24-uurs staking op Vlaamse waterwegen

‘De maandag is wel een bijzonder slecht gekozen dag om op de waterwegen in staking te gaan’, reageert Claudia Van Vooren, woordvoerder van de vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg voor Leie en Bovenschelde, gevraagd naar een overzicht van de 24-uurs staking. De actie stremt meerdere sluizen, maar is gericht tegen minister Liesbeth Homans, die het ambtenarenstatuur in Vlaanderen wil hervormen.

24-uurs staking op Vlaamse waterwegen
  • Strijd voor ambtenarenstatuut raakt niet minister Homans maar binnenvaart

Door Justin Gleissner
Voor ambtenaren (en sluiswachters) heeft die hervorming een aantal nadelige aspecten. De stakingsactie wordt getrokken door de socialistische vakbond ACOD. Het christelijk syndicaat CCOD staakt niet mee, maar is evenmin akkoord met Homans.

Maandagochtend 3 september bleven de sluisdeuren op Evergem gesloten en in de loop van de dag liep het aantal wachtende schepen daar beneden en boven de sluis op tot een vijftigtal. Daarin niet meegerekend een onbekend aantal schippers dat onderweg al ergens had vastgemaakt.. Ook de sluis in Oudenaarde werkte niet: negen binnenschepen in de wachtrij. De sluizen in Brugge en Menen werkten maandag normaal, maar afhankelijk van de samenstelling van de ploegen en van hun stakingsbereidheid kan de situatie veranderen.

Albertkanaal

Op het Albertkanaal draaiden alleen de sluizen van Genk en Olen, alle andere gingen plat. De grootste impact had de staking op de sluis van Wijnegem, waar maandag op het middaguur al een 55-tal schepen hun beurt afwachtten om te versassen. Dat aantal zou in de loop van de namiddag nog aangroeien.

Op het kanaal Dessel-Schoten was er geen activiteit op de sluizen van Schoten en Sint-Job, zonder dat dit noemenswaardige hinder veroorzaakte. Op het Zeekanaal draaiden de sluizen van Hingene, Willebroek en Zemst normaal. Ook in de haven van Antwerpen geen staking; daar is het sluispersoneel niet in dienst van de Vlaamse overheid maar van het Havenbedrijf.

Tot 22:00 uur

Volgens de stakingsaanzegging zou de actie om 22:00 uur maandagavond een einde moeten nemen, maar insiders vrezen dat eerst om 06:00 dinsdagochtend het werk zou worden hervat. Bij de wachtende schippers, die bij elkaar gingen ‘buurten’, maakten de stakers natuurlijk geen goede beurt. Zij zagen hun planning voor lossen en weer laden voor een volgende reis in rook opgaan. Schippers vroegen zich af waarom het binnenvaartvervoer wordt getroffen, terwijl zij in heel het conflict part noch deel hebben.

Op 24 september staan over het nieuwe ambtenarenstatuut onderhandelingen op de agenda tussen de bonden en minister Homans.