Brandstory

Smart Delta Drechtsteden profileert zich als maritiem hart van Nederland

Smart Delta Drechtsteden is de nieuwe naam voor de regio Drechtsteden. Onder deze naam werken de 7 Drechtsteden Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam samen met onderwijs en bedrijfsleven aan de energietransitie, slimme technologie, toegepaste innovatie, hoger onderwijs en goede bereikbaarheid van de regio. Smart Delta Drechtsteden is hosting partner van het Maritime Innovation Platform, dat op 9 juni in Dordrecht wordt gehouden.

BRANDSTORY

Een regio die van oudsher sterk verbonden is met het water. De vele maritieme bedrijven in de regio – van scheepswerven tot toeleveranciers en offshore-bedrijven – hebben wereldwijd een sterke reputatie opgebouwd in kwaliteit en dienstverlening. Smart Delta Drechtsteden wil zich verder profileren als kloppend hart van de maritieme industrie in Nederland. Dat doen zij met een compleet ecosysteem waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenwerken, kennis delen en innoveren, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Manufacturing, Duurzaam varen, Delta Technologie en Digitalisering. Kortom: Smart Delta Drechtsteden gaat slim samen vooruit.

Deltatechnologie

Een van de ambities waarmee de regio zich wil onderscheiden is innovatieve, duurzame deltatechnologie. Baggeren en waterbouw, met een focus op civiel-technische projecten. Binnen die kernambitie is medio 2021 de ‘Zero Emission Dredging Hub’ opgezet. Een groot project dat werd geïnitieerd door Smart Delta Drechtsteden. Er zijn vier grote partijen aangesloten bij het project: Van Oord, Boskalis, Royal IHC en Damen. Een bijzondere samenwerking, omdat deze bedrijven normaliter concurrenten zijn. Maar alle partijen zien veel belang in terugdringing van emissies, geloven in het model van samenwerking en willen succesvol uitbreiden.

De ambitie is om in gezamenlijk verband een emissieloos baggerschip te ontwerpen en in de vaart te brengen. Daarvoor is ook een grote subsidie gekomen vanuit de overheid. Smart Delta Drechtsteden wil dat meer bedrijven zich aansluiten. Zoals leveranciers of bedrijven met innovaties, van binnen en buiten de maritieme sector. Zo moet er een groter draagvlak komen binnen en buiten de regio.’

Op het Maritime Innovation Platform op 9 juni in Dordrecht presenteert business developer Arjen de Jong van Smart Delta Drechtsteden deze zogenoemde ‘ZED-hub’. De Jong licht het project en de ambities van de unieke samenwerking toe. De lezing is te volgen op 9 juni om 09:30 uur op het Innovatieplein in het Energiehuis in Dordrecht.

Smart Delta wil groots inzetten op duurzame en innovatieve deltatechnologie.
Smart Delta wil groots inzetten op duurzame en innovatieve deltatechnologie.

Superjachtbouw

Smart Delta Drechtsteden richt zich ook meer en meer op de bouw van superjachten, de snelst groeiende sector op maritiem vlak in de regio. Smart Delta Drechsteden werkt met de gemeente Rotterdam samen binnen het initiatief Superyacht Delta. Daarin wordt gewerkt aan een impuls voor de regionale superjachtsector. Zo werken de twee regio’s al samen op het gebied van opleidingen. Het plan is om een bedrijfsschool op te zetten met superjachtbouwer Oceanco. Meer partijen zijn al op het project aangehaakt.

Op het gebied van grote jachtbouw stimuleert de regio scholing en samenwerking.
Op het gebied van grote jachtbouw stimuleert de regio scholing en samenwerking.

Jachtonderhoud

Er wordt binnen de regio niet alleen een impuls gegeven aan de nieuwbouw van grote jachten. Ook het onderhoud ervan is een belangrijk onderdeel. Er worden immers veel Nederlandse jachten wereldwijd geleverd en er gaat veel geld in de sector om. Smart Delta Drechtsteden ziet daarom graag dat klanten ook terugkeren naar de werf. Zo wordt de kwaliteit van de jachten gewaarborgd in de regio van oorsprong, de Drechtsteden.

Smart Delta faciliteert de werven hierin. Zo zijn ze hard aan het werk op imago-gebied. Hoe kan de regio bijvoorbeeld helpen bij het verbeteren van de Nederlandse reputatie als onderhoudsland? Daarnaast helpt Smart Delta Drechtsteden bij het combineren van faciliteiten, zoals dokken. Maar ook zet de regio in op verbetering van bedrijfsprocessen. Zo wordt de output van cascobouw verbeterd, zelfs in een periode van gigantische overvraag naar casco’s voor superjachten. Daarbij worden afbouwwerven, staalleveranciers en cascobouwers betrokken.

Personenvervoer

Smart Delta Drechtsteden is al enkele jaren bezig met het faciliteren van riviertaxi’s. Watertaxi’s die personen vervoeren in het gehele Drechtsteden-gebied. Daarin werkt de regio samen met Blue Amigo. En ook op dit terrein heeft de regio Drechtsteden een voorsprong, want tijdens het Maritime Innovation Platform kan het net zo maar zijn dat de eerste pilotscheepjes van een nieuwe generatie taxi’s varen. De eerste taxi’s zijn besteld en zodra ze zijn afgebouwd, ergens in de komende twee maanden, worden ze in de vaart genomen. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar partijen uit de regio om de watertaxi’s te bouwen.

Voor het project bouwt de regio ook haltes om en doet het aanpassingen aan de infrastructuur op de vaarwegen. Ook is het de ambitie van Smart Delta om de riviertaxi’s emissieloos te laten varen. Hypermoderne scheepjes worden het, om de congestie rondom de Drechtsteden te verlichten.

De riviertaxi's gaan slim en energiezuinig passagiers in de regio rondbrengen.
De riviertaxi’s gaan slim en energiezuinig passagiers in de regio rondbrengen.

De afstanden over water in de steden zijn veel korter en een goed uitgedacht systeem kan verandering brengen in hoe mensen in de regio reizen. Bewoners hoeven niet meer na te denken over hoe ze aan de andere kant van de rivier komen. Zo wordt er nagedacht over het vervoeren van personeel van de maritieme bedrijven in de regio, die zich vaak aan de oevers bevinden.

Het unieke van het project is dat de regio vrij laat is met het inbrengen van zo’n systeem, maar het gelijk goed doet. Daarmee heeft Smart Delta een voorsprong, omdat het vervoerssysteem meteen emissiezuiniger en slimmer wordt.

Internationale profilering

Smart Delta Drechtsteden werkt samen met de regio Rotterdam onder de noemer ‘Rotterdam Maritime Capital of Europe’. De samenwerking heeft al succes geboekt. Wereldwijd zijn Rotterdam en de Drechtsteden een belangrijke maritieme regio, maar de perceptie was op internationale schaal verminderd. Wereldwijd zetten rederijen en financiers Rotterdam op een lagere plek op de ranglijsten.

Nadat de campagne van de grond kwam, stegen Rotterdam en de omringende regio naar plek 1 in Europa en plek 2 op de wereldranglijst. Zo werd er promotie gemaakt op beurzen en werden er films gemaakt.

Binnen de promotie werden de specialisaties van de verschillende regio’s gekaderd. Grote dienstverlening en havenlogistiek in Rotterdam, de Drechtsteden voor waterbouw, binnenvaart en scheepsbouw. De regio’s werken daarmee in tandem en complementair aan elkaar.

De regio zet met de internationale campagne in op zijn specialisaties.
De regio zet met de internationale campagne in op zijn specialisaties.

De campagne werkt door zichtbaar te zijn met inhoudelijk sterke marketingcampagnes, die ook digitaal goed te vinden zijn. Er worden films gemaakt over speciale onderwerpen, zoals automatisering, young capital of start-ups en die worden via sociale media naar buiten gebracht. In 2021 stond Rotterdam Maritime Capital of Europe met een zeer succesvolle stand op de Europort-beurs. Er werden evenementen georganiseerd, borrels gehouden en delegaties uitgenodigd.

In 2022 is de campagne langsgegaan bij Nor-Shipping in Oslo en nu zijn de voorbereidingen voor SMM in Hamburg, waar samen met Netherlands Maritime Technology (NMT) een stand wordt betrokken.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Smart Delta Drechtsteden.