Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Gevaarlijke Haringvlietbrug nog maanden 1 x per week open, max snelheid naar 50 km

Numansdorp

De Haringvlietbrug is er zo slecht aan toe dat de brug voor de hoge scheepvaart nog maar maximaal een keer per week opengaat. Ook wordt de maximumsnelheid op de brug verlaagd naar 50 kilometer per uur en is er nog meer een rijstrook per richting beschikbaar. De maatregelen zijn accuut noodzakelijk omdat door het verkeer platen of klemmen kunnen lostrillen.

1 / 1
De Haringvlietbrug is er zo slecht aan toe dat de brug voor de hoge scheepvaart nog maar maximaal een keer per week opengaat. Foto Rijkswaterstaat

De Haringvlietbrug is er zo slecht aan toe dat de brug voor de hoge scheepvaart nog maar maximaal een keer per week opengaat. Foto Rijkswaterstaat

Dat heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten. De beperkingen voor het autoverkeer gelden tot de vervanging van de brugklep in 2023. Wekelijkse inspecties en aandraaien van de klemmen volstaan niet meer, zegt Rijkswaterstaat.

Schepen hoger dan 13 meter moeten omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtse Kil. Maar dat omvaren kost tijd: schippers zijn 2 tot 4 uur langer bezig door de omvaarroutes.

Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer. Om een veilig gebruik van de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 te garanderen is daarom besloten tot deze maatregel.

De trillingen in de klep van de brug zullen verminderen door het verlagen van de maximum snelheid op de brug. Of deze maatregel het lostrillen van de klemmen helemaal voorkomt is nog niet duidelijk.

Rijkswaterstaat monitort het effect van de maatregel. Als de maatregel effectief blijkt te zijn, dan kan de brug mogelijk weer vaker bediend worden voor de hoge scheepvaart. Op dit moment is er voor hoge scheepvaart slechts een opening per week, direct volgend op een inspectie van de klemmen. Bij onvoldoende resultaat kunnen extra maatregelen nodig zijn.

Onderzoek en aanpak

Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze leveren niet het gewenste resultaat.

Rijkswaterstaat verwacht forse files

Rijkswaterstaat bereidt de snelheidsverlaging op dit moment voor. Dit duurt naar verwachting twee tot drie weken. Tot die tijd blijft de brug intensief gemonitord waarmee de brug veilig gebruikt kan blijven worden. De verkeers- en mobiliteitsmaatregelen moeten worden uitgewerkt en de afstemming met gebruikers van de brug en brancheorganisaties vraagt tijd. Dit geldt ook voor het organiseren van de handhaving samen met de politie.

Rijkswaterstaat heeft berekend dat het afsluiten van één rijstrook op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer leidt tot forse files op de A29 en op de A16 (uitwijkroute). Door een pakket aan mobiliteitsmaatregelen kan de hinder enigszins worden beperkt. Een deel van het verkeer wordt hierdoor een alternatief geboden of gaat buiten de spits reizen. De extra reistijd rond de Haringvlietbrug tijdens een avondspits op een werkdag kan dan uitkomen op ongeveer 30 minuten.

Tijdelijke vaste brug

Rijkwaterstaat heeft naast een herontwerp van de klemmen ook een aantal andere opties onderzocht om de bevestiging van de klemmen te verbeteren of om op een andere manier de levensduur van de brug te verlengen. Er is onder andere gekeken naar vervanging van het aluminium rijdek door een houten rijdek en naar de aanleg van een tijdelijke vaste brug.

Dit heeft geen kansrijke oplossingen opgeleverd die snel zijn te realiseren. Snelheid is wel belangrijk omdat het om een acuut probleem gaat en de brug naar verwachting pas over twee jaar voorzien is van een nieuwe klep. Bovendien kosten deze alternatieven fors meer dan de huidige maatregel. De kosten voor de snelheidsverlaging, exclusief mobiliteitsmaatregelen, worden geschat op circa 5 miljoen euro.

Renovatie Haringvlietbrug

Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug is vanaf begin 2023 einde levensduur en kan dan niet meer veilig bediend worden voor de hoge scheepvaart. De voorbereiding om de klep van de Haringvlietbrug te vervangen is in volle gang. Volgens de huidige planning wordt de klep van de Haringvlietbrug medio 2023 vervangen en voorzien van nieuwe systemen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. De Haringvlietbrug zal tijdens de vervanging van de klep meerdere weken gestremd zijn voor het wegverkeer.

Het vaste deel van de brug en de A29 worden na 2025 gerenoveerd. (Rene Quist)

Reacties (3)
 • wantij

  Ik weet niet hoe U rekent maar vanaf de volkeraksluizen naar de monding van het Spui in de Oude Maas is zowel via Dordrecht als via de Haringvlietbrug 40km varen… Zal door het tij misschien iets verschil in zitten maar nooit veel. Hooguit als je van Hellevoetsluis naar de Volkeraksluizen moet of andersom. Maar hoeveel zouden dat er zijn op een dag?

 • wantij

  Ik weet niet hoe U rekent maar vanaf de volkeraksluizen naar de monding van het Spui in de Oude Maas is zowel via Dordrecht als via de Haringvlietbrug 40km varen… Zal door het tij misschien iets verschil in zitten maar nooit veel.

 • Stefan Van tienhoven

  Geen idee hoe hard die gasten kunnen varen. Maar hollandsdiep, kil,oude Maas en vervolgens het spui is geen 2/4 uur extra varen eerder 20

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook