Emissielabel voor binnenvaart van start

Al zo’n twintig binnenvaartschippers hebben een emissielabel voor hun schip aangevraagd. Met het label kan een schipper laten zien hoe schoon het schip is op basis van de daadwerkelijke uitstoot. Het gratis label is sinds vorige maand bij SAB aan te vragen.

De Variatie is een van de schoonste beunschepen van Nederland.
De Variatie is een van de schoonste beunschepen van Nederland.

Veel schepen beschikken niet over een CCRII, laat staan een Stage V-motor, maar kunnen door nabehandelingstechnieken wel vergelijkbare emissiewaarden halen. Daarnaast zijn er schepen die varen met grote concentraties HVO of andere biobrandstoffen, maar de bijdrage aan CO2-reductie wordt nu niet erkend, zo zeggen initiatiefnemers Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) en het SAB.

Het label brengt daarin verandering, zo zegt het SAB. Het label is het afgelopen jaar ontwikkeld door het EICB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenspraak met diverse belanghebbenden uit de maritieme sector.

Twee onderdelen

Het label bestaat uit twee onderdelen: een letter en een cijfer. De letter slaat op de klimaatemissies. Het cijfer geeft aan hoe goed het schip presteert op het gebied van luchtkwaliteit in verhouding tot CCRII en Stage V. Het label is gratis. Een schip met label A0 kan als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd.  Een schip met label E5 zit juist weer aan de andere kant van het spectrum.

Het label is bedoeld voor motoren vanaf 19 Kw op vrachtschepen van minimaal 20 meter, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Om het label te behouden moet na iedere 10.000 draaiuren vervolgens opnieuw worden gemeten. Het label biedt de schipper een laagdrempelige manier om te laten zien hoe goed zijn of haar schip presteert als het gaat om uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof, zo zegt minister Barbara Visser.

Op maandag 20 december is er Studio Schuttevaer Duikt Dieper over het emissisielabel. Het event is gratis na registratie op Schuttevaer.nl te volgen.

‘De bedoeling is dat het label helpt om de verduurzaming in de binnenvaart te bevorderen. We zullen binnen twee jaar een evaluatie doen naar de resultaten van het label.’

Schippers worden overigens niet verplicht een label aan te vragen. Aanvragen van het label is vrijwillig. De schipper kan vervolgens zelf bepalen of hij of zij wil investeren in vergroening om daarna alsnog een beter label te krijgen. Partijen als havens, verladers en banken kunnen met het label vergroening daadwerkelijk belonen. Historische schepen behoren niet tot de doelgroep, maar mogen in principe wel een label aanvragen. Door het lagere aantal vaaruren, zal de impact voor deze groep minder groot zijn.

SAB geeft emissielabel binnenvaart uit

Volgens Cees Kleiberg, directeur van de SAB, is de procedure voor de aanvraag van het label eenvoudig en laagdrempelig. ‘Via een speciaal portaal op internet kan de aanvraag voor het label snel en soepel online gedaan worden. Gegevens over het aantal draaiuren van de motor, het brandstofverbruik kunnen gemakkelijk geüpload worden. Aan de aanvraag en de uitgifte van het label zelf zijn geen kosten verbonden. Wel zijn in bepaalde gevallen emissiemetingen nodig. Daar moet de aanvrager zelf voor zorgen.’

Wanneer een motor bij aanvraag van het label meer dan 10.000 of 20.000 draaiuren heeft (afhankelijk van aanwezigheid van een nabehandelingssysteem), dan zullen bij de aanvraag emissiemetingen moeten worden overgelegd. Er wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de aan boord aanwezige motoren.

Om het label te behouden moet na iedere 10.000 draaiuren vervolgens opnieuw worden gemeten. Op die manier wordt gewaarborgd dat het label echt de daadwerkelijke uitstoot weergeeft.

Portaal

Het portaal is beschikbaar in de talen Nederlands, Duits en Engels. Na het aanvragen van een eigen account door de schipper, kan het schip worden toegevoegd en de aanvraag worden geplaatst. Wanneer het tijd is om de gegevens te vernieuwen kunnen deze via hetzelfde account worden ingevoerd. Het portaal slaat de gegevens op, zodat eenvoudig nieuwe schepen kunnen worden toegevoegd of bij een verlenging nieuw bewijsmateriaal kan worden aangeboden.

Het toegewezen label wordt uitgereikt via een digitaal en papieren certificaat. Kleiberg: ‘Indien gewenst kunnen schippers een vlag aanvragen met daarop het verkregen type label.’

Het label is aan te vragen via de website: www.binnenvaartemissielabel.nl.

Lees ook:

Twee miljoen euro extra subsidie voor verduurzaming binnenvaart

‘Binnenvaartondernemers met een plan steunen we volop’