Kabinet trekt miljoenen uit voor stimulering maritieme innovatie

Het kabinet gaat miljoenen steken in bevordering van maritieme innovaties. Het geld moet ten goede komen aan middelgrote en kleine maritieme maakbedrijven en maakt deel uit van een breder stimuleringspakket van 150 miljoen euro voor de mobiliteitsbranche (luchtvaart en automotive).

Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land. Foto NML
Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land. Foto NML

De regeling is bedoeld als co-financiering voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling. Nederland Maritiem Land is verheugd met de toezegging van het kabinet. ‘Investeren in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën is nodig om te zorgen dat Nederlandse schepen binnen afzienbare tijd hun uitstoot significant kunnen reduceren en emissieloos kunnen gaan varen.’

Nederland Maritiem Land verbindt verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij.

‘De technische uitdagingen in de maritieme energietransitie zijn groot; de benodigde vermogens voor (zee) schepen zijn zeer hoog (vele megawatts) en het noodzakelijke bereik zeer groot (vele dagen tot weken). De systemen voor dit soort hoge vermogens zijn nog in ontwikkeling en gebruiken brandstoffen die nog niet breed beschikbaar zijn.’

Maritiem Masterplan

Daarom heeft de sector het Maritiem Masterplan opgezet. Doel is dertig emissieloze zee- en binnenvaartschepen te hebben gerealiseerd in 2030 én 5 retrofits waarbij de Koninklijke Marine en Rijksrederij optreden op als launching customer.

‘Om het masterplan succesvol te kunnen uitvoeren het essentieel is om samen te werken en consortia te vormen’, zo benadrukt Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. ‘

Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor de R&D-regeling maakt het mogelijk dat bedrijven ook daadwerkelijk kunnen starten met de ontwikkeling van nieuwe technieken, schets Nederland Maritiem Land.

De regeling is tot stand gekomen in een goede samenwerking met de automotive en de luchtvaart sector en de ministeries.

Kabinet trekt miljoenen uit voor stimulering maritieme innovatie | Schuttevaer.nl

Kabinet trekt miljoenen uit voor stimulering maritieme innovatie

Het kabinet gaat miljoenen steken in bevordering van maritieme innovaties. Het geld moet ten goede komen aan middelgrote en kleine maritieme maakbedrijven en maakt deel uit van een breder stimuleringspakket van 150 miljoen euro voor de mobiliteitsbranche (luchtvaart en automotive).

Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land. Foto NML
Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land. Foto NML

De regeling is bedoeld als co-financiering voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling. Nederland Maritiem Land is verheugd met de toezegging van het kabinet. ‘Investeren in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën is nodig om te zorgen dat Nederlandse schepen binnen afzienbare tijd hun uitstoot significant kunnen reduceren en emissieloos kunnen gaan varen.’

Nederland Maritiem Land verbindt verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij.

‘De technische uitdagingen in de maritieme energietransitie zijn groot; de benodigde vermogens voor (zee) schepen zijn zeer hoog (vele megawatts) en het noodzakelijke bereik zeer groot (vele dagen tot weken). De systemen voor dit soort hoge vermogens zijn nog in ontwikkeling en gebruiken brandstoffen die nog niet breed beschikbaar zijn.’

Maritiem Masterplan

Daarom heeft de sector het Maritiem Masterplan opgezet. Doel is dertig emissieloze zee- en binnenvaartschepen te hebben gerealiseerd in 2030 én 5 retrofits waarbij de Koninklijke Marine en Rijksrederij optreden op als launching customer.

‘Om het masterplan succesvol te kunnen uitvoeren het essentieel is om samen te werken en consortia te vormen’, zo benadrukt Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. ‘

Het door de overheid beschikbaar gestelde budget voor de R&D-regeling maakt het mogelijk dat bedrijven ook daadwerkelijk kunnen starten met de ontwikkeling van nieuwe technieken, schets Nederland Maritiem Land.

De regeling is tot stand gekomen in een goede samenwerking met de automotive en de luchtvaart sector en de ministeries.