Milieuschade

Nederland stemt in met schadefonds voor ongevallen met gevaarlijke stoffen op zee

Het Nederlandse kabinet heeft ingestemd met een internationaal schade fonds voor ongevallen op zee waarbij gevaarlijke stoffen milieuschade aanrichten. Het HNS-verdrag compenseert de extra kosten die hoger uitvallen dan waar voor de reder verzekerd is.

X-Press Pearl is zo'n grote milieuramp die onder het verdrag valt. Foto Sri Lanka Ports Authority

Het Hazardous and Noxious Substances (HNS)-verdrag is bedoeld voor grote milieurampen. Denk bijvoorbeeld aan het zinken van de X-Press Pearl voor de kust van Sri Lanka. Reders die gevaarlijke stoffen verschepen zijn tot een bepaalde hoogte verzekerd, maar bij grote rampen is dat niet toereikend voor de schade. Waardoor landen zelf opdraaien voor de geleden schade aan bijvoorbeeld de kustlijn. Het HNS-verdrag bestaat onder andere uit een schadefonds dat die extra kosten vergoedt. Uit het fonds kan maximaal 314 miljoen worden vergoed. Dat geld wordt betaald door de ontvangers van de gevaarlijke stoffen. Onder het motto: de vervuiler betaalt. Die bedrijven betalen wanneer er een groot incident plaatsvindt. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) laat op haar website weten het wetsvoorstel te steunen.

Ook de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR) is blij met het voorstel. ‘Naast het schadefonds betekent dit HNS-verdrag namelijk ook dat reders verplicht worden een bijzondere verzekering te nemen wanneer zij gevaarlijke stoffen vervoeren. Daar zijn wij blij mee, want het zorgt voor een gelijker speelveld. Ook is het duidelijk tot welke hoogte een reder aansprakelijk is. Extra kosten worden door het fonds vergoed’, vertelt Cathelijne Bouwkamp.

Overigens betekent het nog niet dat het verdrag in werking treedt. Daarvoor moeten ten minste twaalf landen het verdrag hebben ondertekend. Dat zijn er nu nog zes, maar Nederland is samen met België en Duitsland hard onderweg naar het zetten van een handtekening onder het verdrag. Volgens de Rijksoverheid is ook Frankrijk druk bezig met het ratificeren van het verdrag. Daarmee komt het aantal landen op tien.

Lees ook:

Sri Lanka ontvangt opnieuw compensatie voor ramp X-Press Pearl

MSC Caterina valt stil op Westerschelde na schoorsteenbrand