Onderzeeboot

‘Betrek Nederlandse industrie bij aanschaf nieuw Defensiematerieel’

De Nederlandse maritieme maakindustrie moet nauw betrokken worden bij de aanschaf van nieuwe schepen en onderzeeboten. Dat schrijft NMT in brief  samen NIDV, FME en VNO-NCW aan de Tweede Kamer. ‘Onderzeeboten zijn zeer complex’, zegt NMT-voorzitter Bas Ort. ‘Het is heel moeilijk ze te onderhouden en verbeteren als je niet bij de bouw betrokken bent geweest. De cruciale kennis en kunde van de Nederlandse maritieme bedrijven moet behouden blijven voor bouw en voor onderhoud. Dat alleen kan door de Nederlandse industrie te betrekken bij de order.’

Onderzeeboot Zr.Ms. Dolfijn. (Foto Ministerie van Defensie)

‘In het huidige aanbestedingstraject voor de nieuwe onderzeeboten is bijvoorbeeld geen eis voor het betrekken van de Nederlandse industrie bij de bouw opgenomen. Hierdoor ontstaat het risico dat Nederlandse bedrijven straks buiten spel staan’, aldus de vier ondernemersorganisaties die de politiek om garanties hiervoor vragen in een brief. ‘Daarnaast vindt het onderhoud naar verwachting pas vanaf 2040 plaats. Nederlandse bedrijven zouden hun kennis en kunde tot die tijd moeten zien vast te houden zonder het direct te kunnen gebruiken. Met name voor het MKB is dit een grote uitdaging.’

In de brief stellen de organisaties: ‘De buitenlandse werf die de aanbesteding uiteindelijk wint heeft door de loskoppeling eigenlijk geen reden meer om de Nederlandse industrie bij de hoogtechnologische systemen in de onderzeeboot te betrekken.’

Nederland heeft expertise

De huidige Nederlandse Walrusklasse onderzeeboten kunnen dankzij het recente levensverlengende onderhoud – uitgevoerd door de Nederlandse maritieme maakindustrie – veel langer doorvaren, schetsen de briefschrijvers. ‘Dit toont de expertise die Nederland in huis heeft’, zegt NIDV-voorzitter Hans Hillen.

De briefschrijvers vragen de Tweede Kamer om de betrokkenheid van de Nederlandse industrie bij de aanschaf en bouw van materieel te borgen. Zie voor meer informatie de brief.