Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Subsidieregeling schippersinternaten ongewijzigd verlengd

DEN HAAG

De huidige ‘Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan’, blijft voorlopig bestaan. De regeling is met drie jaar verlengd tot 1 januari 2022. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekendgemaakt. Het Landelijk Oudercontact voor Trekkende
Beroepsbevolking (LOVT) is blij met dit resultaat, want de regeling stond op losse schroeven.

De verlenging betekent dat de financiering van de schippersinternaten voorlopig is veiliggesteld en ook de komende jaren een jaarlijkse inflatiecorrectie van toepassing is.
De situatie was lange tijd onzeker. Het ministerie liet onderzoek doen naar de doelmatigheid van de subsidieregeling. Met andere woorden, bekeken moest worden of het niet goedkoper kon. ‘Uit de evaluatie van de subsidieregeling is naar voren gekomen dat de regeling efficiënt werkt’, concludeert het ministerie in de Staatscourant van 13 juli. ‘Daarbij volgt uit de evaluatie dat het veld tevreden is met de subsidieregeling die er op dit moment is. Toch is naar aanleiding van de evaluatie geadviseerd verschillende mogelijke financieringsmodaliteiten nader te onderzoeken, om zo de kosteneffectiviteit te verhogen. Daarom bestaat de behoefte te onderzoeken of de financiering van de schippersinternaten anders kan worden ingericht. Aandachtspunten zijn dan de kosteneffectiviteit van de financiering en de positionering van de verantwoordelijkheid voor de financiering.’
De kou is dus nog niet helemaal uit de lucht. Ook de komende jaren wordt de vinger aan de pols gehouden. Het ministerie signaleert dat structurele veranderingen gaande zijn in de internaatswereld. Het kindertal is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Dit heeft al geleid tot fusies en sluiting van een internaat. Om de internaten de tijd de geven zich aan te passen aan de nieuwe situatie, is besloten tot verlenging van de subsidieregeling. Het ministerie wil de komende drie jaar benutten om de financiering van de schippersinternaten verder te onderzoeken.
LOVT-voorzitter Myra Verburg-Ooms is opgetogen over de verlenging, die vorig jaar nog zeker geen vanzelfsprekendheid leek. ‘Een prachtig bericht na een periode van afwachten, maar ook van overleggen met de mensen uit het veld en het ministerie. We zien dankbaar terug op een intensieve periode.’ Ze is niet bevreesd dat het slechts om een tijdelijke verlenging gaat. ‘Elke subsidieregeling moet elke vijf jaar worden geëvalueerd en wij lopen daar nu weer keurig mee in de pas.’ (PN)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook