Havens Antwerpen en Zeebrugge willen fuseren

De havens van Antwerpen en Zeebrugge willen fuseren. Vrijdagmiddag wordt er in een persconferentie meer bekend gemaakt over het samengaan van de twee zeehavens.

Dan wordt ook de naam en het logo van de fusiehaven bekendgemaakt. Schepen Annick De Ridder van Antwerpen en burgemeester Dirk De fauw (Brugge) geven er meer informatie over het akkoord dat is gesloten tussen de Stad Antwerpen en de Stad Brugge over het samengaan van de havens.

De fusie hing al langer in de lucht.

De Belgische steden werkten al een paar jaar aan het samengaan van hun havens. Ze zouden elkaar goed aanvullen, maakten ze uit onderzoek op. Zo is Zeebrugge een belangrijk knooppunt voor het verschepen van auto’s en vloeibaar aardgas en is Antwerpen dat voor chemicaliën. Bovendien zouden de havens samen sterker staan in de overgang naar een digitale en groene economie.

Samen zullen de havens van Antwerpen, de op een na grootste van Europa, en Zeebrugge jaarlijks ongeveer 278 miljoen ton aan goederen kunnen verwerken. Dat is nog altijd een stuk minder dan die van Rotterdam, die in 2019 bijna 470 miljoen ton oversloeg.

De huidige baas van de Antwerpse haven krijgt volgens Belgische media straks de leiding over de fusiehaven, die Port of Antwerp-Bruges gaat heten. Als de mededingingsautoriteit toestemming geeft, kan de fusie eind dit jaar rond zijn, hoopt de Antwerpse havenwethouder Annick De Ridder.

‘Dit is een prachtige dag voor Vlaanderen”, zegt de Vlaamse minister-president Jan Jambon. Hij spreekt van “eigenlijk wereldschokkend nieuws in de positieve betekenis”. De Vlaamse regering dringt al langer aan op een fusie van de havens, die samen goed zouden zijn voor 150.000 banen. Jambon is tevreden dat “onze belangrijkste economische motoren”, twee “zeer sterke merken”, dan eindelijk samengaan.

Interessante vraag is wat de Vlaamse krachtenbundeling voor de concurrentie betekent. Gent en Zeeland Seaports hebben daar al een voorschot op genomen door zelf te fuseren, een grensoverschrijdende fusie die de warme steun van Brussel had. De Zeebrugse voorzitter Dirk De fauw gaf alvast een aardig voorzetje met zijn opmerking in 2019 dat de combinatie van Zeebrugge aan zee en Antwerpen diep landinwaarts reders een aantrekkelijke keuze biedt en de havens ‘meer concurrentieel vermogen geeft naar bijvoorbeeld Rotterdam toe’.

In het verleden zijn er al regelmatig pogingen tot toenadering geweest tussen de twee grootste Belgische zeehavens, maar die liepen steevast stuk op cultuurverschillen en onderlinge naijver tussen de fiere Antwerpenaren en de West-Vlamingen.

Decennialang heeft Antwerpen zich zelfs met hand en tand verzet tegen de uitbouw van Zeebrugge, die in de jaren tachtig gestalte kreeg nadat de Belgische regering de Vlaamse kusthaven een nieuwe grote zeesluis gunde. Wat daarbij bepaald niet hielp, was dat Wallonië toen in de kader van de beruchte Belgische wafelijzerpolitiek ter compensatie de monumentale, maar nutteloze, meer dan honderd meter hoge scheepslift in Strépy-Thieu kreeg. Antwerpen zag de enorme federale investeringen in Zeebrugge als een vorm van oneerlijke concurrentie en peinsde niet over samenwerking.

Deel dit artikel

Reacties (1)

 • Brugge , mei/ juni 2021

  Omschrijving van de wedervaringen Kustlds korps ZB .
  Mijn naam is Callebout Roland ; ik ben een op rust gestelde Kustloods . Ik heb een mooie carrière achter de rug ; de grootste schepen beloodst en als een tevreden man m’n functie beëindigd .

  Reden : om ook eens de andere kant van het verhaal te horen.

  Betreft : de beloodste scheepvaart en het verloop van de loodswissel op de R .Vl.
  In casu : traject ZB – R.Vl. : van en naar (Gent of Antw.)

  Aanleiding en Oorzaak van de wrijvingen met het K lds. Korps :

  Het afpakken van de bevoegdheid de beloodsing en loodsenwissel uit te voeren op de R.Vl.
  Voor bovenmaatse schepen zomaar opgelegd vanuit de machtsbasis van de diensleiding.
  Gevolg 1 : niet meer rechtstreeks mogen varen op R.Vl. Voor het Klds korps.
  Gevolg 2 : er worden constructies opgezet , waarbij de scheepvaart wordt benadeeld door tijdsverlies en hogere loodsenkosten (tenzij zij er niet voor gefactureerd worden) of het inzetten van een supplementaire loods (extra kosten voor het LW)

  Waarom en hoe :

  Het Kustlds korps is het enige korps die polyvalent is ttz zij zijn bevoegd voor beloodsingen in de havens, maar waren tot nu toe bevoegd ook het zeetraject uit te voeren. Er zijn dus een aantal trajecten die gemeenschappelijk zijn. Deze laatste worden opgeëist door een kleine groep Zlds
  (VSOA-leden), die niet representatief is voor gans het korps .
  Aldus is er een concurrentie strijd ( afgunst , naijver , geldelijke inhaligheid ?) losgebarsten , die leidde tot agitatie en onenigheid.
  De dienstleiding laat zich meesleuren door het verbaal geweld van die specifieke groep .
  In het verleden hebben ze reeds gescoord door het traject ZB rede en R Vl in de NL reeks in te schakelen (1 op 4 reizen worden gedaan door een NL lds). Door het Kustkorps uit de radar te werken. In het verleden N-rond te laten verbieden.
  De argumentatie hiertoe is het feit dat de Klds een kleinere frequentie heeft op de R.Vl en aldus de veiligheid in het gedrang brengt (veiligheid is woord die vele ladingen dekt).

  Bijkomende onenigheden : het taxi vervoer Ost -ZB -Vl : die bepaalde groep eist een apart vervoer naar Breskens en wenst geen halte te maken te ZB.
  Ik meen dat er geen klachten zijn van collega lds , die Antw en Gent bedienen, noch van NL.lds,bij de loodswissel op de Rede van Vl.
  Ik meen ook dat deze groep loodsen (VSOA-leden ) niet bevoegd zijn om de professionaliteit van een andere collega te beoordelen en te evalueren enkel en alleen door observatie of van horen zeggen.
  Ik verwacht eerder dat dit behoort tot de NL scheepswaterstaat en de radarwaarnemers.

  Ik meen een bevoorrechte visie te hebben op de laatste gebeurtenissen, daar ikzelf ook eens het mikpunt geweest ben van een lasterkampagne omtrent mijn professionaliteit.

  Wat verwacht het Kust-korps van de dienstleiding :
  1/ dat zij de dienst- en beurtregeling respecteren ;
  2/ dat ze een neutrale houding aanneemt en beschuldigingen onderzoeken door naar alle partijen te luisteren op een onbevoordeelde wijze ;
  3/ dat ze zomaar niet klakkeloos de beweringen van een minderheidsgroep (VSOA) aanvaarden en voor waar beschouwen , zonder zelf onderzoek in te stellen als hoogste instantie en zich laten adviseren en beïnvloeden door anti- kustlds gezinde directeurs , die duidelijk de kant kiezen van het Zeekorps.
  4/vooraleer een conclusie te maken , het geheel te aanschouwen en de suggestieve beschuldigingen  en destructieve bewoordingen in de voorwaardelijke wijs ( is het mogelijk en zou het niet kunnen dat ………..enz) , naast zich neer te leggen
  5/hoort de totaliteit van het Belgisch LW als een stevige , samenwerkende eenheid  te bestendigen en onenigheden de kop in te drukken, gebaseerd op vage veronderstellngen
  6/ naar de buitenwereld toe slaat het LW een slap figuur om zo in te gaan op en te luisteren naar de grootste roepers met van de pot gerukte overdrijvingen .
  7/ niet het Kldskorps heeft het been in het hoenderhok gegooid en amok gemaakt , al wat het wenst is ongestoord , zonder bedreigingen, zo goed mogelijk en zo fier mogelijk,. z’n functie uit te oefenen en niet altijd zich te moeten weren tegen elementen die hun bevoegdheden willen afnemen en hun kunde bagateliseren.Daar wordt zwaar aan getild , het gaat hier immers om de bevoegdheden af te pakken zonder grondige reden en om ter wille te zijn aan een minderheids groepje (VSOA), die zich gedraagt als fanatieke heksenjagers en onderduimse tactieken niet schuwt.
  8/ bij de kapiteins van de beloodse schepen staat het Kustkorps hoog aan geschreven als professionals , die het slecht weer niet mijden en veilig kunnen maneuvreren ( hopelijk is het niet de bedoeling dit teniet te doen).

  Suggestie’s :
  (opm.: bij iedere onderhandeling wordt het kostenplaatje altijd groter , nooit kleiner)
  koppeling van het financiële met de technische loopbaan : toelage volgens grootte van het vaartuig, de gemeenschappelijke trajecten hebben een gelijke toelage ;
  enkel de prestaties ( in casu : de beloodsingen) worden aangerekend , de verplaatsingen en passagierreizen niet , ;
  adm. taken , haalschip en meevaren : een vaste som (voor iedereen gelijk) ;
  individualisering van de prestaties (geen gedeeltelijke gezamenlijke berekening van de toelagen : pot systeem) ;
  beurtrotatie terugzetten op 6/4 & aan de beurt komen als eerste ;
  verblijf te Vlissingen afbouwen of tot een minimum beperken (aanpassen van reis en verblijfkosten ) Oostende wordt kop- en eindstation voor het Zee-ldskorps(aanpassing van het loodsgebouw);
  maximum verblijf op de moederswath verhogen tot 12h ;
  continu radarbeloodsing voor niet-bovenmaatse vaartuigen – door de radarwaarnemers met voldoende ervaring, onder toezicht van een nauticus (met vaste vergoeding);

  Ik ben ervan overtuigd constructieve oplosingen van de problematiek te hebben aangedragen.
  Brugge , mei/ juni 2021

  Omschrijving van de wedervaringen Kustlds korps ZB .
  Mijn naam is Callebout Roland ; ik ben een op rust gestelde Kustloods . Ik heb een mooie carrière achter de rug ; de grootste schepen beloodst en als een tevreden man m’n functie beëindigd .

  Reden : om ook eens de andere kant van het verhaal te horen.

  Betreft : de beloodste scheepvaart en het verloop van de loodswissel op de R .Vl.
  In casu : traject ZB – R.Vl. : van en naar (Gent of Antw.)

  Aanleiding en Oorzaak van de wrijvingen met het K lds. Korps :

  Het afpakken van de bevoegdheid de beloodsing en loodsenwissel uit te voeren op de R.Vl.
  Voor bovenmaatse schepen zomaar opgelegd vanuit de machtsbasis van de diensleiding.
  Gevolg 1 : niet meer rechtstreeks mogen varen op R.Vl. Voor het Klds korps.
  Gevolg 2 : er worden constructies opgezet , waarbij de scheepvaart wordt benadeeld door tijdsverlies en hogere loodsenkosten (tenzij zij er niet voor gefactureerd worden) of het inzetten van een supplementaire loods (extra kosten voor het LW)

  Waarom en hoe :

  Het Kustlds korps is het enige korps die polyvalent is ttz zij zijn bevoegd voor beloodsingen in de havens, maar waren tot nu toe bevoegd ook het zeetraject uit te voeren. Er zijn dus een aantal trajecten die gemeenschappelijk zijn. Deze laatste worden opgeëist door een kleine groep Zlds
  (VSOA-leden), die niet representatief is voor gans het korps .
  Aldus is er een concurrentie strijd ( afgunst , naijver , geldelijke inhaligheid ?) losgebarsten , die leidde tot agitatie en onenigheid.
  De dienstleiding laat zich meesleuren door het verbaal geweld van die specifieke groep .
  In het verleden hebben ze reeds gescoord door het traject ZB rede en R Vl in de NL reeks in te schakelen (1 op 4 reizen worden gedaan door een NL lds). Door het Kustkorps uit de radar te werken. In het verleden N-rond te laten verbieden.
  De argumentatie hiertoe is het feit dat de Klds een kleinere frequentie heeft op de R.Vl en aldus de veiligheid in het gedrang brengt (veiligheid is woord die vele ladingen dekt).

  Bijkomende onenigheden : het taxi vervoer Ost -ZB -Vl : die bepaalde groep eist een apart vervoer naar Breskens en wenst geen halte te maken te ZB.
  Ik meen dat er geen klachten zijn van collega lds , die Antw en Gent bedienen, noch van NL.lds,bij de loodswissel op de Rede van Vl.
  Ik meen ook dat deze groep loodsen (VSOA-leden ) niet bevoegd zijn om de professionaliteit van een andere collega te beoordelen en te evalueren enkel en alleen door observatie of van horen zeggen.
  Ik verwacht eerder dat dit behoort tot de NL scheepswaterstaat en de radarwaarnemers.

  Ik meen een bevoorrechte visie te hebben op de laatste gebeurtenissen, daar ikzelf ook eens het mikpunt geweest ben van een lasterkampagne omtrent mijn professionaliteit.

  Wat verwacht het Kust-korps van de dienstleiding :
  1/ dat zij de dienst- en beurtregeling respecteren ;
  2/ dat ze een neutrale houding aanneemt en beschuldigingen onderzoeken door naar alle partijen te luisteren op een onbevoordeelde wijze ;
  3/ dat ze zomaar niet klakkeloos de beweringen van een minderheidsgroep (VSOA) aanvaarden en voor waar beschouwen , zonder zelf onderzoek in te stellen als hoogste instantie en zich laten adviseren en beïnvloeden door anti- kustlds gezinde directeurs , die duidelijk de kant kiezen van het Zeekorps.
  4/vooraleer een conclusie te maken , het geheel te aanschouwen en de suggestieve beschuldigingen  en destructieve bewoordingen in de voorwaardelijke wijs ( is het mogelijk en zou het niet kunnen dat ………..enz) , naast zich neer te leggen
  5/hoort de totaliteit van het Belgisch LW als een stevige , samenwerkende eenheid  te bestendigen en onenigheden de kop in te drukken, gebaseerd op vage veronderstellngen
  6/ naar de buitenwereld toe slaat het LW een slap figuur om zo in te gaan op en te luisteren naar de grootste roepers met van de pot gerukte overdrijvingen .
  7/ niet het Kldskorps heeft het been in het hoenderhok gegooid en amok gemaakt , al wat het wenst is ongestoord , zonder bedreigingen, zo goed mogelijk en zo fier mogelijk,. z’n functie uit te oefenen en niet altijd zich te moeten weren tegen elementen die hun bevoegdheden willen afnemen en hun kunde bagateliseren.Daar wordt zwaar aan getild , het gaat hier immers om de bevoegdheden af te pakken zonder grondige reden en om ter wille te zijn aan een minderheids groepje (VSOA), die zich gedraagt als fanatieke heksenjagers en onderduimse tactieken niet schuwt.
  8/ bij de kapiteins van de beloodse schepen staat het Kustkorps hoog aan geschreven als professionals , die het slecht weer niet mijden en veilig kunnen maneuvreren ( hopelijk is het niet de bedoeling dit teniet te doen).

  Suggestie’s :
  (opm.: bij iedere onderhandeling wordt het kostenplaatje altijd groter , nooit kleiner)
  koppeling van het financiële met de technische loopbaan : toelage volgens grootte van het vaartuig, de gemeenschappelijke trajecten hebben een gelijke toelage ;
  enkel de prestaties ( in casu : de beloodsingen) worden aangerekend , de verplaatsingen en passagierreizen niet , ;
  adm. taken , haalschip en meevaren : een vaste som (voor iedereen gelijk) ;
  individualisering van de prestaties (geen gedeeltelijke gezamenlijke berekening van de toelagen : pot systeem) ;
  beurtrotatie terugzetten op 6/4 & aan de beurt komen als eerste ;
  verblijf te Vlissingen afbouwen of tot een minimum beperken (aanpassen van reis en verblijfkosten ) Oostende wordt kop- en eindstation voor het Zee-ldskorps(aanpassing van het loodsgebouw);
  maximum verblijf op de moederswath verhogen tot 12h ;
  continu radarbeloodsing voor niet-bovenmaatse vaartuigen – door de radarwaarnemers met voldoende ervaring, onder toezicht van een nauticus (met vaste vergoeding);

  Ik ben ervan overtuigd constructieve oplosingen van de problematiek te hebben aangedragen.

  Brugge , mei/ juni 2021

  Omschrijving van de wedervaringen Kustlds korps ZB .
  Mijn naam is Callebout Roland ; ik ben een op rust gestelde Kustloods . Ik heb een mooie carrière achter de rug ; de grootste schepen beloodst en als een tevreden man m’n functie beëindigd .

  Reden : om ook eens de andere kant van het verhaal te horen.

  Betreft : de beloodste scheepvaart en het verloop van de loodswissel op de R .Vl.
  In casu : traject ZB – R.Vl. : van en naar (Gent of Antw.)

  Aanleiding en Oorzaak van de wrijvingen met het K lds. Korps :

  Het afpakken van de bevoegdheid de beloodsing en loodsenwissel uit te voeren op de R.Vl.
  Voor bovenmaatse schepen zomaar opgelegd vanuit de machtsbasis van de diensleiding.
  Gevolg 1 : niet meer rechtstreeks mogen varen op R.Vl. Voor het Klds korps.
  Gevolg 2 : er worden constructies opgezet , waarbij de scheepvaart wordt benadeeld door tijdsverlies en hogere loodsenkosten (tenzij zij er niet voor gefactureerd worden) of het inzetten van een supplementaire loods (extra kosten voor het LW)

  Waarom en hoe :

  Het Kustlds korps is het enige korps die polyvalent is ttz zij zijn bevoegd voor beloodsingen in de havens, maar waren tot nu toe bevoegd ook het zeetraject uit te voeren. Er zijn dus een aantal trajecten die gemeenschappelijk zijn. Deze laatste worden opgeëist door een kleine groep Zlds
  (VSOA-leden), die niet representatief is voor gans het korps .
  Aldus is er een concurrentie strijd ( afgunst , naijver , geldelijke inhaligheid ?) losgebarsten , die leidde tot agitatie en onenigheid.
  De dienstleiding laat zich meesleuren door het verbaal geweld van die specifieke groep .
  In het verleden hebben ze reeds gescoord door het traject ZB rede en R Vl in de NL reeks in te schakelen (1 op 4 reizen worden gedaan door een NL lds). Door het Kustkorps uit de radar te werken. In het verleden N-rond te laten verbieden.
  De argumentatie hiertoe is het feit dat de Klds een kleinere frequentie heeft op de R.Vl en aldus de veiligheid in het gedrang brengt (veiligheid is woord die vele ladingen dekt).

  Bijkomende onenigheden : het taxi vervoer Ost -ZB -Vl : die bepaalde groep eist een apart vervoer naar Breskens en wenst geen halte te maken te ZB.
  Ik meen dat er geen klachten zijn van collega lds , die Antw en Gent bedienen, noch van NL.lds,bij de loodswissel op de Rede van Vl.
  Ik meen ook dat deze groep loodsen (VSOA-leden ) niet bevoegd zijn om de professionaliteit van een andere collega te beoordelen en te evalueren enkel en alleen door observatie of van horen zeggen.
  Ik verwacht eerder dat dit behoort tot de NL scheepswaterstaat en de radarwaarnemers.

  Ik meen een bevoorrechte visie te hebben op de laatste gebeurtenissen, daar ikzelf ook eens het mikpunt geweest ben van een lasterkampagne omtrent mijn professionaliteit.

  Wat verwacht het Kust-korps van de dienstleiding :
  1/ dat zij de dienst- en beurtregeling respecteren ;
  2/ dat ze een neutrale houding aanneemt en beschuldigingen onderzoeken door naar alle partijen te luisteren op een onbevoordeelde wijze ;
  3/ dat ze zomaar niet klakkeloos de beweringen van een minderheidsgroep (VSOA) aanvaarden en voor waar beschouwen , zonder zelf onderzoek in te stellen als hoogste instantie en zich laten adviseren en beïnvloeden door anti- kustlds gezinde directeurs , die duidelijk de kant kiezen van het Zeekorps.
  4/vooraleer een conclusie te maken , het geheel te aanschouwen en de suggestieve beschuldigingen  en destructieve bewoordingen in de voorwaardelijke wijs ( is het mogelijk en zou het niet kunnen dat ………..enz) , naast zich neer te leggen
  5/hoort de totaliteit van het Belgisch LW als een stevige , samenwerkende eenheid  te bestendigen en onenigheden de kop in te drukken, gebaseerd op vage veronderstellngen
  6/ naar de buitenwereld toe slaat het LW een slap figuur om zo in te gaan op en te luisteren naar de grootste roepers met van de pot gerukte overdrijvingen .
  7/ niet het Kldskorps heeft het been in het hoenderhok gegooid en amok gemaakt , al wat het wenst is ongestoord , zonder bedreigingen, zo goed mogelijk en zo fier mogelijk,. z’n functie uit te oefenen en niet altijd zich te moeten weren tegen elementen die hun bevoegdheden willen afnemen en hun kunde bagateliseren.Daar wordt zwaar aan getild , het gaat hier immers om de bevoegdheden af te pakken zonder grondige reden en om ter wille te zijn aan een minderheids groepje (VSOA), die zich gedraagt als fanatieke heksenjagers en onderduimse tactieken niet schuwt.
  8/ bij de kapiteins van de beloodse schepen staat het Kustkorps hoog aan geschreven als professionals , die het slecht weer niet mijden en veilig kunnen maneuvreren ( hopelijk is het niet de bedoeling dit teniet te doen).

  Suggestie’s :
  (opm.: bij iedere onderhandeling wordt het kostenplaatje altijd groter , nooit kleiner)
  koppeling van het financiële met de technische loopbaan : toelage volgens grootte van het vaartuig, de gemeenschappelijke trajecten hebben een gelijke toelage ;
  enkel de prestaties ( in casu : de beloodsingen) worden aangerekend , de verplaatsingen en passagierreizen niet , ;
  adm. taken , haalschip en meevaren : een vaste som (voor iedereen gelijk) ;
  individualisering van de prestaties (geen gedeeltelijke gezamenlijke berekening van de toelagen : pot systeem) ;
  beurtrotatie terugzetten op 6/4 & aan de beurt komen als eerste ;
  verblijf te Vlissingen afbouwen of tot een minimum beperken (aanpassen van reis en verblijfkosten ) Oostende wordt kop- en eindstation voor het Zee-ldskorps(aanpassing van het loodsgebouw);
  maximum verblijf op de moederswath verhogen tot 12h ;
  continu radarbeloodsing voor niet-bovenmaatse vaartuigen – door de radarwaarnemers met voldoende ervaring, onder toezicht van een nauticus (met vaste vergoeding);

  Ik ben ervan overtuigd constructieve oplosingen van de problematiek te hebben aangedragen.

  Brugge , mei/ juni 2021

  Omschrijving van de wedervaringen Kustlds korps ZB .
  Mijn naam is Callebout Roland ; ik ben een op rust gestelde Kustloods . Ik heb een mooie carrière achter de rug ; de grootste schepen beloodst en als een tevreden man m’n functie beëindigd .

  Reden : om ook eens de andere kant van het verhaal te horen.

  Betreft : de beloodste scheepvaart en het verloop van de loodswissel op de R .Vl.
  In casu : traject ZB – R.Vl. : van en naar (Gent of Antw.)

  Aanleiding en Oorzaak van de wrijvingen met het K lds. Korps :

  Het afpakken van de bevoegdheid de beloodsing en loodsenwissel uit te voeren op de R.Vl.
  Voor bovenmaatse schepen zomaar opgelegd vanuit de machtsbasis van de diensleiding.
  Gevolg 1 : niet meer rechtstreeks mogen varen op R.Vl. Voor het Klds korps.
  Gevolg 2 : er worden constructies opgezet , waarbij de scheepvaart wordt benadeeld door tijdsverlies en hogere loodsenkosten (tenzij zij er niet voor gefactureerd worden) of het inzetten van een supplementaire loods (extra kosten voor het LW)

  Waarom en hoe :

  Het Kustlds korps is het enige korps die polyvalent is ttz zij zijn bevoegd voor beloodsingen in de havens, maar waren tot nu toe bevoegd ook het zeetraject uit te voeren. Er zijn dus een aantal trajecten die gemeenschappelijk zijn. Deze laatste worden opgeëist door een kleine groep Zlds
  (VSOA-leden), die niet representatief is voor gans het korps .
  Aldus is er een concurrentie strijd ( afgunst , naijver , geldelijke inhaligheid ?) losgebarsten , die leidde tot agitatie en onenigheid.
  De dienstleiding laat zich meesleuren door het verbaal geweld van die specifieke groep .
  In het verleden hebben ze reeds gescoord door het traject ZB rede en R Vl in de NL reeks in te schakelen (1 op 4 reizen worden gedaan door een NL lds). Door het Kustkorps uit de radar te werken. In het verleden N-rond te laten verbieden.
  De argumentatie hiertoe is het feit dat de Klds een kleinere frequentie heeft op de R.Vl en aldus de veiligheid in het gedrang brengt (veiligheid is woord die vele ladingen dekt).

  Bijkomende onenigheden : het taxi vervoer Ost -ZB -Vl : die bepaalde groep eist een apart vervoer naar Breskens en wenst geen halte te maken te ZB.
  Ik meen dat er geen klachten zijn van collega lds , die Antw en Gent bedienen, noch van NL.lds,bij de loodswissel op de Rede van Vl.
  Ik meen ook dat deze groep loodsen (VSOA-leden ) niet bevoegd zijn om de professionaliteit van een andere collega te beoordelen en te evalueren enkel en alleen door observatie of van horen zeggen.
  Ik verwacht eerder dat dit behoort tot de NL scheepswaterstaat en de radarwaarnemers.

  Ik meen een bevoorrechte visie te hebben op de laatste gebeurtenissen, daar ikzelf ook eens het mikpunt geweest ben van een lasterkampagne omtrent mijn professionaliteit.

  Wat verwacht het Kust-korps van de dienstleiding :
  1/ dat zij de dienst- en beurtregeling respecteren ;
  2/ dat ze een neutrale houding aanneemt en beschuldigingen onderzoeken door naar alle partijen te luisteren op een onbevoordeelde wijze ;
  3/ dat ze zomaar niet klakkeloos de beweringen van een minderheidsgroep (VSOA) aanvaarden en voor waar beschouwen , zonder zelf onderzoek in te stellen als hoogste instantie en zich laten adviseren en beïnvloeden door anti- kustlds gezinde directeurs , die duidelijk de kant kiezen van het Zeekorps.
  4/vooraleer een conclusie te maken , het geheel te aanschouwen en de suggestieve beschuldigingen  en destructieve bewoordingen in de voorwaardelijke wijs ( is het mogelijk en zou het niet kunnen dat ………..enz) , naast zich neer te leggen
  5/hoort de totaliteit van het Belgisch LW als een stevige , samenwerkende eenheid  te bestendigen en onenigheden de kop in te drukken, gebaseerd op vage veronderstellngen
  6/ naar de buitenwereld toe slaat het LW een slap figuur om zo in te gaan op en te luisteren naar de grootste roepers met van de pot gerukte overdrijvingen .
  7/ niet het Kldskorps heeft het been in het hoenderhok gegooid en amok gemaakt , al wat het wenst is ongestoord , zonder bedreigingen, zo goed mogelijk en zo fier mogelijk,. z’n functie uit te oefenen en niet altijd zich te moeten weren tegen elementen die hun bevoegdheden willen afnemen en hun kunde bagateliseren.Daar wordt zwaar aan getild , het gaat hier immers om de bevoegdheden af te pakken zonder grondige reden en om ter wille te zijn aan een minderheids groepje (VSOA), die zich gedraagt als fanatieke heksenjagers en onderduimse tactieken niet schuwt.
  8/ bij de kapiteins van de beloodse schepen staat het Kustkorps hoog aan geschreven als professionals , die het slecht weer niet mijden en veilig kunnen maneuvreren ( hopelijk is het niet de bedoeling dit teniet te doen).

  Suggestie’s :
  (opm.: bij iedere onderhandeling wordt het kostenplaatje altijd groter , nooit kleiner)
  koppeling van het financiële met de technische loopbaan : toelage volgens grootte van het vaartuig, de gemeenschappelijke trajecten hebben een gelijke toelage ;
  enkel de prestaties ( in casu : de beloodsingen) worden aangerekend , de verplaatsingen en passagierreizen niet , ;
  adm. taken , haalschip en meevaren : een vaste som (voor iedereen gelijk) ;
  individualisering van de prestaties (geen gedeeltelijke gezamenlijke berekening van de toelagen : pot systeem) ;
  beurtrotatie terugzetten op 6/4 & aan de beurt komen als eerste ;
  verblijf te Vlissingen afbouwen of tot een minimum beperken (aanpassen van reis en verblijfkosten ) Oostende wordt kop- en eindstation voor het Zee-ldskorps(aanpassing van het loodsgebouw);
  maximum verblijf op de moederswath verhogen tot 12h ;
  continu radarbeloodsing voor niet-bovenmaatse vaartuigen – door de radarwaarnemers met voldoende ervaring, onder toezicht van een nauticus (met vaste vergoeding);

  Ik ben ervan overtuigd constructieve oplosingen van de problematiek te hebben aangedragen.

  Geplaatst door: Roland Callebout op
 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.