Modulair

Binnenvaart moet fors aan biodiesel

Alleen als de binnenvaart massaal overstapt op biobrandstoffen kan de vereiste uitstootvermindering worden behaald. Met alleen batterij- of waterstofschepen is het onmogelijk om in 2035 de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat schrijft minister Mark Harbers in zijn Kamerbrief Toekomst Binnenvaart.

De minister van Infrastructuur en Waterstraat, Mark Harbers. 2022, Rijksoverheid, Valerie Kuypers

Alleen als de binnenvaart massaal overstapt op biobrandstoffen kan de vereiste uitstootvermindering worden behaald. Met alleen batterij- of waterstofschepen is het onmogelijk om in 2035 de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Harbers schetst dat de Stage V-motoren en batterijschepen van Zero Emmission Services (ZES) fors bijdragen aan stikstofreductie. Toch verwacht hij dat de energietransitie in de aandrijving pas na 2035 echt van de grond komt. ‘De businesscase voor waterstof-aangedreven schepen is nog steeds lastig. Er wordt gezocht naar een businessmodel dat varen op waterstof op zo kort mogelijke termijn haalbaar maakt. Grootschalige toepassing daarvan zal naar verwachting pas vanaf 2035 plaatsvinden.’

Dat betekent dat de doelstellingen (-40% ten opzichte van 2015) op het gebied van CO2-reductie en de terugdringing van de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen, voor 2035 vooral gerealiseerd zullen moeten worden door bestaande schepen te laten varen op brandstoffen uit hernieuwbare energie (biobrandstoffen), zo schrijft Harbers.In 2050 moet de binnenvaart emissievrij zijn, al in 2030 moeten er 150 schepen zero emissie aangedreven zijn.

Miljarden nodig

Studies van de CCR wijzen uit dat 5 tot 10 miljard euro nodig is om de Europese binnenvaartvloot, die voor zo’n 55% uit Nederlandse schepen bestaat, emissievrij te maken in 2050. De sector kan dit niet volledig zelf dragen. Het plan van de CCR om een Duurzaamheidsfonds op te zetten, waarbij de vervuiler een extra bijdrage betaalt, mogelijk via brandstofheffing, heeft Europees nog te weinig steun. Nederland is wel voorstander.In de brief doet Harbers namens Nederland nog twee voorzetten voor extra verduurzaming. ‘Er zou internationaal kunnen worden ingezet op het verplicht stellen van een modulaire aandrijflijn voor nieuwbouwschepen, die het te allen tijde mogelijk maakt om (nagenoeg) emissievrije technieken toe te passen.’

Ook wil Harbers onderzoeken of de verduurzaming van bepaalde segmenten van de Nederlandse binnenvaartvloot met behulp van normering te versnellen is. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het stapsgewijs invoeren van (internationaal) overeengekomen emissiegrenswaarden voor nieuwe en bestaande schepen.

Lees ook:

Minister Harbers: ‘Binnenvaart heeft goud in handen, maar er moet het nodige gebeuren’

Binnenvaart peinst er niet over dure biobrandstof te bunkeren