Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

‘Duurzame binnenvaart moet haal- en betaalbaar worden’

Brussel

Verduurzaming van de binnenvaart vraagt naast geld ook om een vlotte modernisering van Europese regelgeving. ‘De binnenvaart wil graag de overstap maken naar schone brandstoffen, zoals waterstof’, schrijven drie VVD’ers. ‘Wat nog ontbreekt, is regelgeving op Europees niveau die de transitie mogelijk maakt in plaats van hindert.

1 / 1
VVD-ers Caroline Nagtegaal-van Doorn en Dieke van Groningen: ‘In de binnenvaart beseffen ondernemers heel goed dat zij een belangrijke rol te spelen hebben (Foto VVD).

VVD-ers Caroline Nagtegaal-van Doorn en Dieke van Groningen: ‘In de binnenvaart beseffen ondernemers heel goed dat zij een belangrijke rol te spelen hebben (Foto VVD).

‘Nu de eerste schok van de coronacrisis langzaam maar zeker is verwerkt, moeten we weer voorzichtig vooruitkijken’, schrijven Caroline Nagtegaal-van Doorn als VVD-lid van het Europees Parlement, Floor Vermeulen als VVD-gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland en Dieke van Groningen als VVD-raadslid in Rotterdam. Haal- en betaalbaar

‘In de binnenvaart beseffen ondernemers heel goed dat zij een belangrijke rol te spelen hebben. Ze willen graag de overstap maken naar schone brandstoffen als waterstof, mits haalbaar en betaalbaar. De techniek bestaat al, maar de grootschalige productie en de daarmee samenhangende infrastructuur die nodig zijn om betaalbaarheid te realiseren, ontbreken nog.

Juist op Europees niveau moet de aanleg van die benodigde infrastructuur worden aangejaagd. Daarnaast moet voor het transport een uitgebreid netwerk van waterstoftankstations worden neergezet, wat gestimuleerd kan worden in het kader van de Europese Green Deal en de Europese richtlijn voor alternatieve brandstoffen.

RH2INE

Op Europees niveau is de Europese Commissie overtuigd van de kansen die waterstof biedt. Zij is hard op zoek naar groene waterstofprojecten die financieel kunnen worden ondersteund, bijvoorbeeld via het Europese Connecting Europe Facility-programma (CEF).

Een van die projecten is het project RH2INE van de provincie Zuid-Holland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Zij hebben hiervoor een aantal ondernemers bijeengebracht. In 2024 moeten tien waterstofschepen en drie waterstoftankstations zijn (om)gebouwd en ingezet op de goederencorridor van de Rotterdamse haven naar Keulen. ‘Kortom, die ondernemers willen wel, maar de benodigde tankinfrastructuur, betaalbare waterstof en financiële steun ontbreken.’

Rijncertificaat

Wat nog wel ontbreekt, is een duidelijk juridisch kader op Europees niveau. Oftewel: regelgeving die de transitie mogelijk maakt in plaats van (ver)hindert. ‘Voor een binnenvaartreder is het niet altijd even makkelijk om een Rijn- of Uniecertificaat te verkrijgen voor zijn waterstofschip. Het kan maar zo een aantal jaren duren voordat de procedure volledig is afgerond. Ook moet voor een serie schepen op waterstof, met exact dezelfde technische kenmerken, afzonderlijk een aanvraag worden ingediend. Dat schrikt private investeringen af en vertraagt daarmee ook de doorontwikkeling. (Erik van Huizen)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook