BOEKEN VAN STAPEL

Nymphaea: biografie van een jacht

Dick Pels is sinds 1978 eigenaar van het klassieke motorjacht Nymphaea. Over de geschiedenis van dit schip schreef hij een uitgebreid boek, dat recent werd uitgegeven door Walburg Pers.

De Nymphaea anno nu. Foto Walburg Pers, 2023

Voor Pels was het niet de eerste keer dat hij zich aan het schrijven van een boek waagde. De socioloog heeft al heel wat publicaties op zijn naam staan, vaak met een sociaal-maatschappelijke of politieke invalshoek. In 1978 stapte hij voor het eerst aan boord van de ‘van onder en boven lekkende’ Nymphaea, die toen dan ook ‘rijp voor de sloop’ leek. Toch ging hij met het schip aan de slag en woont hij er intussen al jaren op. De gezamenlijke geschiedenis van schip en bewoner, en de historie van het jacht daarvoor, boden Pels meer dan voldoende aanknopingspunten voor zijn ‘autobiografie van een jacht’.

In de oorlog gevorderd

Toen het in 1916 en 1917 werd gebouwd voor reder Albert Goudriaan, was de Nymphaea (latijns voor waterbloem) met zijn 30 meter het grootste stalen motorjacht van Nederlandse bodem. Na jarenlang vooral voor de pleziervaart te zijn gebruikt, werd het in de oorlog gevorderd en gebruikt door de Duitse bezetters. Na de oorlog was het enkele jaren in gebruik bij het Loodswezen. Daarna was de Nymphaea in bezit van een reeks particuliere eigenaren, totdat Dick Pels zich over haar ontfermde.

In het ‘Nymphaea: autobiografie van een jacht’ wordt uitgebreid ingegaan op de historie van dit motorjacht. Dat doet Pels uiteraard in woord, waarbij hij zich niet beperkt tot een opsomming van feiten en gebeurtenissen, maar ook de tijdsgewrichten schetst waarin het schip zich bevond. Aan het beeld is ook ruimschoots aandacht geschonken, want van de Nymphaea en de mensen, locaties en schepen om haar heen zijn zeer veel foto’s in het boek verwerkt.

Lees ook:

‘Vijf jaar buitengaats onder erbarmelijke omstandigheden’

Boeken van Stapel: Hoe Zeeland veranderde na de Watersnoodramp

Nymphaea: biografie van een jacht | Schuttevaer.nl
BOEKEN VAN STAPEL

Nymphaea: biografie van een jacht

Dick Pels is sinds 1978 eigenaar van het klassieke motorjacht Nymphaea. Over de geschiedenis van dit schip schreef hij een uitgebreid boek, dat recent werd uitgegeven door Walburg Pers.

De Nymphaea anno nu. Foto Walburg Pers, 2023

Voor Pels was het niet de eerste keer dat hij zich aan het schrijven van een boek waagde. De socioloog heeft al heel wat publicaties op zijn naam staan, vaak met een sociaal-maatschappelijke of politieke invalshoek. In 1978 stapte hij voor het eerst aan boord van de ‘van onder en boven lekkende’ Nymphaea, die toen dan ook ‘rijp voor de sloop’ leek. Toch ging hij met het schip aan de slag en woont hij er intussen al jaren op. De gezamenlijke geschiedenis van schip en bewoner, en de historie van het jacht daarvoor, boden Pels meer dan voldoende aanknopingspunten voor zijn ‘autobiografie van een jacht’.

In de oorlog gevorderd

Toen het in 1916 en 1917 werd gebouwd voor reder Albert Goudriaan, was de Nymphaea (latijns voor waterbloem) met zijn 30 meter het grootste stalen motorjacht van Nederlandse bodem. Na jarenlang vooral voor de pleziervaart te zijn gebruikt, werd het in de oorlog gevorderd en gebruikt door de Duitse bezetters. Na de oorlog was het enkele jaren in gebruik bij het Loodswezen. Daarna was de Nymphaea in bezit van een reeks particuliere eigenaren, totdat Dick Pels zich over haar ontfermde.

In het ‘Nymphaea: autobiografie van een jacht’ wordt uitgebreid ingegaan op de historie van dit motorjacht. Dat doet Pels uiteraard in woord, waarbij hij zich niet beperkt tot een opsomming van feiten en gebeurtenissen, maar ook de tijdsgewrichten schetst waarin het schip zich bevond. Aan het beeld is ook ruimschoots aandacht geschonken, want van de Nymphaea en de mensen, locaties en schepen om haar heen zijn zeer veel foto’s in het boek verwerkt.

Lees ook:

‘Vijf jaar buitengaats onder erbarmelijke omstandigheden’

Boeken van Stapel: Hoe Zeeland veranderde na de Watersnoodramp