Kerstboodschap

Overdenking: Vrede op aarde aan de mensen van goede wil

Kijkend, luisterend, de media lezend, zou je haast de indruk krijgen dat er in de wereld maar weinig mensen van goede wil zijn: oorlogen, ruzies, vetes. Politici die niet meer weten dat zij er voor de mensen zijn. En wat te denken van de platte stijl van communicatie, alles moet maar kunnen.

Aalmoezenier Bernhard van Welzenes. Foto Michiel Jacobs

De vrijheid van meningsuiting staat als een paal boven water in onze gemeenschap. Dat is goed, maar de indruk ontstaat dat kleine groepen steeds meer podium krijgen. Het lijkt er wel op dat iedereen overal verstand van heeft en zijn/haar mening moet uiten.

De politiek geeft hiervan het voorbeeld met 20 partijen en meningen. Daar valt geen chocolade van te maken. Het lijkt alsof de overheid geen oog heeft voor wat in de samenleving gebeurt, de tweedeling wordt steeds groter. Het is daarom niet gek dat de mensen geen vertrouwen in de politiek hebben. Hoe verder?

Wakker

De oorlog in Oekraïne heeft veel mensen wakker gemaakt. In vrede leven, zoals Europa dat meer dan 75 jaar heeft gekend, is blijkbaar niet meer vanzelfsprekend. Grootheidswaan, macht en zucht naar steeds meer zijn vaak oorzaken van oorlog. Maar ook de band tussen de Europese staten is sterker geworden dan ooit.

Natuurlijk denken wij aan ons eigen hachje: een paar uur vliegen van hier woedt oorlog. De media houden ons op de hoogte van alle ontwikkelingen. Er zijn veel deskundigen die hun licht laten schijnen op dit gebeuren. Naar mijn mening blijft het bij analyseren en speculeren. Op internationaal Europees niveau, vaak achter de schermen wordt gewerkt aan op zijn minst een staakt-het-vuren in Oekraïne om, hopelijk, uiteindelijk vrede te bewerkstellingen. 

Vluchtelingen

In Nederland wordt alles uit de kast gehaald om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Veel particulieren steken een helpende hand toe door hen de Nederlandse taal te leren, te leren fietsen, of aan een baan te helpen. Maar ook door huisvesting te bieden en te zorgen voor werk.

Het KSCC en pastoraat in Nijmegen stellen het centrum ter beschikking voor taallessen Oekraïens-Nederlands, Oekraïens-Engels, een kindermiddag, etcetera. In de zondagsvieringen zijn de Oekraïeners hartelijk welkom. Een paar weken geleden kwam een Oekraïens stel met de vraag of hun huwelijk kon worden ingezegend. Oekraïners zijn over het algemeen orthodox. Op 15 november had de ceremonie in kleine kring plaats. Het werd een heel bijzondere huwelijksplechtigheid met een dubbel gevoel. Enerzijds de feestvreugde, anderzijds de gedachte aan de ellende in hun thuisland.

Deze ervaringen geven een extra dimensie aan vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Hier wordt de tekst zichtbaar in twee mensen die met elkaar in vreugde en verdriet samen het levenspad opgaan.

Fusie

Vrede op aarde aan de mensen van goede wil.

We hebben nog zoveel andere ervaringen om samen te delen. De vrijwilligers die zich pro-deo inzetten om het KSCC en de pastorale gedachten breed uit te stralen. Het feit dat er nu eindelijk een fusie is tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB. Er is hard aan getrokken. Er lagen veel takkenbossen op de weg, maar uiteindelijk was het in april zover: Koninklijke Binnenvaart Nederland was geboren.

Het is allemaal niet zonder slag of stoot gegaan. Maar omdat besturen, directies, werkgroepen en het overgrote deel van de binnenvaart in de fusie geloofden, is deze tot stand gekomen. Goede wil is nodig om de fusie verder vorm te geven: de verhuizing van het kantoor, het integreren en samensmelten van werkgroepen, het met elkaar vertrouwen hebben in de transitie, interactief leidinggeven vanuit de basis. Maar er wordt meer gevraagd: de wil om de verbindende bruggenbouwer te zijn, met elkaar het gezamenlijke doel voor ogen te houden. Goed dat wij twee oren hebben om te luisteren, een eigenschap van ons hart. Horen is een zintuig.

Het contact tussen bestuur, directie en medewerkers en de basis: de scheepvaart, moet top zijn. Op papier klopt alles, maar het doorlijnen naar de achterban en andersom, daar kan nog een tandje bij. In de op vrijdag 25 november gehouden algemene ledenvergadering werd dit door bestuur en directie bevestigd.

Symposium

Vrede op aarde aan de mensen van goede wil.

Wat denkt u van de Soos in Zwijndrecht, de maandelijkse vieringen in Rotterdam, de activiteiten in het schipperscentrum Het Zuiden, de maandelijkse soos van de schippersvereniging in Millingen aan de Rijn, de activiteiten van schippersvereniging Sterreschans in Doornenburg, de activiteiten aan boord van het KSCC en parochiecentrum in Nijmegen.

Tel de uren eens samen die deze vrijwilligers besteden aan ons KSCC sociaal-maatschappelijk en pastoraal werk. Die zijn niet te tellen. In dit kader past de aankondiging van een symposium met als titel: ‘Vrijwilligers energietransmissie naar een goede samenleving.’ Het symposium is gepland in maart of april, dan hebben we het jubileumjaar van ons 50-jarig priester- en directeurschap achter ons liggen.

Tijdens ons jubileum is teruggeblikt, maar ook gekeken naar de stand van zaken en de weg die wij samen moeten gaan. Terugkijkend is er veel veranderd in 50 jaar. Niet alleen maatschappelijk, ook op kerkelijk gebied. De Coronacrisis heeft versnellend gewerkt, het samen live vieren is nog meer naar de achtergrond geraakt. Daar tegenover staat dat we de huidige communicatiemiddelen ten volle gebruiken. Via de livestream wordt op zondag en hoogtijdagen de H. Mis uitgezonden en via de podcast op donderdag wordt de boodschap van het KSCC en parochie uitgedragen. Maar het persoonlijk contact blijft van vitaal belang.

Kerstverhaal

De vieringen op Kerstavond worden goed bezocht. Er blijkt toch iets te zijn dat ons zegt: dat verhaal van de geboorte van Jezus is toch anders dan het Jip en Janneke-verhaal. Of dat nu komt door de donkere dagen, of door het licht van de kerstversiering in de winkelstraten en thuis, of de Kerstboodschap die uitgesproken wordt door de koning en door de paus; iets in het kerstverhaal trekt.

Het KSCC en de parochie zijn blij dat wij op onze centra mensen in de kerstviering mogen begroeten. Zij bemoedigen ons aan om een boodschap van hoop uit te spreken, waarin duidelijk wordt dat er meer is tussen hemel en aarde.

Boodschap

De verjaardag van de geboorte van Jezus, dat kleine kind brengt ons bij onszelf. Het stelt u en mij de vraag: vrede op aarde aan de mensen van goede wil, wat betekent deze boodschap voor mij?

Welkom in de kerstviering aan boord van het schipperscentrum het Zuiden.

Welkom aan boord van het KSCC en pastoraal centrum in Nijmegen.

Welkom in de kerstviering Eerste Kerstdag in het circus Freiwald.

Welkom aan alle mensen van goede wil. Van harte wens ik u namens het KSCC en het RK pastoraat een zalig, inspirerend verbindend kerstfeest.

Volaan Vooruit in Gods en Don Bosco’s naam.

B.E.M. van Welzenes sdb

Directeur KSCC, landelijk aalmoezenier