Een van de twee

Mobiele ontgassingsinstallatie in Amsterdam niet beschikbaar voor binnenvaart: ‘Te weinig aanvragen’

De mobiele ontgassingsinstallatie van Triple D in Amsterdam, een van de twee ontgassingsinstallaties in Nederland, wordt momenteel niet gebruikt om binnenvaarttankschepen te ontgassen. Triple D kreeg te weinig aanvragen om het rendabel te maken. De installatie is gestationeerd bij een klant die tijdens het productieproces moet ontgassen.

Testen met de ontgassingsinstallatie. Foto Ko van Leeuwen / OD NZKG

‘Tussen november 2022 en januari dit jaar hebben wij 5 tot 10 aanvragen gekregen voor het ontgassen van een binnenvaartschip’, vertelt André van der Werff, eigenaar van Clean Technology Systems, initiatiefnemer van Triple D. De aanvragen zijn onvoldoende om de mobiele ontgassingsinstallatie rendabel in te zetten, legt Van der Werff uit. ‘Daarvoor hebben we drie tot vijf aanvragen per week nodig.’

Maar die zijn er niet én daarom is ervoor gekozen de installatie ergens anders in te zetten. ‘Hij wordt nu ingezet bij het productieproces van een klant. Daar staat de installatie nog wel een tijdje.’

Triple D kreeg in november jongstleden als eerste partij toestemming voor de inzet van een mobiele ontgassingsinstallatie om tankers stilliggend te ontgassen. ‘Amsterdam is daarmee de eerste haven die dit aan openbare kades faciliteert’, vertelde woordvoerder van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Annemiek Bots, destijds.

Varend ontgassen

Er is dus wel een ontheffing in Amsterdam, maar gebruik wordt er niet van gemaakt. Daarmee komt het aantal ontgassingsinstallaties in Nederland op één, een vaste installatie in Moerdijk. Schippers die moeten ontgassen kiezen daarom vaak om dit varend te doen.

Er wordt al lange tijd aangedrongen op een landelijk verbod op varend ontgassen, maar dit kan er volgens minister Harbers niet komen zonder dat andere landen met een Europees verbod instemmen. Dat argument is nu door onderzoekers van de Erasmus Universtiteit onderuit gehaald. Zij stellen dat de noodzaak van een Europese afspraak nergens in de internationale scheepvaartverdragen staat.

Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft laten weten niet te willen wachten op een verbod. Zij gaat binnenkort om tafel met verladers en bevrachters om samen het aantal ontgassingen terug te dringen.

Lees ook:

KBN: ‘Varend ontgassen is onhoudbare praktijk geworden’

KBN: ‘Varend ontgassen is doorn in het oog die nu al gestopt kan worden’