Derde brug over Nieuwe Maas

Beslissing derde brug loopt vooruit op advies Omgevingsberaad: ‘Uitspraak Karremans verbazingwekkend’

‘De uitspraak van wethouder Vincent Karremans dat er een nieuwe brug komt over de Nieuwe Maas in Rotterdam is verbazingwekkend en valt rauw op het dak van het merendeel van het Omgevingsberaad, dat nog advies moet uitbrengen’, zegt Leny van Toorenburg, die namens Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) deelneemt aan de discussie over een nieuwe oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen.

Drukte op de Nieuwe Maas, waar een nieuwe brug moet komen volgens de Rotterdamse gemeente. Foto ANP

Karremans liet weten dat het college van burgemeester en wethouders de voorkeur geeft aan een brug boven een tunnel. Volgens Van Toorenburg loopt de wethouder daarmee ver voor de muziek uit, aangezien de MIRT-verkenning en inspraakprocedures nog niet zijn afgerond. ‘Een ongemakkelijk moment voor uitspraken over een nieuwe brug.’

KBN is juist groot voorstander van een tunnel. Uit het advies dat het Omgevingsberaad nog aan het formuleren is, zal volgens Van Toorenburg blijken dat een tunnel de voorkeurskeuze is van de scheepvaart, maar minimaal ook van de bewonersgroepen. ‘Wij wilden dit advies deze week afronden, maar dat komt nu uiterlijk 12 oktober. Partijen willen nu ook graag eerst terug naar hun achterbannen om zich te beraden. Wij schrijven het nu vanuit de scheepvaart met de nadruk op het veiligheidsaspect.’ 

Nautisch onveilig

Van Toorenburg is het eens met de Rotterdamse havenmeester René de Vries, die stelt dat de nieuwe brug nautisch onveilig is een economisch nadelig. ‘Een brug is gewoonweg niet veilig bevonden door het Marin’, aldus Van Toorenburg. ‘Karremans geeft aan kennis te hebben genomen van de nautische bezwaren en dat bij een keuze tussen de varianten, daar met alle partijen goed naar moet worden gekeken.’

De Vries stelt dat een eventuele brug in elk geval geen pijlers in het water mag hebben. Maar dat is volgens Van Toorenburg niet mogelijk. ‘Er moet een klep in de brug worden geplaatst en dan is een pijler waarschijnlijk niet te vermijden. Maar zover is het nog niet, wij gaan nog steeds voor een tunnel. 

Half november moet er een formeel besluit komen. ‘Wij zitten er bovenop om bij elk keuzemoment te worden betrokken. Ook als er een brug moet komen – en ik zeg met nadruk “als”, want wij blijven pleiten voor een tunnel – zijn wij betrokken om deze zo nautisch veilig mogelijk te maken’, aldus Van Toorenburg.

Lees ook:

Rotterdam kiest voor nieuwe brug over de Nieuwe Maas

Havenmeester Rotterdam vindt nieuwe brug over Nieuwe Maas gevaarlijk