Studio Schuttevaer

Laden en lossen: kent de schipper zijn rechten en plichten wel genoeg?

Wie is verantwoordelijk voor het laden en lossen van een binnenvaartschip? En wat zijn de rechten en plichten van de schipper hierbij? In Studio Schuttevaer geven advocaat Ynke Ooijkaas en oud-tankschipper Hens van Buren antwoord op die vraag. Ook gaan we het hebben over het gevaar van snelvarende zeeschepen voor de binnenvaart.

Luxembourg zonk maart 2012. (Foto familie Raillard)

Het verkeerd beladen van een schip brengt gevaar met zich mee. Zoals het geplooide schip Renske dat de gehele Ringvaart bij Gent stremde, een duwbak die doormidden breekt of de kapseizing van de onstabiele Mar-Grethe die na een hekgolf, veroorzaakt door twee snel varende zeeschepen, binnen een seconde op de kop lag.

Luxembourg

Maar wie is er verantwoordelijk voor het verkeerd beladen van een binnenvaartschip? Ruim tien jaar werd er geprocedeerd over een beladingsfout op de spits Luxembourg. Het schip zonk in maart van 2012, schipper Xavier Raillard van de Luxembourg de kraanmachinist vroeg twee rollen iets naar voren te verplaatsen. Hij vond dat zijn schip teveel achterover lag en wilde dat corrigeren. Maar toen sloeg het noodlot toe: tijdens het hijsen kwam een van de andere rollen van zijn plaats en rolde naar bakboord. Daarop maakte de spits slagzij, begon via de machinekamer langzaam te vervullen en zonk.

Maar liefst 11 partijen procedeerde in de tien jaar. De zaak ging naar hoger beroep en is nu zelfs onderweg richting het Hof van Cassatie, want het aanwijzen van de schipper als verantwoordelijke is volgens de advocaat van de schipper onterecht. Het roept de vraag op: hoe is de verantwoordelijkheid geregeld en wat zijn de rechten van een schipper?

Ynke Ooijkaas adviseert en procedeert in binnenvaartkwesties en Hens van Buren is als oud-tankschipper een ervaringsdeskundige. Kijk mee vanaf 16:00 op YouTube.

Lees ook:

Schipper krijgt schuld van fatale beladingsfout spits Luxembourg

Transportband EMO verwoest stuurhut Eendracht