Kamer wil onderzoek naar risico’s biobrandstof

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen, waarin wordt gevraagd om onderzoek te doen naar de bijmengverplichting van biobrandstoffen voor de binnenvaart. Ook een andere motie, waarin wordt gevraagd om de bijmengverplichting niet te handhaven zolang het niet veilig, geschikt en duurzaam is, werd aangenomen. Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Mahir Alkaya (SP) dienden de moties in.

Veel partijen in de sector wijzen erop dat het bunkeren van biobrandstoffen kan leiden tot ernstige schade aan de scheepsmotoren. (Foto BOVAG)
Veel partijen in de sector wijzen erop dat het bunkeren van biobrandstoffen kan leiden tot ernstige schade aan de scheepsmotoren. (Foto BOVAG)

De regering wil vanaf 2022 binnenvaartschepen verplichten om biobrandstoffen mee te bunkeren. De Kamerleden stellen in hun aangenomen moties dat de bijmening van biobrandstoffen kan leiden tot schade aan scheepsmotoren. Ook wijzen zij erop dat er nog geen gericht onderzoek heeft plaatsgevonden naar deze consequenties. ‘Volgens het kabinetsplan wordt de binnenvaart in één keer geconfronteerd  met het reguliere, hoge bijmengpercentage en bijbehorende prijsrisico’s’, aldus de motie.

Daarom wordt de regering opgeroepen om op korte termijn onderzoek uit te laten voeren naar de risico’s van verschillende biobrandstoffen voor scheepsmotoren. Ook wordt de regering verzocht om in overleg te gaan met sectororganisaties. De Kamer draagt de minister in de motie op bijmenging van biobrandstoffen tot die tijd nog niet handhaven, tot bewezen dat de bijmenging veilig en duurzaam is.

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) was een van de partijen die fel tegen deze verplichting was. De vereniging heeft woensdag 26 mei een overleg met minister Van Nieuwenhuizen over het onderwerp, naar aanleiding van de brandbrief die de ASV stuurde met EOC Scheepsverzekeringen. ‘Daarbij kunnen we die moties goed gebruiken’, aldus woordvoerster Sunniva Fluitsma. Op 2 juni volgt een maritiem overleg met het ministerie, waarin ook dit onderwerp wordt meegenomen.

Veel partijen in de sector wijzen erop dat het bunkeren van biobrandstoffen kan leiden tot ernstige schade aan de scheepsmotoren. (Foto BOVAG)

Lees ook:

Onderzoek: Schipper heeft geen euro extra over voor biobrandstof

ASV en EOC versturen brandbrief over bijmengen biodiesel FAME