Column

Uitstel biobrandstof is nog geen afstel

We willen allemaal meewerken aan vermindering van de CO2-uitstoot om de opwarming van de Aarde tegen te gaan. Op korte termijn kan de binnenvaart daaraan bijdragen door over te schakelen op een mix van fossiele gasolie en biobrandstof. Helpt dat? Kan het ook? Is het veilig?

Angela Durinck.
Angela Durinck.

De verbranding van plantaardige olie is zogezegd klimaatneutraal. Er wordt namelijk geen extra CO2 toegevoegd aan de atmosfeer, omdat de planten waarvan de olie is gemaakt eerst net zoveel CO2 uit de lucht hebben gehaald. Op die manier levert bijmenging van 10% biobrandstof bij de gasolie dus 10% CO2-reductie op. Onze auto’s rijden al jaren op zo’n brandstofmix.

Veiligheidsrisico’s

Maar dat wil niet zeggen dat dat in de binnenvaart ook zomaar kan. Er wordt gezegd dat alle motoren van na 2002 er geschikt voor zijn. Desondanks is gebleken dat allerlei storingen kunnen optreden. Zo zouden gasoliefilters heel snel dichtslaan, met alle gevolgen van dien. Motorschepen zijn afhankelijk van hun voortstuwing en storingen kunnen zeker op de rivier gevaar opleveren.

Intussen heeft de overheid besloten de bijmengverplichting met twee jaar uit te stellen. Niet alleen om meer onderzoek te doen naar de kwaliteit en de risico’s van biobrandstoffen. Ook speelt een rol dat onze buurlanden nog geen bijmengverplichting kennen, zodat de kans groot is dat de internationale vaart massaal in het buitenland gaat bunkeren.

Wie betaalt?

Want dat is een ander probleem: de prijs. Biobrandstof is naar verwachting duurder dan fossiele gasolie. Je kunt je afvragen of verladers bereid zijn die meerkosten te dragen. Natuurlijk zijn ook verladers publiekelijk voor vergroening, maar als er geen verplichting is en fossiel goedkoper, dan is de verleiding groot om voor goedkoop te kiezen. Voornaamste is immers dat hun goederen van A naar B worden gebracht.

Onvermijdelijk

Ondanks mijn twijfels over de haalbaarheid, vrees ik dat er in Europa hoe dan ook een bijmengverplichting komt voor de binnenvaart. En dat terwijl de reguliere brandstof- en smeerolie-prijzen nu al de pan uit rijzen. Het zal echter onvermijdelijk zijn. We zitten met reden vast aan de Green Deal, waarin is afgesproken dat de CO2-uitstoot van onze sector in 2030 met 40 tot 50% moet zijn gedaald. De zoveelste regel die de binnenvaart wordt opgelegd. En dat terwijl de binnenvaart al de schoonste modaliteit is. Het brandstofverbruik en dus de CO2-uitstoot per tonkilometer van vervoer over water is al veel lager dan dat van weg, spoor en luchtverkeer. Wie groen wil vervoeren, kiest het schip.

Lees hier meer Angela

Deel dit artikel

Reacties (4)

 • Helpt het ? Kan het ook ? Is het veilig ? Ik wordt met de jaren enthousiaster over mijn historische sleepboten en hun motoren ( Deutz 545 ) en machinekamer inrichtingen.
  Helpt het ? Teveel CO2 is niet goed en het feit dat de bio brandstof CO2 uit de lucht gehaald heeft voor hij weer CO2 maakt ( via de uitlaat) lijkt heel fraai. Maar wat is er aan CO2 nodig om van de plant een brandstof te maken ? En hadden we die ( eetbare) planten niet beter kunnen gebruiken om mensen te voeden ? Gelukkig ben ik geen politicus.
  Kan het ook ? Ja zeker mijn Deutzje vreet het zo op 🙂 maar ook de meeste moderne motoren kunnen in ieder geval op een mix varen, waarmee we ( politiek gezien ) onszelf op de kaart zetten als nog groenere bedrijfstak. Mijn sleepboot helemaal want dankzij het direct omkeerbare word elke liter ( bio) brandstof effectief ingezet.
  Is het veilig ? Ja weer die fantastische 60 jaar oude machinekamer, waarin naast twee bunkers er ook een dagtank is die gevuld word vanuit de bunkers met een filter ertussen. Dus naar de motor altijd schone (bio) diesel.
  Duurzaamheid : Een duurzaam product is bij zijn levensloop van productie tot en met verwerking als afval niet nadelig voor het grotere systeem, dit soort productie kan lang doorgaan, en is dus duurzaam. ( bron wikipedia ) Dus niet allemaal nieuwe motoren kopen, je oude gewoon gebruiken is echt duurzaam. Ja zeggen de milieu rakkers maar je emissie is een probleem. Nou emissie is voornamelijk een probleem bij dichtbevolkte gebieden. Onze uitlaten komen zelden bij grote groepen mensen, en als dat zo is liggen we stil ( boodschappen doen 🙂

  Geplaatst door: antonvm op
 • Meneer van der Kruk.
  Eeuwen lang heeft de mensheid “akkerbouw” gepleegd in de uiterwaarden van rivieren, waarom???? Omdat het daar met regelmaat overstroomde, daar werd het land vruchtbaar van.
  Verdiep u even in Co2, en hoeveel er van is, en hoeveel “gemaakt” word, en voor hoeveel de mens verantwoordelijk is.
  En ook heel interessant, hoeveel er in een ver verleden (honderd duizenden jaren) in de atmosfeer zat, tot 4 keer meer als nu, en dat zonder enig mens hier op die aardkloot. En dat heeft die aardkloot allemaal overleeft. En nu heeft men de arrogantie dat wij, dat misserabele stukje mens, het klimaat kunnen sturen. Wat een aanfluiting.

  Omdat ik weiger om het overheids narratief klakkeloos over te nemen word ik ( en vele met mij ) te pas en te onpas uitgemaakt voor: Nazi, rechts extremist, klimaat ontkenner, anti semiet, anti vaccer, cojona ontkenner, fascist, wappie enz enz enz. Dus meneer van der Kruk als we het over niveau hebben……………………….

  Sinds wanneer valt er nog te discusieren over het (opgedrongen) overheids narratief???
  Of het nu gaat over klimaat, vluchtelingen, de economische zelfmoord van de EU door sancties tegen RU, stikstof, de EURO, cojona(maatregelen), gifspuit, Co2, biomassa, energie transitie, kortom het compleet gestoorde beleid van onze dictators, dan is alleen het stellen van vragen al een reden om de vragensteller uit te maken voor het bovengenoemde rijtje scheld woorden.
  Er zijn duizenden wetenschappers die het openbaar debat/discussie aan willen gaan over al die onderwerpen, maar die krijgen geen platform. De NPO luistert heel goed naar zijn sponsor, de overheid (bijna 1 miljard. ik zou voor minder ook nog luisteren;-)
  Wetenschap (echte) word genegeerd. Er liggen duizenden rapporten die bewijzen dat het stoken van biomassa veel slechter is dan kolen.
  Dan zegt de heer Henk Kamp (vvd) op vraag van journalist: Dat kan wel zijn die rapporten over bio massa, MAAR WIJ HEBBEN IN EUROPA BESLOTEN DAT BIO MASSA GOED IS, DUS HET IS ZO. Discussie meneer van der Kruk???????

  Werkelijk alle ‘tegengeluid’ word gecensureerd. U heeft het over discussie, HOE DAN.

  Droom allemaal lekker verder dat ze het beste met ons voor hebben in Den Haag en Brussel. De (nabije) toekomst zal laten zien wie er gelijk heeft.

  G.M. Noldes

  Geplaatst door: daisy op
 • De manier van redeneren in uw reactie lijkt dezelfde op de manier waarop iemand reageert bij een overstroming: water,goed voor de planten!
  Uit de manier waarop u mensen of groepen omschrijft die er anders over denken dan u, maak ik op dat u uw beschavingsniveau nog verder kunt verhogen.
  Uw manier van reageren lijkt mij de discussie in ieder geval niet verder te helpen. Of was dat ook niet uw bedoeling?

  Geplaatst door: fvanderkruk op
 • Fundamenteel ONEENS met de eerste regel van dit artikel.
  Komplete BS.
  Co2 is een essentiele bouwsteen voor alles wat groeit en bloeit. Waarom worden er in kassen Co2 toegevoegd?? OMDAT ALLES DAAR HARDER VAN GAAT GROEIEN. Maar maak dat die klimaat mongolen maar eens wijs.
  Of is het de bedoeling dat heel NL een grote zandverstuiving word? De zogenaamde “wens natuur”.

  Heel de samenleving word naar de kloten geslagen door die kompleet absurde, over het paard getilde, klimaat terroristen van D(ebielen)66(6).

  Ik word moedeloos van de domheid van de burger die al die bullshit slikt. En eigelijk verdient deze maatschappij niets anders meer als finaal naar de kloten te gaan. Eigen schuld dikke bult.

  G.M. Noldes

  Geplaatst door: daisy op