Schuttevaer.nl

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Schipper ontgast midden in Rotterdam, ILT controleert tientallen schepen

ILT heeft de afgelopen week tientallen tankers gecontroleerd op varend ontgassen. Twee schippers zijn op de bon geslingerd. Zij ontgasten varend, tegen de regels in, midden in dichtbevolkt gebied. Een schip ontgaste op de Lek en ging daarmee door tot in stedelijk Rotterdam. Een ander schip ontgaste benzinedampen in dichtbevolkt gebied.

1 / 1
ILT heeft de afgelopen week tientallen tankers gecontroleerd op varend ontgassen. Foto ILT

ILT heeft de afgelopen week tientallen tankers gecontroleerd op varend ontgassen. Foto ILT

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Reacties (7)
 • Hens van Buren

  Johnny2,

  Ik ben er in 2017 achter gekomen dat tankers technisch niet goed zijn uitgerust om te ontgassen en de dampen in de atmosfeer af te laten, toen er nieuwe eisen gesteld werden aan de vlamkerenderoosters, waardoor de dampen in de atmosfeer mogen worden afgelaten. Ik was hoogst verbaasd en geloofde eerst zelf niet wat ik zat te lezen in het ADN. Ik heb het besproken met een klasse bureau. We kwamen tot dezelfde conclusie, hoe de tankvaart ontgast kan niet volgens wet-/en regelgeving. Ik heb zowel de brancheorganisaties als de overheid hierover geïnformeerd. Helaas willen de deskundige van de branche organisaties en de overheid niet toegeven, dat ze het ADN niet goed hebben begrepen. Dus sukkelt alles voort, tot dat het een keer niet goed gaat en er moord en brand wordt geschreeuwd.

 • Johnny2

  Goede dag meneer van Buren. ik ga er maar vanuit dat U gelijk heeft.
  op het moment dat we dit aan de grote klok gaan hangen, en justitie een paar weken blijft controleren dan is het probleem toch opgelost? dan kan er niet ontgast worden.
  dus dedicated vervoeren of in de rij gaan liggen in de moerdijk?

 • alexia

  Wij vinden dat de klant ons ook eens informeert hoe het met het ontgassen gaat wij vinden als particulier in de steek word gelaten te opzichten tegen de bevrachters maar niemand durft er op te reageren wij vinden dat de klant ook eens op reageert

 • alexia

  En zeker de bevrachters die hebben alleen maar dollars tekens in hun ogen maar nie voor particulieren die zijn ze maar aan uitpersen

 • G.C. de Bruijn

  Hoe zat het ook al weer? (U)LEL?? Tsja als als we echt meten dan moeten iedereen het vergeten!!! Geld is wel toch de reden en niet te vergeten “the majors en hun gehorigen”.

 • alexia

  HEB HET ZELF MEEGEMAAKT IKMOEST GASVRIJ ZIJNVAN DE BEVRACHTER .IN ROTTERDAM .HEB HET GEWIJGERD DAN ZEGGEN ZE DOOD LEUK DAT JE GEEN WERK MER KRIJG.DAN TOCH MAAR HET SCHIP ONTGAST ZO GAAT DAT TEGENWOORDIG

 • Hens van Buren

  U schrijft: “varend ontgassen is momenteel nog onder voorwaarden toegestaan. Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (het ADN) zijn hierbij van kracht”. Zou U erop willen wijzen, dat het ADN regelgeving van de VN is, dus wereld wijd en geen Europese regelgeving. Volgens het ADN mogen 99,9% van de tankers niet varend ontgassen, omdat deze schepen technisch niet goed zijn uitgerust. Eén van de voorwaarden van het ADN is: dat de afvoer van het gas/luchtmengsel plaatsvindt via een vlamkerende inrichtingen die een duurbrand (7.2.3.7.1.3) kan doorstaan. In de definities van het ADN wordt de vlamkerende inrichting duidelijk beschreven. Het ADN zegt, dat het gas/luchtmengsel afgevoerd mag worden in de atmosfeer door een vlamkerende inrichtingen die een duurbrand kunnen doorstaan. In de praktijk komt het erop neer, dat zo’n vlamkerende inrichting aan dampafvoerleidingen mag worden gemonteerd om het gas/luchtmengsel naar de atmosfeer af te voeren. Daar de (open) monstername-opening aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als de vlamkerende inrichting, zoals omschreven in het ADN, kan het gas/luchtmengsel ook via deze opening in de atmosfeer worden afgelaten. 99,9 % van de tankschepen voldoen niet aan de voorwaarden die het ADN stelt om varend te mogen ontgassen. Dat weten de z.g.n. deskundige van de branche organisaties, ILenT en inmiddels iedereen die de publicaties van Ton Quist lezen. Zoals we dat gewend zijn in Nederland, als het om grove overtredingen gaat, steekt iedereen zijn kop weer in het zand en zwijgt. Ik begrijp dat de individuele schipper, als hij opdracht krijgt, geen nee durft te zeggen tegen ontgassen. Ik vraag mij wel af, of iedere tankvaartondernemer of rederij wel door heeft wat voor risico ze nemen, door op de huidige manier te blijven ontgassen. Als het een keer knalt, ben ik er van overtuigd dat verzekeringsmaatschappijen niet uit gaan betalen. Reden: er worden verschillende overtredingen van wet/- en regelgeving gepleegd, door te ontgassen via de vlamkerenderoosters van de detonatiebeveiliging. Ter info: als er per tank afgeblazen moet worden, moet er per tanker een investeringen doen tussen de € 40.000,00 / € 80.000,00, om aan de eisen van het ADN te voldoen. Ook zal het ontgassen, mijn inziens, aanmerkelijk langer gaan duren door de constructie van de vereiste vlamkerenderoosters, die een duurbrand kunnen doorstaan. Veder zou ik iedereen erop willen wijzen, dat het ADN alleen over veiligheid gaat. Huidige milieu wetgeving in Nederland verbied n.m. ontgassen al jaren. Hiervoor wil ik U verwijzen naar de publicaties van Ton Quist.

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook