Koninklijke Binnenvaart Nederland: nieuwe naam na fusie BLN-Schuttevaer en CBRB

Koninklijke Binnenvaart Nederland. Dat is de nieuwe naam die de besturen van Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) willen voeren na hun fusie. Donderdag hebben de twee binnenvaartorganisaties hun voorstel tot fusie naar hun leden gestuurd.

De plannen voor een fusie komen uit 2018. (Foto CBRB)
De plannen voor een fusie komen uit 2018. (Foto CBRB)

Begin volgend jaar worden de leden van beide verenigingen gevraagd om zich uit te spreken over de fusie. Als de leden instemmen, dan kan de fusievereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland eind maart 2022 van start gaan.

Beide vereniging vinden het noodzakelijk om de krachten te bundelen. In juli 2018 zijn de verenigingen begonnen met het verkennen van de mogelijkheden tot een fusie. Samen willen ze naar de buitenwereld een robuuste vereniging zijn met eenduidige standpunten.

Krachtenbundeling

De nieuwe vereniging gaat zich vooral richten op: vergroening, digitalisering en veiligheid en de uitdagingen ten aanzien van de arbeidsmarkt, ladingstromen en infrastructuur. ‘Een krachtenbundeling komt ten goede aan de effectiviteit van het lobbywerk, meer invloed nationaal en internationaal, een krachtiger stem naar buiten, een groter netwerk, het borgen van kennis en knowhow en meer ondersteuning voor leden’, laten ze weten in een statement.

Erik Schultz

De verenigingen Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer (KSV) en de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) zullen als ledengroepen deel gaan uitmaken van de nieuwe vereniging.

Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft de ambitie dé toonaangevende branchevereniging van en voor de binnenvaart te worden.

BLN-Schuttevaer zit in Zwijndrecht, CBRB in Rotterdam, waar Koninklijke Binnenvaart Nederland wordt gevestigd wordt nog nader onderzocht.

Paul Goris is momenteel voorzitter van CBRB en Erik Schultz is vice-voorzitter van BLN-Schuttevaer.

Paul Goris

Lees ook:

Column BLN-Schuttevaer: Kan het nog erger….?

CBRB en BLN Schuttevaer willen volledig fuseren begin 2021