Column

Miscommunicatie, hoe kunnen we dat voorkomen?

We hebben vandaag de dag op de vaarwegen te maken met allerlei nationaliteiten, waardoor de communicatie op de binnenvaart er niet beter op wordt. Zelf maak ik het dagelijks mee dat je elkaar niet juist verstaat door de marifoon en dat het op het nippertje goed gaat.

COLUMN

Deze week verbaast Angela zich over Engels als voertaal.
Deze week verbaast Angela zich over Engels als voertaal.

De ongelukken die er gebeuren in de binnenvaart komen in de meeste gevallen door miscommunicatie. En door het invoeren van een gemeenschappelijke taal kan de communicatie verbeterd worden, en worden ongelukken mogelijk gereduceerd.

Algemene voertaal

Vanuit de Europese Unie wordt er gesproken over de invoering van een algemene voertaal om op redelijke termijn, om zo de veiligheid te optimaliseren en de werkzaamheden efficiënter te maken. Maar, dan rijst de vraag of het haalbaar is om deze regelgeving er door te krijgen. Of zitten er te veel haken en ogen aan om iedereen op de rivier dezelfde taal te laten spreken? Ook kun je je afvragen of de bestaande opleidingen goed genoeg zijn om dit te bewerkstelligen, of zal het vak Engels moeten worden uitgebreid zodat de maritieme vaktermen in de basis voorbij komen?

Ik kan me voorstellen dat dit weer iets erbij is voor de oudere schippers. Die generatie zit er niet meer op te wachten om aan nog meer regeltjes te voldoen, maar herkennen wel de moeilijke situaties.

Grote zeehavens

In de grote zeehavens wordt Engels al voornamelijk gebruikt en ook de verkeersleiding voert de Engelse taal. Langzaam wennen we er ook aan met z’n allen. Dat is al een groot pluspunt natuurlijk: de aankomende generatie zal niet beter weten, dan dat Engels de voertaal is op de binnenvaart.

Als er een taal onderling wordt gesproken, kan iedereen meedoen met de conversatie en dat komt ten goede aan de werksfeer. Als varende ondernemer is het mogelijk om Engelse maritieme taaltraining aan te bieden aan bemanningsleden. Daarmee voorkom je ongelukken en misverstanden aan boord.

Er is dus een grote kans dat deze regelgeving op afzienbare tijd er door komt. Ik denk dat we uiteindelijk allemaal voor een betere communicatie tussen de schepen onderling en bemanningsleden aan boord zijn. Zelf ben ik een groot voorstander om een enkele voertaal te spreken. Zo voorkomen we misvattingen en kunnen we een bijdrage leveren om de ongelukken door miscommunicatie te minimaliseren.

Angela Durinck is binnenvaartondernemer. Samen met haar partner heeft ze het schip Duancis.

Volgende week leest u hier een column van de Maritime Sisters.

Lees de vorige columns van Angela Durinck:

Binnenvaart en bruggen

Het aantal dodelijke ongelukken loopt op