Hoogendoorn MBI

In Memoriam: Cees Hoogendoorn (1937-2022)

Cees Hoogendoorn, oprichter van Hoogendoorn MBI B.V. is op 28 juli op 84-jarige leeftijd overleden. Hoogendoorn begon in 1961 als 21 jarige met zijn timmerwerk aan boord van binnenvaartschepen in Werkendam en legde daarmee de basis voor het huidige bedrijf. Ook was hij begin jaren negentig één van de grondleggers van de Scheepsgroep Werkendam, later omgevormd tot Werkendam Maritime Industries. 

Cees Hoogendoorn samen met zijn zoon Dick en kleinzonen Stefan en Corné. Hoogendoorn

In 1982 verhuisde het bedrijf van Cees Hoogendoorn naar de Biesboschhaven. In 1988 vestigde het zich aan de Beatrixhaven in Werkendam, waar het nog altijd te vinden is. Hoogendoorn droeg in 1992 het bedrijf over aan zijn zoon Dick. Vlak daarvoor werd door hem samen met enkele andere maritieme ondernemers in het dorp de Scheepsgroep Werkendam opgericht. Een van die ondernemers was Ad van Wijk, die eveneens recentelijk overleed.

Voor zijn inzet voor de Scheepsgroep Werkendam werd Cees Hoogendoorn in 2011 bij het vijftigjarig bestaan van het bedrijf benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Groot was zijn verdriet toen, na een grote brand in 2008, het bedrijf in 2021 bij het zestigjarig bestaan opnieuw werd getroffen door een grote brand. Bij die brand kwamen drie mensen om het leven. 

Hoogendoorns richten bedrijven op

Naast zijn oudste zoon Dick, die op zijn beurt met zijn eigen zonen het bedrijf Hoogendoorn MBI runt, richtten andere zonen van Cees Hoogendoorn enkele bedrijven op. Zoals Transito BV, dat werd opgericht door zijn zoon Christiaan-Bernard. Zijn zoon Leendert richtte het bedrijf IMS op, zoon Cees het bedrijf Staton en neef Cor het bedrijf Holland Shipyards. 

Naast zijn bedrijf was Hoogendoorn ook maatschappelijk actief, zo was hij één van de oprichters van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. en voorzitter van vogelvereniging De Biesboschzangers.

Lees ook:

Comfort, Premium of Exclusive Line bij Hoogendoorn MBI

Tanker Monaco gedoopt: imposant, luxe en efficiënt