Havenreglementen

Havens Caribisch Nederland niet op orde

Uit een onlangs verschenen onderzoeksrapport van Port of Amsterdam International blijkt dat er nog veel moet gebeuren om de maritieme regelgeving van de havens van Bonaire, Saba en Sint Eustatius op een hoger niveau te brengen. Vooral op Bonaire is veel mis.

De haven van Bonaire. Foto via Bonaire.nu

Het Amsterdamse Havenbedrijf lichtte in opdracht van Infrastructuur en Waterstaat de havens van de overzeese bijzondere gemeenten door ter voorbereiding op de totstandkoming van nieuwe toekomstbestendige regelgeving. Er is onder meer gekeken naar de procedures rond havenbezoek door schepen, toezicht en handhaving en incidentbestrijding. Ook de nautische ruimtelijke ordening (de inrichting van de havens) is bekeken. 

Met name rond de haven van Bonaire zijn veel onzekerheden. Het schort vooral aan toezicht en handhaving. Er is maar één bevoegde Buitengewoon Agent van Politie en diens mandaat is onduidelijk. Dat geldt ook voor de bevoegdheden van de havenmeester. Bovendien is er een gebrek aan middelen voor incidentenbestrijding, zoals blusboten.

Tekort aan sleepdiensten

De havenmeester kan door de tekortschietende juridische basis schepen desgewenst niet dwingen ontbrekende informatie te leveren. Daardoor is het onduidelijk op grond waarvan een schip kan worden geweigerd, bijvoorbeeld informatie over de gezondheidssituatie aan boord of over de aanwezigheid van schadelijke chemicaliën. Dat baart de onderzoekers ernstige zorgen, evenals het tekort aan sleepdiensten en loodsen op het eiland. Omdat de haven te klein is, is het onmogelijk om 24 uur per dag, zeven dagen per week sleepdiensten paraat te houden.

Met het nieuwe Havenreglement worden al deze zorgpunten wel geformaliseerd. De samenstellers van het rapport hopen dat de eilanden de aanbevelingen opvolgen en binnenkort hun processen wel helemaal in orde hebben. Waar nodig zal het ministerie technische en eventueel financiële bijstand verlenen.

Lees ook:

‘Kustwacht Caribisch Nederland doet veel meer dan drugs onderscheppen’

Kustwacht Caribisch gebied brengt drugsmaffia zware klappen toe

Havens Caribisch Nederland niet op orde | Schuttevaer.nl
Havenreglementen

Havens Caribisch Nederland niet op orde

Uit een onlangs verschenen onderzoeksrapport van Port of Amsterdam International blijkt dat er nog veel moet gebeuren om de maritieme regelgeving van de havens van Bonaire, Saba en Sint Eustatius op een hoger niveau te brengen. Vooral op Bonaire is veel mis.

De haven van Bonaire. Foto via Bonaire.nu

Het Amsterdamse Havenbedrijf lichtte in opdracht van Infrastructuur en Waterstaat de havens van de overzeese bijzondere gemeenten door ter voorbereiding op de totstandkoming van nieuwe toekomstbestendige regelgeving. Er is onder meer gekeken naar de procedures rond havenbezoek door schepen, toezicht en handhaving en incidentbestrijding. Ook de nautische ruimtelijke ordening (de inrichting van de havens) is bekeken. 

Met name rond de haven van Bonaire zijn veel onzekerheden. Het schort vooral aan toezicht en handhaving. Er is maar één bevoegde Buitengewoon Agent van Politie en diens mandaat is onduidelijk. Dat geldt ook voor de bevoegdheden van de havenmeester. Bovendien is er een gebrek aan middelen voor incidentenbestrijding, zoals blusboten.

Tekort aan sleepdiensten

De havenmeester kan door de tekortschietende juridische basis schepen desgewenst niet dwingen ontbrekende informatie te leveren. Daardoor is het onduidelijk op grond waarvan een schip kan worden geweigerd, bijvoorbeeld informatie over de gezondheidssituatie aan boord of over de aanwezigheid van schadelijke chemicaliën. Dat baart de onderzoekers ernstige zorgen, evenals het tekort aan sleepdiensten en loodsen op het eiland. Omdat de haven te klein is, is het onmogelijk om 24 uur per dag, zeven dagen per week sleepdiensten paraat te houden.

Met het nieuwe Havenreglement worden al deze zorgpunten wel geformaliseerd. De samenstellers van het rapport hopen dat de eilanden de aanbevelingen opvolgen en binnenkort hun processen wel helemaal in orde hebben. Waar nodig zal het ministerie technische en eventueel financiële bijstand verlenen.

Lees ook:

‘Kustwacht Caribisch Nederland doet veel meer dan drugs onderscheppen’

Kustwacht Caribisch gebied brengt drugsmaffia zware klappen toe