Uitdagingen het hoofd bieden

Smart Delta Drechtsteden opnieuw gastheer van Maritime Innovation Platform

Het Maritime Innovation Platform werkt in 2023 opnieuw samen met Smart Delta Drechtsteden. Deze organisatie is op 28 maart 2023 gastheer van het evenement dat draait om innovatie in de maritieme sector. Plaats van handeling is die dag het Energiehuis in Dordrecht.

Het congres draait om de vraag welke innovaties de maritieme sector van pas gaan komen om de grote uitdagingen het hoofd te bieden. Foto Marcel Cazemier

Het congres draait om de vraag welke innovaties de maritieme sector van pas gaan komen om de grote uitdagingen het hoofd te bieden. Zo moet de uitstoot van CO2 wereldwijd fors omlaag en daaraan moet ook de scheepvaart bijdragen. Ook spelen er bedreigingen als laagwater en personeelstekort. Een andere uitdaging betreft de Noordzee: hoe behouden we die op een veilige manier als vaargebied én duurzame energiecentrale?

Grote lijnen programma bekend

Het Maritime Innovation Platform gaat op deze en andere vragen antwoorden helpen formuleren. Van het programma zijn de grote lijnen al vastgesteld; de komende tijd zal steeds meer bekend worden gemaakt over het programma. Smart Delta Drechtsteden vervult daarbij de rol van gastheer. Binnen deze organisatie werken overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan dossiers als energietransitie, slimme technologie, toegepaste innovatie, hoger onderwijs en een goede bereikbaarheid van de regio. Aan het programma op 28 maart draagt de Smart Delta Drechtsteden in elk geval bij vanuit de projecten ZEDhub en Refit Alliantie.

Partners en programma

Het programma van het Maritime Innovation Platform wordt nog ingevuld en er zijn ook diverse mogelijkheden om als partner aan te sluiten. Daarvoor kan contact worden opgenomen met de event-medewerkers van Schuttevaer die het evenement organiseren. De registratie voor het congres wordt begin 2023 geopend. Wie er meteen bij wil zijn met aanmelden kan zich registeren voor een herinnering zodra de registratie is geopend.

Lees ook:

De mogelijkheden om te verduurzamen zijn er, maar ze zijn peperduur

Al die alternatieve brandstoffen zorgen voor keuzestress bij de schipper

Smart Delta Drechtsteden opnieuw gastheer van Maritime Innovation Platform | Schuttevaer.nl
Uitdagingen het hoofd bieden

Smart Delta Drechtsteden opnieuw gastheer van Maritime Innovation Platform

Het Maritime Innovation Platform werkt in 2023 opnieuw samen met Smart Delta Drechtsteden. Deze organisatie is op 28 maart 2023 gastheer van het evenement dat draait om innovatie in de maritieme sector. Plaats van handeling is die dag het Energiehuis in Dordrecht.

Het congres draait om de vraag welke innovaties de maritieme sector van pas gaan komen om de grote uitdagingen het hoofd te bieden. Foto Marcel Cazemier

Het congres draait om de vraag welke innovaties de maritieme sector van pas gaan komen om de grote uitdagingen het hoofd te bieden. Zo moet de uitstoot van CO2 wereldwijd fors omlaag en daaraan moet ook de scheepvaart bijdragen. Ook spelen er bedreigingen als laagwater en personeelstekort. Een andere uitdaging betreft de Noordzee: hoe behouden we die op een veilige manier als vaargebied én duurzame energiecentrale?

Grote lijnen programma bekend

Het Maritime Innovation Platform gaat op deze en andere vragen antwoorden helpen formuleren. Van het programma zijn de grote lijnen al vastgesteld; de komende tijd zal steeds meer bekend worden gemaakt over het programma. Smart Delta Drechtsteden vervult daarbij de rol van gastheer. Binnen deze organisatie werken overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan dossiers als energietransitie, slimme technologie, toegepaste innovatie, hoger onderwijs en een goede bereikbaarheid van de regio. Aan het programma op 28 maart draagt de Smart Delta Drechtsteden in elk geval bij vanuit de projecten ZEDhub en Refit Alliantie.

Partners en programma

Het programma van het Maritime Innovation Platform wordt nog ingevuld en er zijn ook diverse mogelijkheden om als partner aan te sluiten. Daarvoor kan contact worden opgenomen met de event-medewerkers van Schuttevaer die het evenement organiseren. De registratie voor het congres wordt begin 2023 geopend. Wie er meteen bij wil zijn met aanmelden kan zich registeren voor een herinnering zodra de registratie is geopend.

Lees ook:

De mogelijkheden om te verduurzamen zijn er, maar ze zijn peperduur

Al die alternatieve brandstoffen zorgen voor keuzestress bij de schipper