Jaarcijfers

Winst Spliethoff Group explodeert dankzij droge lading

De Spliethoff Group heeft zijn winst in 2021 met 537% zien stijgen van 4,3 miljoen euro (2020) naar 27,4 miljoen euro. Vooral de sterk aangetrokken droge-ladingmarkt droeg bij aan deze resultaatverbetering.

Een van de bekende 'gracht-schepen' van Spliethoff, de Prinsengracht. 2021, iStock, RobsonPL

Spliethoff’s Bevrachtingskantoor werd in 1921 opgericht in Amsterdam. Een eeuw later is het bedrijf één van de grootste scheepvaartondernemingen van ons land, met de focus op zeetransport van droge lading. De activiteiten zijn verdeeld over zes segmenten en worden met een vloot van meer dan 50 schepen uitgevoerd. Het jubileumjaar kon zeer succesvol worden afgesloten.

Hogere tarieven

De droge-ladingmarkt trok sterk aan in 2021. De verstoorde containermarkt zorgde ervoor dat containergoederen weer meer in bulk en als stukgoed werden verscheept. De transportvolumes bleven het hele jaar hoog. Eind 2021 werden vrijwel alle bestaande lijndienstcontracten verlengd en bovendien tegen hogere tarieven.

Ook de in zwaar transport en projectlading gespecialiseerde dochter BigLift Shipping zat vorig jaar in de lift en zorgde voor goede bedrijfsresultaten.

Het transport van jachten kende als gevolg van de coronapandemie in 2020 een enorme dip, waar bedrijfsonderdeel Sevenstar vorig jaar ten dele van herstelde. Het shortsea-vervoer door Wijnne Barends had eveneens een goed jaar en de vooruitzichten zijn in de markt eveneens goed.

Nieuwbouw vertraagd

Voor Transfennica hielp het niet dat één van de 10 RoRo-schepen in 2021 door forse schade 100 dagen uit de vaart was en nog drie andere schepen lange tijd in het dok lagen. De transportcapaciteit was in dit segment dan ook kleiner dan in 2020. De zeven RoRoschepen van dochter Bore waren het hele jaar verhuurd. Wel werd de levering van drie nieuwe schepen ernstig vertraagd door de coronapandemie.

Betere kaspositie

Al met al verbeterden de prestaties van de Spliethoff Group flink in 2021. De omzet steeg met ruim 15% al behoorlijk van 163 naar 188 miljoen euro. De groei van het nettoresultaat met 537% naar 27,4 miljoen euro was exceptioneel. De kaspositie van de rederij verbeterde eveneens flink, van 64 naar 180 miljoen euro (+181%). Het personeelsbestand groeide in een jaar tijd met 10 FTE van 1182 naar 1192.

Vraag blijft goed

In de eerste helft van 2022 heeft Spliethoff gemerkt dat de coronapandemie nog steeds van invloed is op de maatschappij. De verwachting is dat de impact van het virus langzamerhand wel zal verminderen. De vraag naar zeetransport zal volgens Spliethoff voorlopig op hetzelfde hoge niveau blijven. De congestie in havens, de groeiende vraag naar hernieuwbare energie en de achterstanden die er als gevolg van corona nog steeds zijn, dragen daar alleen maar aan bij.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne blijven voor Spliethoff beperkt en zullen naar verwachting niet drukken op de resultaten in 2022.

Lees ook:

Meer bulk en minder containers verwerkt in haven Rotterdam

KBN: schaarse scheepsruimte zeer zorgwekkend

Fors meer importlading in Nederlandse zeehavens