Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Politie maakt proces-verbaal op tegen schipper die motorjacht plette

DRIEBERGEN/BREUKELEN

Het ongeval waarbij een containerschip een plezierjacht plette tegen de beschoeiing van het Amsterdam-Rijnkanaal krijgt voor de schipper waarschijnlijk nog een staartje. Het containerschip voer na de aanvaring door naar Duisburg, maar keerde inmiddels terug naar Nederland. De politie heeft de schipper in Rotterdam gesproken en proces-verbaal opgemaakt.

1 / 1
Politie maakt proces-verbaal op tegen schipper die motorjacht plette

Politie maakt proces-verbaal op tegen schipper die motorjacht plette

Het ongeval gebeurde maandag 24 september op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen en trok veel aandacht omdat er een video van verscheen op de filmpjessite Dumpert. Op de videoopname is te zien dat de achterkant van het schip in de bocht van het kanaal ver naar de kant uitzwaait en dan het motorjacht tegen het damwandprofiel drukt. De drie opvarenden kunnen nog net op de kant springen. Niemand raakte gewond, maar het jacht, de robuuste sloep Bornrif uit 1942, raakte total loss.

Proces-verbaal

Op de video is te zien dat de veroorzaker Xanthos heet. Gezien de grootte, het type en de AIS-gegevens gaat het om een Belgisch 135 meterschip uit de omgeving van Luik. De Xanthos voer na de aanvaring door naar Duisburg. Begin deze week was ze terug in Nederland. Medewerkers van de landelijke eenheid van de politie hebben in Rotterdam een gesprek gehad met de schipper.

Woordvoerder Dennis Janus van de landelijke eenheid in Driebergen zegt dat er een proces-verbaal is opgemaakt dat wordt opgestuurd naar het openbaar ministerie. Hij zegt op dit moment niet meer te kunnen zeggen. Hij wil ook de naam van het schip niet bevestigen. ‘We noemen nooit de naam van een schip’, zegt Janus.

Strafvervolging?

De officier van justitie gaat de zaak nu verder onderzoeken en bepalen of er strafvervolging plaatsvindt. Janus kan niet zeggen of de schipper na het ongeval is doorgevaren zonder zich om de opvarenden van het jacht te bekommeren. Dat is op het filmpje niet te zien. Mogelijk heeft de schipper niets van het ongeval gemerkt.

Als hij wel van de aanvaring wist is dat extra grond voor vervolging op grond van artikel 785 van het Wetboek van Koophandel. Dat zegt: ‘De schipper is verplicht aan personen, die in gevaar verkeren, en in het bijzonder, als zijn schip bij een aanvaring betrokken is geweest, aan de andere daarbij betrokken schepen en de personen, die zich aan boord dier schepen bevinden, de hulp te verlenen, waartoe hij bij machte is zonder zijn eigen schip en de opvarenden daarvan aan ernstig gevaar bloot te stellen.’

Het artikel werd dit voorjaar nog toegepast door de rechtbank in Leeuwarden in een zaak waarbij een schipper doorvoer terwijl hij wist dat er mensen in het water lagen. Dat gebeurde in 2015 op het IJsselmeer. De matroos had geschreeuw gehoord, maar de schipper greep niet in. Het bleek te gaan om twee drenkelingen, die beide om het leven kwamen. De schipper kreeg een taakstraf van 180 dagen voor het feit dat hij geen hulp had verleend.

Volgens de politie kan het mogelijk enkele weken duren voordat er meer informatie naar buiten komt over de zaak met de Xanthos.

De Schuttevaer-redactie ontving drie ingezonden brieven na het incident, van onder anderen oud-waterpolitieman Geert Flobbe. De reacties zijn onderaan dit bericht toegevoegd. (BOO)

INGEZONDEN REACTIES

‘Heeft plet-incident op Dumpert nieuwswaarde?’

Op Dumpert is een filmpje verschenen waarop te zien is hoe een motorjachtje op het Amsterdam-Rijnkanaal wordt geplet tussen de oever en het containerschip Xanthos. Levert dit filmpje nieuwswaarde op?

Als klopt dat dit (volgens degene die het filmpje heeft geplaatst) te Breukelen heeft plaatsgevonden, dan varen beide schepen zuidwaarts (gelet op de ligging van de bocht). Kenners zullen de plek herkennen aan de bebouwing.

Op het voorschip van het containerschip Xanthos waaien de vlaggen naar bakboord.
Bij overwegend westenwind zou dat dus kunnen kloppen. Het schip vaart in elk geval aan hogerwal! Hoe kan het je dan overkomen dat je een meeligger de wal in drukt?

Nadat het jachtje geen kant meer op kan, gaat de kont van de Xanthos nog verder naar stuurboord richting wal… De Xanthos was bezig (veel te laat?) de bocht uit te sturen? Als de roerganger eerder had afgestopt zou het schip zijn weggewaaid naar het midden van het kanaal. Beter nog: als hij veel eerder de kont naar stuurboord had gestuurd hadden de schepen elkaar dan niet geraakt? Of zou de kop in dat geval te dichtbij de wal zijn gekomen? Dan ben je veel te laat de bocht aan het uitsturen. En dan nog is dat simpel op te lossen met de boegschroef!

BPR

Beoordeeld op alleen maar dit filmpje denk ik aan art.6.09 lid 1 BPR. Dat lid richt zich tot een schip. Daar staat niet bij ‘groot’ of ‘klein’. Het geldt dus ook voor een groot schip ten opzichte van een klein schip. In de daarna volgende leden (‘medewerking bij voorbijlopen’) wordt wel de verhouding tussen groot en klein geregeld.

Mocht het zo zijn dat de Xanthos zover naar stuurboord voer, omdat er vier breed ontmoet en voorbijgelopen werd, dan breng ik art.6.03 lid 1 BPR in stelling. Ook dat lid richt zich tot schepen. Ook daar staat niet bij ‘groot’ of ‘klein’.

Als er onvoldoende ruimte zou zijn geweest voor ál die schepen voor tegelijk ontmoeten en voorbijlopen dan zou de Xanthos achter het jachtje hebben moeten wachten. Het is niet zo dat ‘recreatievaart’ in alle situaties moet uitwijken voor ‘beroepsvaart’ (het BPR heeft het over ‘klein’ en ‘groot’).

Maar misschien ben ik te voorbarig met mijn mening…ik ken niet alle feiten; weet totaal niet wat voorafging. Daar is nader onderzoek voor nodig.

Geert Flobbe
(gepensioneerd waterpolitieman met meer dan gemiddelde kennis van wet- en regelgeving / watersporter)

‘Artikel scheepje Amsterdam-Rijnkanaal’

Bij deze wil ik graag reageren op de uitspraak van mevr. Van Toorenburg in het artikel in het Algemeen Dagblad over de aanvaring van een pleziervaartuig met een containerschip onlangs op het Amsterdam Rijnkanaal.

Ik ben zeer verbaasd dat men het bijna opneemt voor de schipper van het containerschip, die duidelijk niet op heeft zitten letten en de opvarenden van het plezierjacht in groot gevaar bracht. Ik moet er niet aan denken dat hier een gezin met kleine kinderen op had kunnen zitten. Het jacht hield zich keurig aan de vaarregels en voer dicht aan de wal.

Onzin om te zeggen dat de pleziervaart niet thuis zou horen op het Amsterdam-Rijnkanaal.
Als de Vecht gestremd is door wat voor reden dan ook, is het kanaal het enige alternatief.
Pleziervaart, die qua hoogte niet door Utrecht stad kan moet ook via het kanaal.
De beroepsvaart moet zich gewoon aan de regels houden en net zo opletten als iedereen.

Ik begrijp ook niet dat Rijkswaterstaat dit schip niet eerder heeft aangehouden.
Schuttevaer zou wel wat kritischer mogen reageren. Een en ander staat duidelijk op video, die door een attent iemand op de wal is vastgelegd.
Met vriendelijke groet

Mirjam Verhoef
Sleepboot Ger-Ant ( recreatievaart)

‘Sloep uit 1942 was ooit mijn eigendom’

Geachte redactie,
Op 24 september heeft op het Amsterdam-Rijnkanaal een aanvaring voorgedaan.
Hierbij betrokken waren het containerschip "Xanthos"en het jachtje "Bornrif"

In de Schuttevaer van j.l. 28 september wordt hierover geen mededeling gedaan.
Terwijl de media, Koninklijke BLN-Schuttevaer en andere organisaties dieper op het heftige ongeval zijn ingegaan.
Het bevreemdt mij dan ook dat er in uw blad geen technisch/nautische reactie of knelpunt analyse hierop is gegeven.

Wat ook opviel dat direct na het ongeluk de "Xanthos"is doorgevaren, vermoedelijk de AIS uitgeschakeld.
Vervolgens is het betreffende schip zonder enig tijdelijk vaarverbod naar Duisburg opgevaren.
Uit andere bronnen heb ik begrepen dat er geen directe hulp is geboden aan de opvarenden van het jachtje.
Ook niet na herhaald melden op 112. De opvarendne zijn in eerste instantie aan hun lot overgelaten.

Het gaat mij niet om enige publiciteit te halen. Slechts een opsomming van feiten.
Mijn nieuwsgierigheid heeft als reden bekend te zijn met zeevaart en binnenvaart.
En de robuuste sloep uit 1942 (!!) was ooit mijn eigendom.
Met een groet,

Th. Lursen,
Oudendijk n-h.

Reacties (7)
 • J. van der Toolen

  Een interessante discussie en een heel naar filmpje… Zullen we het onderzoek eens afwachten voordat iedereen hier een mening gaat ventileren alleen op basis van het filmpje? De reactie van meneer Flobbe, daar kan ik wat mee: die geeft aan dat hij niet over alle gegevens beschikt en dus ook geen oordeel geeft. Het zou dan ook prettig zijn als de uitkomst van het onderzoek hier gemeld wordt!

 • L.R. Oor

  Is toch een kwestie van mentaliteit. Dat zie je overal. Groot is beautiful. Stadsbussen drukken je van de straten, niet alleen fietsers maar bij het uitvoegen ook automobilisten, want ik ben groter, belangrijker en heb meer rechten. Vrachtwagens die nog voor ze hun knipperlicht gebruiken plotseling van rijstrook veranderen, want ik kan 1kmu sneller dan mijn voorganger. En vrachtschepen die zich het alleenrecht toeƫigenen, want ik ben groot en kan moeilijker manoevreren. Mentaliteitsprobleem waarvan ik zou zeggen: heren beroepschippers en chauffeurs: laat je herscholen of neem een bakfiets (geen electrische aub)

 • H.A. Hoogeveen

  Jachtjes moeten daar met een gerust hart kunnen varen. De reden dat het zo gevaarlijk is komt omdat de snelheid van de schepen heel hoog ligt. Waardoor een golfslagbad ontstaat waar tropicana trots op zou zijn. De beheerder van het kanaal moet eens kijken op het Prinses Magriet Kanaal. Daar is geregeld dat hoe groter/ dieper het schip hoe langzamer de snelheid. Jachtjes varen daar ook en dat gaat daar doorgaans goed. Dus ga niet zeggen dat pleziervaart maar moet omvaren is grote lariekoek.

 • M. de Boer

  BLN geeft als commentaar dat zo’n jachtje daar beter niet kan varen, dat is makkelijk scoren, terwijl men wel pretendeert er ook te zijn voor de recreatievaarders, maar die weten nu hoe het echt in elkaar steekt. Die mogen alleen varen blijkbaar waar geen 100 en 135 meter schepen komen.

 • H. A. van Laak

  Ik ga niet speculeren Jim wat de oorzaak is. maar 112 niet gereageerd heb ik die kritiek geuit. Door al de regels daar krijg je dit.

 • Jim Grooten

  Er is te weinig politie dhr van Laak?Waterpolitie is “buiten spel”gezet omdat deze echt de controle deed die nodig was.Kijk maar eens bij “Beerput” op google.
  Men kan eens nadenken hoe men met grote schepen kan varen.Overal moeten de kleinere schepen ontwijken anders worden die eronder gevaren.
  En wat is de oorzaak?
  Is het slaap?
  Zijn het genotsmiddelen?
  Of zijn het de Ecdis kaarten waar men alleen op kijk om te varen.
  Sinds de AIS verplichting is gekomen is het hulpmiddel een middel waar men niet meer visueel kijk .
  Ook de vele administratie en handelingen is afleiding .Zoals containerplannen gaat allemaal onder de vaart.
  De CCR zou hier eens serieus haar werk kunnen doen ,in plaats van de oudere schepen lastig te vallen met achterlijk regels als geluidseisen om hun bestaan kapot te maken.
  Veel sterkte voor de mensen die deze hachelijke situatie hebben meegemaakt.

 • H. A. van Laak

  Er is weer te weinig politie. Er geen waterpolitie meer is. Er is alleen maar materieel schade. Er is geen gevaar voor blokkade waterweg. Dat doet de centrale alarmcentrale handelen. Een computer doet het ook niet beter. Menselijk is dat gewoon heel onlogisch.

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook