Column

Gezocht: goede toekomstvoorspeller

De ING heeft onlangs een economisch onderzoek gepubliceerd met daarin een voorspelling voor 2023. Op schuttevaer.nl is een samenvatting hiervan te lezen. Ik heb het ING-onderzoek er even bij gezocht. Want waar baseren de bankeconomen hun voorspellingen op?

Deze week verbaast Carmen zich over de economen van ING.

De onderzoekers stellen dat veel binnenvaartondernemers in 2022 een topjaar hebben gedraaid en verwachten dat de vrachtprijzen relatief hoog blijven. Dit onder invloed van een krappe vlootcapaciteit en aanhoudende vraag naar kolenvervoer. Maar die ‘voorspelling’ komt wat mij betreft nu al niet overeen met de werkelijkheid.

Onze klanten geven inmiddels aan dat hoge vrachtprijzen niet meer mogelijk zijn, omdat aan hun kant de prijzen van de door ons vervoerde producten momenteel gigantisch dalen.
De ING noemt dan wel het kolenvervoer als factor die de droge bulk en de bijbehorende prijzen stand doet houden. Maar droge-bulklading bestaat niet alleen uit kolen.

De titel van deze column is natuurlijk sarcastisch bedoeld, want je kunt de toekomst helemaal niet voorspellen, hooguit prognoses opstellen. En dat laatste doet ING. Alleen vind ik dat het wel erg richting voorspellen gaat.

Gunstige invloed

Positieve voorspellingen kunnen een gunstige uitwerking hebben op de markt, omdat mensen alvast wat rooskleuriger naar de toekomst gaan kijken. Maar als zo’n voorspelling wordt gedaan op een moment dat de markt nu juist niet meer zo rooskleurig is, kan het dan niet juist een negatief effect hebben?

We moeten niet vergeten dat 2022 een uitzonderlijk jaar was met veel verschillende factoren en crises die nog nooit eerder zo samenvielen. Is op basis hiervan ook maar iets serieus te voorspellen? Is het niet beter gewoon rustig even te blijven afwachten en ons werk te blijven doen zoals we altijd al doen?

Mijn rol

Als bevrachter en kleine rederij gaan wij dagelijks het gesprek aan met onze klanten over de vrachtprijzen en leggen wij telkens alle schakels aan onze kant uit. Mijn rol daarin is ook om het begrijpelijker te maken voor verladers. Voor ons in de binnenvaart is het heel normaal hoe alles werkt en is opgebouwd, maar ik merk dat het veel tijd en aandacht vraagt om andere partijen dat ook te laten inzien. Dat is essentieel, want we willen natuurlijk wel lading in de schepen houden.

Wennen

Trouwens, volgens sommigen zal de rivier redding brengen. Het lage water begint nu al en is vroeger dan ‘normaal’. Zullen we weer een lange periode van droogte hebben? Waar is die glazen bol?
Alle gekheid op een stokje. Zo’n periode zal ervoor zorgen dat de nu dalende prijzen weer wat stabiliseren en laten we er dan voor gaan zorgen dat elke partij in de logistieke keten kan gaan wennen aan de nieuwe prijzen in de binnenvaart.

Carmen Vennik is bedrijfsmanager bij Dutch Cargo Purchase (DCP).

Lees ook:

‘Maar’ is een verraderlijk woordje

Nieuwe columniste Carmen Vennik: ‘Liefde voor het water zit in mijn DNA’

Gezocht: goede toekomstvoorspeller | Schuttevaer.nl
Column

Gezocht: goede toekomstvoorspeller

De ING heeft onlangs een economisch onderzoek gepubliceerd met daarin een voorspelling voor 2023. Op schuttevaer.nl is een samenvatting hiervan te lezen. Ik heb het ING-onderzoek er even bij gezocht. Want waar baseren de bankeconomen hun voorspellingen op?

Deze week verbaast Carmen zich over de economen van ING.

De onderzoekers stellen dat veel binnenvaartondernemers in 2022 een topjaar hebben gedraaid en verwachten dat de vrachtprijzen relatief hoog blijven. Dit onder invloed van een krappe vlootcapaciteit en aanhoudende vraag naar kolenvervoer. Maar die ‘voorspelling’ komt wat mij betreft nu al niet overeen met de werkelijkheid.

Onze klanten geven inmiddels aan dat hoge vrachtprijzen niet meer mogelijk zijn, omdat aan hun kant de prijzen van de door ons vervoerde producten momenteel gigantisch dalen.
De ING noemt dan wel het kolenvervoer als factor die de droge bulk en de bijbehorende prijzen stand doet houden. Maar droge-bulklading bestaat niet alleen uit kolen.

De titel van deze column is natuurlijk sarcastisch bedoeld, want je kunt de toekomst helemaal niet voorspellen, hooguit prognoses opstellen. En dat laatste doet ING. Alleen vind ik dat het wel erg richting voorspellen gaat.

Gunstige invloed

Positieve voorspellingen kunnen een gunstige uitwerking hebben op de markt, omdat mensen alvast wat rooskleuriger naar de toekomst gaan kijken. Maar als zo’n voorspelling wordt gedaan op een moment dat de markt nu juist niet meer zo rooskleurig is, kan het dan niet juist een negatief effect hebben?

We moeten niet vergeten dat 2022 een uitzonderlijk jaar was met veel verschillende factoren en crises die nog nooit eerder zo samenvielen. Is op basis hiervan ook maar iets serieus te voorspellen? Is het niet beter gewoon rustig even te blijven afwachten en ons werk te blijven doen zoals we altijd al doen?

Mijn rol

Als bevrachter en kleine rederij gaan wij dagelijks het gesprek aan met onze klanten over de vrachtprijzen en leggen wij telkens alle schakels aan onze kant uit. Mijn rol daarin is ook om het begrijpelijker te maken voor verladers. Voor ons in de binnenvaart is het heel normaal hoe alles werkt en is opgebouwd, maar ik merk dat het veel tijd en aandacht vraagt om andere partijen dat ook te laten inzien. Dat is essentieel, want we willen natuurlijk wel lading in de schepen houden.

Wennen

Trouwens, volgens sommigen zal de rivier redding brengen. Het lage water begint nu al en is vroeger dan ‘normaal’. Zullen we weer een lange periode van droogte hebben? Waar is die glazen bol?
Alle gekheid op een stokje. Zo’n periode zal ervoor zorgen dat de nu dalende prijzen weer wat stabiliseren en laten we er dan voor gaan zorgen dat elke partij in de logistieke keten kan gaan wennen aan de nieuwe prijzen in de binnenvaart.

Carmen Vennik is bedrijfsmanager bij Dutch Cargo Purchase (DCP).

Lees ook:

‘Maar’ is een verraderlijk woordje

Nieuwe columniste Carmen Vennik: ‘Liefde voor het water zit in mijn DNA’