Boogbrug

Wie vernieuwt de Van Brienenoordbrug?

Rijkswaterstaat heeft de aanbesteding voor vernieuwing van de Van Brienenoordbrug geopend. Begin 2024 zal blijken wie er aan de slag mag met de iconische brug over de Nieuwe Maas. De renovatie staat gepland voor de zomerperiodes van 2026, 2027 en 2028.

De westelijke boogbrug is straks de oostelijke boogbrug. Foto Rijkswaterstaat / Topview Luchtfotografie

De aanbesteding betreft de vervanging en vernieuwing van de twee vaste boogbruggen en de beweegbare delen van de oostelijke brug, waaronder twee brugkleppen. Veel onderdelen zijn 60 jaar oud en met name het toegenomen zware vrachtverkeer in de afgelopen decennia heeft gezorgd voor extra slijtage.

De brug wordt niet in zijn geheel vervangen. De westelijke boogbrug wordt vervangen door een nieuwe. De oude westboog wordt vervolgens op een werf gerenoveerd en krijgt een nieuw leven als de oostbrug, daarmee wordt ruim 3000 ton staal bespaard. De twee brugkleppen en het bewegingswerk in de oostbrug worden in zijn geheel vervangen. Daarnaast wordt de bediening en de besturing van de brug vernieuwd.

Stikstof

De aanbesteding zou oorspronkelijk begin dit jaar beginnen en de renovatie in 2025. Maar mogelijk loopt het project meer vertraging op. ‘Bij de voorbereiding van het project zijn we ervan uitgegaan dat we gebruik konden maken van de bouwvrijstelling voor stikstof gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Door de recente uitspraak van de Raad van State in het Porthos-project is die vrijstelling komen te vervallen. Het project onderzoekt nu of, en zo ja in welke mate, sprake is van stikstofdepositie en welke maatregelen er eventueel nodig zijn. Gezien de urgentie van de vernieuwing, is de aanbesteding nu volgens planning gestart’, stelt Rijkswaterstaat op haar website.

De werkzaamheden zullen telkens plaatshebben in en rondom de zomer en hinderlijk zijn voor de scheepvaart. Tijdens stremmingen kan worden omgevaren via de Oude Maas, wat zorgt voor een extra vaartijd van 1 à 2 uur.

Lees ook:

Renovatie Van Brienenoordbrug jaar later

Rijkswaterstaat organiseert informatieavond over vernieuwing Van Brienenoordbrug