Brandstory

Normec MTS klaar voor nieuwe eisen Ballast Water Treatment System (BWTS)

Normec Maritime Testing Service (Normec MTS) wordt in 2023 approved supplier om ballastwater te controleren op micro-organismen. Het doel is om de behandelingsinstallatie van een ballastwaterbeheersysteem (BWTS) te valideren door aan te tonen dat de mechanische, fysieke, chemische en biologische processen goed werken. Zonder een goedgekeurd BWTS  mag een schip niet op internationale wateren varen. 

Normec MTS controleert of het product van de fabrikant daadwerkelijk goed werkt.

Wereldwijd wordt gecontroleerd op ballastwater om daarmee  te voorkomen dat schadelijke organismen zich verspreiden over de wereld door het lozen van ongecontroleerd ballastwater. Vooral in Amerika is men streng op deze eisen. De US Coast Guard eist zelfs dat een onafhankelijk bureau het ballastwater controleert. Is het water niet in orde, dan wordt een schip aan de ketting gelegd tot het systeem wel goed werkt. Het is dus van groot belang om niet alleen de papieren op orde te hebben, maar ook daadwerkelijk het water te laten testen door een onafhankelijk bureau om zeker te weten dat het systeem goed werkt. 

De IMO (International Maritime Organization) werkt met een D2 Standard voor alle zeeschepen ter wereld. Dit houdt in dat per kuub ballastwater minder dan tien levensvatbare organismen aanwezig mogen zijn. Deze concentratie mag niet overschreden worden bij het lozen van ballastwater. 

Het controleren van het water uit de ballasttanks is specifiek werk dat door slechts enkele onafhankelijke testinstellingen in Nederland uitgevoerd kan worden, waaronder Normec MTS. Normec MTS onderscheidt zich door flexibiliteit met de planning en een snelle en nauwkeurige manier van werken. ‘Wij komen ’s ochtends aan boord en aan het eind van de middag is het gehele testrapport opgesteld en zijn de officiële documenten gereed’, aldus Managing director Hans van der Wart van Normec Marime Testing Services. 

Aan boord

De controles worden vaak uitgevoerd direct nadat een leverancier de BWTS vervangt of upgradet en het schip op de werf ligt of in een haven. ‘De planning is vaak lastig, want als het een beetje tegen zit, dan is de installateur nog niet klaar met het nieuwe systeem. Dit is hoe het in de scheepvaart werkt en wij passen ons daarop aan. Daarnaast zijn wij flexibel en het meedenken met de reder en kapitein staat bij ons hoog in het vaandel. Wij willen de beste dienstverlening bieden.’

Normec MTS controleert of het product van de fabrikant daadwerkelijk goed werkt. Van der Wart: ‘We komen aan boord en installeren een bemonsteringsopstelling aan boord, waarbij we een uur lang live het water uit het ballastwatersysteem controleren.’

Het treatmentsysteem van ballastwater is veelal gebaseerd op filtratie en UV-licht. Door de filtratie worden grotere organismen tegengehouden. Het UV-licht moet ervoor zorgen dat zelf de kleinste organismen als plankton onschadelijk worden gemaakt. Het water in de ballasttank is in principe schoon na deze behandeling. Het systeem moet voldoen aan regels opgesteld door de International Maritime Organization. Normec MTS controleert of het water daadwerkelijk helemaal schoon is. 

Mini-laboratorium

Aan boord wordt door Normec MTS een mini-laboratorium gebouwd, vaak op de brug van het schip. De watersamples en filterresultaten ter grootte van < 10 µm en tussen de 10 – 50 µm worden bemonsterd. Vroeger moest het water naar een laboratorium en keek een medewerker onder een microscoop naar de resultaten, Normec MTS werkt met zeer nauwkeurige meetinstrumenten aan boord. ‘Wij onderscheiden ons door een vergaande geautomatiseerde verwerking van de onderzoeksgegevens en laboratoriumanalyses. Hierdoor kan realtime alle meet- en bemonsteringswerkzaamheden gevolgd worden.’

Hierbij wordt hypermoderne apparatuur gebruikt die de organismen fotografeert, filmt, telt en categoriseert. De apparatuur is geclassificeerd en gecontroleerd door een maritiem klassebureau en voldoet aan alle eisen. In het eindrapport staan de foto’s waardoor, naast de kwantitatieve meetgegevens, precies is aan te tonen wat er is aangetroffen in het ballastwater. Hierna krijgt de reder een digitaal dossier met een approval. Mocht het water niet in orde zijn, dan kan de leverancier benaderd worden voor aanpassingen of optimalisatie van het systeem. 

Normec MTS werkt met hoogopgeleid personeel, vaak met een achtergrond als laborant. Zij krijgen vanzelfsprekend voor deze werkzaamheden een aparte training. 

Normec MTS is een erkend en onafhankelijk bureau op het gebied van bemonsteren en analyseren van maritiem water, afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Diverse Nederlandse reders zijn aangesloten bij Normec MTS. Ook Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten zijn klant bij Normec.

Normec beschikt over een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017-geaccrediteerde laboratoria én over de benodigde kennis van alle geldende (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van compliance en veiligheid van water aan boord. Door de inzet van slimme ICT-oplossingen profiteren klanten optimaal van de dienstverlening.

Vanaf 2023 is het bedrijf approved supplier voor het testen van het Ballast Water Treatment System erkend door klassebureau Det Norske Veritas DNV.