Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

RWE en Equinor haken aan bij Gronings waterstofproject NortH2

Groningen

Het Duitse energieconcern RWE en het Noorse olie- en gasbedrijf Equinor gaan meedoen met het waterstofproject NortH2. Dat project was al eerder opgezet door Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland.

1 / 1
Het waterstofproject NortH2 is opgezet door Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland.

Het waterstofproject NortH2 is opgezet door Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland.

In februari lanceerden zij NortH2. De ondernemingen willen een grote rol spelen in het bereiken van de gestelde Europese, Nederlandse en Duitse klimaatdoelen. Ook is het hun doel om de ontwikkeling van een internationale waterstofmarkt te versnellen.

Het project wil dit bereiken door middel van grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof naar industriële sectoren die moeilijk of niet kunnen elektrificeren. Hierbij brengt elke partner eigen expertise mee voor de verschillende onderdelen in deze waardeketen.

Windparken

Nieuwe windparken op zee wekken de groene stroom op en kunnen qua capaciteit stapsgewijs uitgroeien van 1 GW in 2027, naar 4 GW tegen 2030, tot meer dan 10 GW in 2040. Deze windparken komen naast de al geplande windparken voor de groene elektriciteitsvoorziening. Ze zullen direct gekoppeld worden aan de waterstoffabriek en alle stroom wordt gebruikt voor de productie van groene waterstof. Hiermee beoogt het consortium in 2040 1 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren. Dat scheelt dan een uitstoot van zo’n 8 tot 10 megaton CO2 per jaar.

Het consortium heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode tot 2030. De studie concludeert dat de geïntegreerde aanpak van NortH2 tot een 20%-reductie van de maatschappelijke kosten kan leiden in vergelijking met een kleinschaligere aanpak. Doordat het consortium de hele keten grootschalig wil bouwen – van windparken op zee, productie, opslag, distributie tot uiteindelijk het gebruik van de groene waterstof – kan deze kostenverlaging worden bereikt.

Groene waterstof

Zo wordt groene waterstof in bijvoorbeeld de industrie, een economisch interessante optie voor verduurzaming vergeleken met alternatieven. Bovendien zijn er met het project volgens een recente studie van Rijksuniversiteit Groningen in de provincie Groningen tussen de 700 en 1200 structurele banen gemoeid en een veelvoud hiervan tijdens de bouwfase. De tweede fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode na 2030 is inmiddels gestart. (René Quist)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook