Brandstory

Maritiem cluster omarmt OMDS

De One Maritime Data Standard (OMDS) verbindt de Nederlandse maritieme keten met een eensluidend registratiesysteem, om de internationale concurrentiepositie te versterken. Vier grote Nederlandse bedrijven – Boskalis, Damen Shipyards, Royal IHC en Van Oord – steunen daarom het initiatief om het Nederlandse cluster aan boord te krijgen van éénuniforme uitwisseling van productgegevens.

BRANDSTORY

Het initiatief komt vanuit de scheepsbouwsector en de offshore-sector.

Voor Klaas Koetje van 2BA is de stap van de maritieme sector naar OMDS, een ‘déja vu’, zegt hij. Al sinds begin deze eeuw houdt het databedrijf zich bezig met het verzamelen, beheren en distribueren van product- en handelsdata. In de installatiesector is de datapool van 2BA al bijna twee decennia de standaard. 2BA is een coöperatief branchebedrijf zonder winstoogmerk, bestuurd door verenigingen van fabrikanten, de groothandel en installateurs.

Efficiëntie verhoogd, kosten verlaagd

‘Het is al ruim 18 jaar een bewezen proces’, zegt Koetje. ‘Met een deelnemerspoel van zo’n 3.500 bedrijven, goed voor 26 miljoen product- en handelsitems in onze database. Hoe het vroeger ging? Het is alweer lang geleden dat bijvoorbeeld calculators veel tijd staken in het vinden van de juiste artikelen tegen de juiste prijs en levertijd. Daarvoor moesten eerst catalogi en webshops worden uitgepluisd: een crime, het kostte veel te veel arbeidsuren. Tegenwoordig doen zowel de calculator als de engineer, de werkvoorbereider, de inkoper, de servicemedewerker en de administratie van installatiebedrijven dat heel anders, met slechts enkele muisklikken. De Nederlandse installatiebedrijven moeten er niet aan denken dat ze hiervoor niet meer bij de datapool van 2BA terecht zouden kunnen.’

Uniform en actueel

Inmiddels zien ook veel bedrijven in de maritieme sector de voordelen van een uniform datasysteem. De Nederlandse maritieme maakindustrie en onderhoudsketen hebben immers een vergelijkbare behoefte. ‘Zij kwamen bij 2BA als het ware in een gespreid bed’, legt Hilde Mol-Lukkezen van Exito Tekst- en Vertaalbureau uit. Met haar achtergrond in de maritieme wereld, werkt ze samen met Koetje van 2BA aan het zichtbaarder maken van OMDS binnen de maritieme sector, een initiatief dat inmiddels ook door brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) van harte wordt ondersteund.

Mol-Lukkezen: ‘Het is mooi om te zien hoe samenwerking in deze digitalisering leidt tot efficiëntie en verbetering van kwaliteit aan gegevens binnen de keten; dit draagt indirect bij aan duurzaamheid in de brede zin van het woord.’

De bewezen standaarden voor productclassificatie (ETIM) en voor berichtenverkeer (DICO) zijn door Ketenstandaard Bouw en Techniek uitgebreid met maritieme velden. Denk aan Safety Data Sheets, land van herkomst, specifieke export- en importgegevens en overige douane-informatie. Uniforme registratie en elektronische uitwisseling van product- en handelsgegevens worden daarmee nu ook in de maritieme sector gerealiseerd. Koetje: ‘Zo heeft iedereen op elk moment toegang tot de meest actuele informatie.’

Royal IHC: standaardisering van data cruciaal

De Nederlandse maritieme maakindustrie en onderhoudsketen heeft momenteel grote behoefte aan dit eenduidige systeem voor uitwisseling van productgegevens binnen de bedrijfstak. Een van de initiatiefnemers is Royal IHC. Director Procurement Rogier Schurink wijst op de groeiende concurrentie uit andere landen. Volgens hem moet de Nederlandse maakindustrie wel een sterk collectief vormen, samen optrekken dus, waarbij uniformering en standaardisering van data van cruciaal belang zijn.

‘In de huidige wereld met steeds grotere technische complexiteit, langere doorlooptijden van projecten en steeds meer variatie’, zo licht Schurink toe. ‘Bovendien is er op dit moment zeker een effect voelbaar van wereldwijde spanningen, economische crisis, inflatie, elektrische componenten die je niet meer kunt krijgen en alle grilligheden die daarbij horen. Dit maakt het des te uitdagender om custom build-projecten met een lange doorlooptijd te beheersen. Standaardisering is in deze context altijd positief. Idealiter plaatsen we de orders volledig geautomatiseerd. Een grote kern van aan OMDS-deelnemende bedrijven is daarbij bijzonder belangrijk.’

Damen Shipyards: maritieme industrie gezamenlijk sterk op de kaart zetten

Jacob Biemond, Director Procurement van Damen Ship-yards onderschrijft de visie van Schurink van Royal IHC. Biemond voegt daaraan toe: ‘De meerwaarde van OMDS ligt niet specifiek bij Damen Shipyards, denk ik. De echte meerwaarde ligt bij de maritieme industrie van Nederland die we gezamenlijk sterk op de kaart willen zetten. OMDS is vooral voor onze toeleveranciers van bijzonder grote waarde. Zij hoeven hun data maar één keer ter beschikking te stellen. Het gaat allemaal veel sneller dan wanneer gegevens elke keer in een andere vorm moeten worden aangeleverd. Het volledig beschikbaar hebben van al die data is bijzonder interessant. Voor ons als scheepsbouwconcern wellicht nog wat relevanter dan voor andere partijen.’

Als bijkomende belangrijke reden geeft Biemond aan dat Damen Shipyards jaarlijks een grote verscheidenheid aan items en onderdelen exporteert. Bij dergelijke activiteiten is data-accuratesse vele malen belangrijker dan wanneer je het zelf in Nederland in een schip verwerkt. Daarbij benadrukt hij het belang van standaardisatie en digitalisering binnen de maritieme sector en het gebruikmaken van beschikbare technologie om zo efficiënt mogelijk te werken met zaken die op zich niet zo onderscheidend zijn.

Kwaliteitsstempel

Het was al in 2016 dat de vier grote maritieme maakbedrijven Boskalis, Royal IHC, Damen Shipyards en Van Oord, het initiatief voor de nieuwe standaard OMDS namen. Voor alle vier is het van groot belang dat de keten van toeleveranciers daarin deelneemt. Mol-Lukkezen: ‘We hebben uitzonderlijke jaren achter de rug, maar na zes jaar is OMDS nu dan toch realiteit. De sector zal er steeds minder omheen kunnen. Doe je niet mee, dan word je minder gevonden of je ondervindt hinder bij het afsluiten van inkoopovereenkomsten.’

Koetje: ‘Uiteraard kun je alleen als gerenommeerd bedrijf deelnemen. Alle aangeleverde product- en aanverwante handelsdata dienen aan kwaliteits- en uitwisselstandaarden te voldoen. Daarmee is vindbaarheid in OMDS en de datapool ook meteen een soort keurmerk. Je bezorgt jezelf sowieso een kwaliteitsstempel door mee te doen. Maar ook de kwaliteit van de aangeleverde productdata is hierbij van groot belang. In samenspraak met de initiatiefnemers van OMDS is hiervoor zelfs een databehoefte overzicht namens de maritieme sector gedefinieerd. Zo hoog mogelijk scoren binnen het ‘Label Data-kwaliteit Maritiem’ zorgt ervoor dat producten met de beste datakwaliteit automatisch bovenin in de zoekresultaten worden getoond.’

Enthousiaste deelnemers

Wat al decennia geldt voor de installatiesector, is nu ook steeds meer realiteit in de maritieme wereld. Het enthousiasme van deelnemers aan OMDS is groot. Zo vertelt Marcel Lindhout, Procurement Manager van RH Marine uit Schiedam: ‘Veel van mijn collega’s spenderen veel tijd aan het vinden van de juiste artikeldata. Stel dat tachtig procent van die activiteiten repetitieve handelingen zijn die je kunt automatiseren. Doe je dat, dan houd je tijd over om echte toegevoegde waarde te leveren op de resterende twintig procent, waarin je het verschil maakt. Het werken met uniforme, geclassificeerde product- en handelsdata uit de centrale 2BA-datapool is hierbij een absolute voorwaarde.’

Sander Korving is Director Procurement & Supply Chain Management bij Van Oord. Hij voegt toe: ‘Op dit moment vragen we binnen Van Oord onze toeleveranciers al om informatie in een bepaalde gewenste vorm beschikbaar te stellen. One Maritime Data Standard borduurt daarop voort en het totale potentieel aan fabrikanten dat maritieme data kan aanleveren is aanzienlijk.’

Zoveel voordelen

Koetje van 2BA begrijpt het enthousiasme goed. Hij somt de voordelen nog maar ’s op: ‘Optimale efficiëntie in de toeleveringsketen, veel lagere arbeidskosten en een sterke verkleining van faalkosten. Daarnaast wordt direct voldaan aan alle regelgeving, ook als die onlangs nog is aangepast. Bovendien ben je als bedrijf goed vindbaar in een betrouwbaar, snel en up-to-date datasysteem. Dus vreemd is het niet dat onze klanten zo tevreden zijn. Ik kan niet anders zeggen dan dat we hét centrale artikelenbestand voor de maritieme sector zijn.’

Meer informatie en aanmelden voor de nieuwsbrief: omds.nl

Op initiatief van: