High Seas-akkoord

Verenigde Naties bereiken akkoord om oceanen beschermd gebied te maken

Het is de Verenigde Naties na 15 jaar onderhandelen gelukt een akkoord te sluiten over bescherming van de oceanen. Overeengekomen is om vanaf 2030 30% van de oceanen tot beschermd gebied te verklaren. Met het High Seas-akkoord kunnen beperkingen worden opgelegd aan de visserij, scheepvaartroutes en diepzeemijnbouw.

Ter illustratie. Foto Jonas Eppler / CC

Internationale wateren zijn de gedeeltes van oceanen die niet vallen onder territoriale wateren en daardoor niet bij een bepaald land horen. Momenteel heeft slechts 1% van de internationale wateren een beschermde status. Het akkoord moet daar verandering in brengen.

Miljarden

Tijdens de besprekingen over de definitieve tekst van het akkoord in New York heeft de Europese Unie 40 miljard euro toegezegd als bijdrage voor de verdere afhandeling en implementatie van de overeenkomst.

Eerder kondigde de EU tijdens de Our Ocean-conferentie in Panama al aan 860 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) te steken in onderzoek, toezicht en behoud van oceanen in 2023. Volgens Panama is tijdens die bijeenkomst in totaal 19 miljard dollar (bijna 18 miljard euro) toegezegd voor oceaanbehoud, waarvan 6 miljard door de VS.

Voor toekomstige generaties

De Europese Commissie noemt het nieuwe VN-akkoord over bescherming van volle zee ‘een historisch moment voor de oceanen. We nemen een cruciale stap om het maritieme leven en de biodiversiteit, die voor ons en voor toekomstige generaties essentieel zijn, te beschermen’, aldus EU-commissaris voor Milieu en Oceanen Virginijus Sinkevicius.

Nederlandse delegatie

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat voerden namens Nederland de onderhandelingen. Nederland heeft volgens de ministeries een belangrijke rol gespeeld. Nederland zette zich in voor een akkoord met zoveel mogelijk landen en met voldoende beschermingskracht.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zegt de doelen te hebben behaald: ‘Met name de mogelijkheid om beschermde gebieden te kunnen aanwijzen op volle zee en het opstellen van een effectief kader voor milieueffectbeoordelingen van activiteiten op volle zee hadden prioriteit.’

Welke implicaties de afspraken hebben voor de internationale scheepvaart, moet nog worden bezien.

Lees ook:

Den Haag blijft maritieme autoriteit afhouden

Europa wil verbod op bodemvisserij in beschermde gebieden

Verenigde Naties bereiken akkoord om oceanen beschermd gebied te maken | Schuttevaer.nl
High Seas-akkoord

Verenigde Naties bereiken akkoord om oceanen beschermd gebied te maken

Het is de Verenigde Naties na 15 jaar onderhandelen gelukt een akkoord te sluiten over bescherming van de oceanen. Overeengekomen is om vanaf 2030 30% van de oceanen tot beschermd gebied te verklaren. Met het High Seas-akkoord kunnen beperkingen worden opgelegd aan de visserij, scheepvaartroutes en diepzeemijnbouw.

Ter illustratie. Foto Jonas Eppler / CC

Internationale wateren zijn de gedeeltes van oceanen die niet vallen onder territoriale wateren en daardoor niet bij een bepaald land horen. Momenteel heeft slechts 1% van de internationale wateren een beschermde status. Het akkoord moet daar verandering in brengen.

Miljarden

Tijdens de besprekingen over de definitieve tekst van het akkoord in New York heeft de Europese Unie 40 miljard euro toegezegd als bijdrage voor de verdere afhandeling en implementatie van de overeenkomst.

Eerder kondigde de EU tijdens de Our Ocean-conferentie in Panama al aan 860 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) te steken in onderzoek, toezicht en behoud van oceanen in 2023. Volgens Panama is tijdens die bijeenkomst in totaal 19 miljard dollar (bijna 18 miljard euro) toegezegd voor oceaanbehoud, waarvan 6 miljard door de VS.

Voor toekomstige generaties

De Europese Commissie noemt het nieuwe VN-akkoord over bescherming van volle zee ‘een historisch moment voor de oceanen. We nemen een cruciale stap om het maritieme leven en de biodiversiteit, die voor ons en voor toekomstige generaties essentieel zijn, te beschermen’, aldus EU-commissaris voor Milieu en Oceanen Virginijus Sinkevicius.

Nederlandse delegatie

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat voerden namens Nederland de onderhandelingen. Nederland heeft volgens de ministeries een belangrijke rol gespeeld. Nederland zette zich in voor een akkoord met zoveel mogelijk landen en met voldoende beschermingskracht.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zegt de doelen te hebben behaald: ‘Met name de mogelijkheid om beschermde gebieden te kunnen aanwijzen op volle zee en het opstellen van een effectief kader voor milieueffectbeoordelingen van activiteiten op volle zee hadden prioriteit.’

Welke implicaties de afspraken hebben voor de internationale scheepvaart, moet nog worden bezien.

Lees ook:

Den Haag blijft maritieme autoriteit afhouden

Europa wil verbod op bodemvisserij in beschermde gebieden