1000 euro per overtreding

Adres ontbreekt op vrachtbrief: 1000 euro boete van ILT bij volgende overtreding

Foutje, bedankt! Nou, niet helemaal. Omdat de adresgegevens ontbraken op een vrachtbrief, kreeg een scheepsbevrachter een last onder dwangsom op van 1000 euro. Een gang naar de rechter, gewapend met een handvol bezwaren, bracht daar geen verandering in.

Een ILT-inspecteur trof het onvolledig ingevulde document aan op een binnenvaartschip in Rotterdam met diverse containers met gevaarlijke stoffen aan boord. Foto iStock/Bernard Brueggeman

Een ILT-inspecteur trof het onvolledig ingevulde document aan op een binnenvaartschip in Rotterdam met diverse containers met gevaarlijke stoffen aan boord. Volgens de inspecteur ontbraken de adresgegevens van de bevrachter en inzake de stof fosfortrichloride waren twee dingen niet vermeld: de bijkomende gevaren en de tekst ‘lege tankcontainer, laatste lading UN’. Van de gevaarlijke vaste stof N.E.G. was de technische benaming niet tussen haakjes in het document opgenomen.

Maximaal 15.000 euro

Omdat het vervoersdocument gebreken vertoonde, legde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de bevrachter een last onder dwangsom op. Dat betekent, dat bij een volgende soortgelijke overtreding alsnog een boete van 1000 euro kan worden opgelegd. Per inspectie kan dat maximaal drie keer worden gedaan en het maximum van de last als geheel is 15.000 euro. De last heeft bovendien geen einddatum, dus in theorie kan de boete de komende jaren bij verschillende inspecties flink oplopen.

De bevrachter is het hiermee niet eens en voerde verschillende redenen aan waarom de last onder dwangsom van tafel zou moeten gaan. Zo ziet het bedrijf zichzelf vanuit de rol van bevrachter/bemiddelaar niet als degene die de zorgplicht draagt voor de vervoersdocumenten. Maar het bedrijf heeft slechts een vervoersopdracht aangenomen en die aan een schipper gegeven ter uitvoering. De rechter oordeelde echter dat binnen de vervoersovereenkomst tussen die twee partijen de bevrachter de afzender is.

Twee keer eerder gewaarschuwd

Ook zou de overtreding onvoldoende zijn onderbouwd en zou het opleggen van een last onder dwangsom niet in verhouding staan tot de overtreding. Een waarschuwing was volgens de bevrachter meer op zijn plaats geweest. Ook daar was de rechter het niet mee eens, aangezien de bevrachter al twee keer eerder is gewaarschuwd voor soortgelijke overtredingen.

Verder zou het onduidelijk zijn of het om een voornemen of een besluit tot last onder dwangsom ging, maar die redenering volgde de rechter evenmin. Die vindt het geheel voldoende duidelijk en onderbouwd. Alle ingediende beroepsgronden slagen volgens de rechter niet en de last onder dwangsom blijft daarom van kracht.

Lees ook:

Gerechtshof: gebruik schroef in sluis mag met oog op veiligheid

OM eist werkstraf en vaarverbod na ernstig vaarongeval

Adres ontbreekt op vrachtbrief: 1000 euro boete van ILT bij volgende overtreding | Schuttevaer.nl
1000 euro per overtreding

Adres ontbreekt op vrachtbrief: 1000 euro boete van ILT bij volgende overtreding

Foutje, bedankt! Nou, niet helemaal. Omdat de adresgegevens ontbraken op een vrachtbrief, kreeg een scheepsbevrachter een last onder dwangsom op van 1000 euro. Een gang naar de rechter, gewapend met een handvol bezwaren, bracht daar geen verandering in.

Een ILT-inspecteur trof het onvolledig ingevulde document aan op een binnenvaartschip in Rotterdam met diverse containers met gevaarlijke stoffen aan boord. Foto iStock/Bernard Brueggeman

Een ILT-inspecteur trof het onvolledig ingevulde document aan op een binnenvaartschip in Rotterdam met diverse containers met gevaarlijke stoffen aan boord. Volgens de inspecteur ontbraken de adresgegevens van de bevrachter en inzake de stof fosfortrichloride waren twee dingen niet vermeld: de bijkomende gevaren en de tekst ‘lege tankcontainer, laatste lading UN’. Van de gevaarlijke vaste stof N.E.G. was de technische benaming niet tussen haakjes in het document opgenomen.

Maximaal 15.000 euro

Omdat het vervoersdocument gebreken vertoonde, legde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de bevrachter een last onder dwangsom op. Dat betekent, dat bij een volgende soortgelijke overtreding alsnog een boete van 1000 euro kan worden opgelegd. Per inspectie kan dat maximaal drie keer worden gedaan en het maximum van de last als geheel is 15.000 euro. De last heeft bovendien geen einddatum, dus in theorie kan de boete de komende jaren bij verschillende inspecties flink oplopen.

De bevrachter is het hiermee niet eens en voerde verschillende redenen aan waarom de last onder dwangsom van tafel zou moeten gaan. Zo ziet het bedrijf zichzelf vanuit de rol van bevrachter/bemiddelaar niet als degene die de zorgplicht draagt voor de vervoersdocumenten. Maar het bedrijf heeft slechts een vervoersopdracht aangenomen en die aan een schipper gegeven ter uitvoering. De rechter oordeelde echter dat binnen de vervoersovereenkomst tussen die twee partijen de bevrachter de afzender is.

Twee keer eerder gewaarschuwd

Ook zou de overtreding onvoldoende zijn onderbouwd en zou het opleggen van een last onder dwangsom niet in verhouding staan tot de overtreding. Een waarschuwing was volgens de bevrachter meer op zijn plaats geweest. Ook daar was de rechter het niet mee eens, aangezien de bevrachter al twee keer eerder is gewaarschuwd voor soortgelijke overtredingen.

Verder zou het onduidelijk zijn of het om een voornemen of een besluit tot last onder dwangsom ging, maar die redenering volgde de rechter evenmin. Die vindt het geheel voldoende duidelijk en onderbouwd. Alle ingediende beroepsgronden slagen volgens de rechter niet en de last onder dwangsom blijft daarom van kracht.

Lees ook:

Gerechtshof: gebruik schroef in sluis mag met oog op veiligheid

OM eist werkstraf en vaarverbod na ernstig vaarongeval