, er waren lekkages en problemen met de waterpomp. De verkoper heeft de gebrekkige staat alleen in algemene zin ontkend. Ook gaf hij aan het schip altijd goed te hebben onderhouden, maar zijn beweringen zijn volgens de rechter onvoldoende onderbouwd.

En dat leidt tot de conclusie dat het schip niet voldoet en de koopovereenkomst terecht is ontbonden. De verkoper moet de al betaalde 32.900 euro teruggeven, aldus de rechter.

Lees ook:

Boot net te lang om naast woonark te mogen liggen

Certificaat charterschip Risico was verlopen op dag dodelijke giekbreuk