Schuttevaer.nl

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Haventarieven Rotterdam tot 2024 vast, nieuw havengeldsysteem vanaf 2023

Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met Deltalinqs en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) de haventarieven voor de aankomende drie jaar vastgelegd. Per 1 januari 2023 komt er ook een nieuw havengeldsysteem.

1 / 1
JBA2150 Havengeld

JBA2150 Havengeld

Dit artikel is exclusief voor abonnees

(Jelmer Bastiaans)

Reacties (1)
 • Industrie6d6

  Voor de volledigheid… Als ASV hebben we het volgende m.b.t. het nieuwe havengeld systeem in onze nieuwsbrief gezet.

  Wijziging havengeldsysteem Haven Rotterdam.

  Zoals sommigen van jullie al vernomen hebben, is het Havenbedrijf Rotterdam (hierna HBR) voornemens om per 1 januari 2022 een nieuw havengeldsysteem in te voeren. Als ASV en andere brancheorganisaties waaronder BLN/Schuttevaer en CBRB, zijn wij hierover in overleg met HBR. In 2020 zijn hier al gesprekken over geweest en heeft het HBR één en ander opgetuigd m.b.t. hoe zij het nieuwe systeem in gedachten hebben.

  Het komt in het kort hier op neer. Voor de vrachtvaart (container, tank en bulk) gaat het abonnementssysteem veranderen in een betalen naar gebruik. Dus de zogenaamde 7- en 14 dagenbriefjes, kwartaalbriefje en jaarbriefje gaan eruit. Als vrachtvaart komt het hier op neer dat men een 72-uurs tarief gaat betalen, en wanneer men langer in de haven verblijft betaalt men per dag, maand of kwartaal dat men langer in de haven verblijft een opslagtarief per m2. In de toekomst denkt men ook nog aan een bedrag per overgeslagen eenheid lading. Maar aangezien dat een variabele component is die het ICT-technisch behoorlijk ingewikkeld maakt, heeft men dit even op de lange baan geschoven.

  Met het bovenstaande systeem beoogt het HBR een eerlijker systeem, omdat er geluiden uit de markt kwamen van schepen die binnen 72 uur weer het havengebied verlaten hebben en dan toch voor 7 dagen moeten betalen.

  Als ASV nemen we samen met de andere organisaties deel in een klankbordgroep om het systeem te testen en door te rekenen met fictieve tarieven omdat die nog vastgesteld moeten worden. Afgelopen periode is er een test geweest met een aantal schepen waarbij sommigen toestemming gaven aan het HBR om geanonimiseerde AIS gegevens te gebruiken t.b.v. automatische opgave. Anderen kozen voor handmatige opgave. Ook in de toekomst kan de schipper kiezen voor automatische of handmatige opgave. Vorige week hadden we over de test met de betrokken organisaties een evaluatieoverleg met het HBR. In de test gaf het systeem voor wat betreft de opgave niet heel veel problemen, maar bleven er wel een aantal vragen dan wel zorgen over m.b.t. de kosten. Daarbij was ook de administratieve rompslomp een zorg die het op zou leveren door een veelheid aan facturen waar vooral rederijen mee te maken kunnen krijgen, die meerdere schepen in de vaart hebben. Het HBR zou deze punten mee nemen in het verder uitwerken van het systeem.

  Gisteren hadden we als ASV weer een overleg met het HBR. De grootste zorg die wij hebben geuit naar het HBR is toch wel dat, zoals we het met de fictieve tarieven doorrekenen, fors duurder gaat worden voor de veel- en lang gebruikers. Vanuit het HBR werd aangegeven dat die zorgen ook leven bij de andere organisaties en dat ze die serieus nemen en zit men te denken aan een kortingssysteem in het leven te roepen. Zoals we gisteren in het gesprek met de fictieve tarieven door gerekend hebben, betekent het voor de schepen die de haven dagelijks in- en uitvaren een dusdanige kostenverhoging waarvan wij als ASV vinden dat dat niet acceptabel is. Het probleem is namelijk dat, wanneer je de haven ’s ochtends verlaat en ’s middags of ’s avonds weer binnen vaart, opnieuw het 72uurs tarief zou moeten betalen zoals het concept er nu ligt. Ook bij het HBR zag men in dat dit niet de bedoeling kan zijn, temeer ook omdat ze een klantgericht en eerlijk systeem beogen.

  Als ASV hebben we een aantal suggesties gedaan.

  – Behoudt het huidige abonnementssysteem en roep om degenen die kort in de haven verblijven tegemoet te komen, een 24- of 72uurs regeling in het leven naast de bestaande abonnementen.
  – Wil men toch belasten naar gebruik, breng dan een tarief per 24 uur in rekening voor de schepen die dagelijks in- en uitvaren.

  Samenvattend: Het HBR, neemt onze input mee en gaven aan dat ook BLN/Schuttevaer en CBRB hun zorgen geuit hebben omtrent de kosten. Het HBR verwacht over een maand de tarieven kunnen te communiceren en we blijven we tot januari sowieso “on speaking terms” zoals men dat noemt.

  M. Smitsman.

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook